Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

60 lat minęło

1953–2013
Niedawno obchodziliśmy jubileusz 50-lecia szkoły i do dziś wielu absolwentów wspomina z sympatią i nostalgią spotkania z okazji tamtej okrągłej rocznicy, rozmowy do późnych godzin w murach szkoły i cudowny bal. Pewnie nie raz kartkujemy monografię i przypominamy sobie wydarzenia z lat szkolnych. Pamiętając tamten jubileusz, jego serdeczną atmosferę i zainteresowanie ze strony absolwentów, mamy potrzebę przygotować uroczyste obchody sześćdziesiątej rocznicy naszej szkoły.
Pragniemy jeszcze raz zjednoczyć wszystkich "Żeromszczaków" i pozwolić im przeżyć wspaniałe chwile. Co miesiąc będziemy więc przypominać najważniejsze wydarzenia z historii szkoły, znanych absolwentów i krótkie wywiady z niektórymi. Chcemy także przedstawić listę 60 najwybitniejszych absolwentów na 60-lecie II Liceum Ogólnokształcącego. Zaproponujemy różne imprezy, towarzyszące tym obchodom.

Nasze kalendarium może okazać się niepełne, ponieważ brak jest wielu materiałów źródłowych, i z przyczyn oczywistych, musi być skrótowe.
Jeśli Szanowni Czytelnicy zauważą jakieś błędy lub dysponują ciekawymi materiałami, szczególnie z pierwszych lat istnienia szkoły, prosimy o kontakt z sekretariatem liceum.

Szkoła "na górce", czyli tak się zaczęło… 1953–1963

rok szkolny 1953 / 1954 – Szkoła Podstawowa nr 3 przy ulicy Warszawskiej była przekształcona w II Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego. Szkoła liczyła wówczas 80 uczniów i 7 nauczycieli. Pierwszym dyrektorem został Eugeniusz Lech
rok szkolny 1955 / 1956 – dyrektorem liceum został Józef Ceglarz
rok szkolny 1956 / 1957 – liceum otrzymało własny lokal w budynku przy ulicy Św. Antoniego 29, obecnie zajmowanym przez ZSP nr 1
rok szkolny 1957 / 1958 – pierwszych 29 absolwentów z powodzeniem zdało maturę. Młodzież opiekowała się Miejscami Pamięci Walk i Męczeństwa, początkowo pomnikiem poległych partyzantów z oddziału "Zryw" AK.
rok szkolny 1959 / 1960 – szkoła odnosi pierwsze sukcesy. Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne, kierowane przez nauczyciela geografii Tadeusza Kawkę. zdobywa I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie "Niech pamięć o nich nie zaginie". Kolejnym dyrektorem jest Franciszek Brzozowski.
rok szkolny 1961 / 1962 – kolejnym dyrektorem został Karol Krysiak
rok szkolny 1962 / 1963 – członkowie SKKT opracowali monografię Tomaszowa pt. "Żołnierze Wielkiej Sprawy" a ich działalność oceniono jako najlepszą w kraju.

W ciągu pierwszych 10 lat liceum ukończyło około 335 uczniów.

Szalejący ROMANtyzm… 1963–1973

Od 1965 roku nastąpił 25 letni okres "rządów" dyrektora Romana Grabowskiego. Kierował II Liceum najdłużej ze wszystkich dyrektorów i to właśnie jego osobowość, charakter, styl działania najsilniej wpłynęły na kształt tej szkoły. W niewielkim mieście stworzył szkołę elitarną, której absolwenci podejmowali studia w prestiżowych uczelniach w Polsce i za granicą oraz z powodzeniem konkurowali z najlepszymi w kraju.
Współpraca nauczycieli z uczniami przyniosła pierwsze wymierne sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych. Wszyscy tworzyli tradycje szkoły, a uczniowie, jako pierwsi w Tomaszowie, z dumą nosili mundurki, spodnie z lampasami, berety i czapki z emblematami II Liceum Ogólnokształcącego.

