Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

UNESCO

Początki pod znakiem UNESCO

II Liceum znalazło się w gronie szkół stowarzyszonych na podstawie decyzji Ministerstwa Oświaty i Wychowania z dnia 16 lipca 1974 roku dzięki osiągnięciom w nauczaniu i wychowaniu, sukcesom w olimpiadach przedmiotowych i wysokiemu procentowi przyjęć absolwentów na studia wyższe. Dyrektor Roman Grabowski po raz pierwszy wziął udział w konferencji szkół stowarzyszonych UNESCO (ASP), II Europejskiej Konferencji Szkół UNESCO w Toruniu i Białowieży w dniach 15-20 sierpnia 1974 roku.

W październiku tegoż roku powołano Klub UNESCO, pod egidą którego organizowane są UNESCO-wskie imprezy i wydarzenia. Inauguracyjne spotkanie klubu odbyło się 26 października od wykładu "Czy światu grozi głód?" poprowadzonego przez nauczyciela historii mgr Andrzeja Makowskiego – pierwszego opiekuna klubu. Później opiekunkami klubu były kolejno mgr Maria Caban, mgr Magdalena Splett, mgr  Marzanna Wysłocka, mgr Agnieszka Majka i mgr Renata Radzikowska, która do dziś pełni tę funkcję. Również w 1974 roku na sztandarze liceum umieszczono symbol UNESCO.

Niektóre formy działalności były stosowane w liceum już wcześniej, np. utrzymywano kontakty z Domem Kultury Radzieckiej i Ośrodkiem Kultury i Informacji NRD w Warszawie. Szereg zaproponowanych wówczas form działalności stosowanych jest do dnia dzisiejszego: poszczególne klasy wybierają kraje zainteresowania, o których gromadzą materiały i prezentują na gazetkach przed i w swoich pracowniach.

W pierwszym roku przynależności do UNESCO, w naszej szkole powołano sekcję tłumaczy literatury UNESCO z języków obcych. The UNESCO Courier przez długie lata był jedynym anglojęzycznym magazynem, z którego uczniowie mogli korzystać, by uczyć się języka angielskiego. Dzisiaj dostępny jest w formie elektronicznej.

W ramach działalności klubu przygotowywano apele i wieczornice oraz sesje popularnonaukowe poświęcone różnym krajom, a także problemom międzynarodowym. Na spotkania z młodzieżą zapraszani byli naukowcy i dziennikarze, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach z wypraw naukowych i pracy dziennikarskiej za granicą.

mgr Andrzej MakowskiPierwsza przewodnicząca klubu UNESCOSpotkanie klubu UNESCO
mgr Andrzej MakowskiPierwsza przewodnicząca klubuUczniowie podczas spotkania klubu UNESCO

Włączenie II Liceum w poczet szkół stowarzyszonych UNESCO

Plan pracy klubu UNESCO

Informacja w lokalnej prasie o klubie UNESCO

Pierwsze spotkanie klubu UNESCO

Drugie spotkanie klubu UNESCO

Trzecie spotkanie klubu UNESCO

60 rocznica podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

"Żywa Biblioteka 2019"

Time Project