rok szkolny 1964 / 1965 – 16 listopada liceum zostało przeniesione do nowoczesnego budynku przy ulicy Jałowcowej 10 i otrzymało imię Stefana Żeromskiego.
rok szkolny 1965 / 1966 – patronat nad szkołą objął największy zakład przemysłowy w mieście – ZWCH "Chemitex – Wistom", co dało w przyszłości wspaniałe efekty. Dyrektorem został Roman Grabowski.
rok szkolny 1966 / 1967 – szkoła, jako pierwsza w województwie łódzkim i jako jedna z pierwszych w kraju, wprowadziła system nauczania w pracowniach przedmiotowych. Zaangażowanie młodzieży, inicjatywa, wytrwałość w gromadzeniu informacji, dokumentów, fotografii i danych statystycznych zaowocowały powstaniem 10 – tomowej monografii miasta. Praca, którą przygotowało 94 uczniów, zdobyła I miejsce w kraju w gigantycznej imprezie-konkursie "Przez X wieków Polski".
rok szkolny 1967 / 1968 – wybudowano w czynie społecznym boisko szkolne i zagospodarowano teren przyszkolny. Uczniowie zdobyli I miejsca w I Wojewódzkim Konkursie Marynistycznym i wyróżnienie w konkursie centralnym.
rok szkolny 1968 / 1969 – sport stał się ważnym elementem życia szkolnego. Uczniowie zdobyli mistrzostwo rejonu w piłce ręcznej i łyżwiarstwie szybkim dziewcząt. Po raz pierwszy zorganizowane zostało Święto Patrona. Od tego czasu co roku w listopadowy dzień pierwszoklasiści, składając przyrzeczenie na sztandar szkoły, stają się pełnoprawnymi arbuzami. W czasie wakacji uczniowie po raz pierwszy wyjechali na obozy wypoczynkowe w kraju i za granicą.
rok szkolny 1969 / 1970 – powstał jeden z pierwszych w Polsce, samodzielny szkolny klub sportowy SKS "Żeromski". Grające w nim siatkarki z powodzeniem występowały w lidze okręgowej. Swoją działalność rozpoczął Klub "Kwadraty. Absolwenci z tamtych lat na pewno jeszcze pamiętają sobotnie dyskoteki, spotkania ze studentami-cudzoziemcami i inne imprezy, które odbywały się w klubie.
rok szkolny 1970 / 1971 – program pracy z uczniem zdolnym przynosi pierwsze efekty – uczniowie odnoszą sukcesy w olimpiadach okręgowych z różnych przedmiotów. Siatkarki zdobyły mistrzostwo okręgu i awansowały do półfinału mistrzostw Polski. W szkole powstały pierwsze profilowane oddziały.
rok szkolny 1971 / 1972 – ten rok przyniósł kolejne sukcesy w olimpiadach oraz I miejsce w województwie łódzkim w konkursie recytatorskim. Wprowadzono mundurki szkolne, które uczniowie noszą do dziś.
rok szkolny 1972 / 1973 – odbywają się konkursy szkolne ze wszystkich przedmiotów, które w naturalny sposób stają się pierwszym etapem przygotowań do olimpiad przedmiotowych. Czterech uczniów reprezentuje liceum w finałach centralnych olimpiad przedmiotowych. Janusz Grabowski uzyskuje tytuł laureata Olimpiady Fizycznej. W szkole uruchomiono, jedno z pierwszych w województwie, laboratorium językowe.

W tym dziesięcioleciu szkołę ukończyło około 1071 uczniów.

Sztafeta po laury olimpijskie trwa… 1973–1983

Przynależność do Szkół Stowarzyszonych UNESCO dała impuls do nawiązywania kontaktów ze szkołami z innych krajów i do obcowania z nowymi kulturami. Ten praktyczny sposób poznawania otaczającego nas świata jest kontynuowany w II Liceum. Święto Patrona, któremu towarzyszyły różne imprezy i konkursy, stało się najważniejszą uroczystością szkolną.
Praca z uczniami zdolnymi przynosiła świetne efekty. Po Januszu Grabowskim kolejni uczniowie zdobywali laury olimpijskie, niektórzy, jak Renata Sowińska z klasy humanistycznej, w dwóch olimpiadach. Co roku kilkoro uczniów było finalistami lub laureatami różnych olimpiad przedmiotowych, uzyskując w ten sposób indeksy najlepszych uczelni w kraju. uczniowie Do 2012 roku w olimpiadach centralnych uczestniczyło 138 uczniów. Jest to niewątpliwie wielki sukces szkoły, wyróżniający ją wśród innych placówek oświatowych naszego miasta.

rok szkolny 1973 / 1974 – liceum zostało członkiem Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Uczniowie zajęli I miejsce w Polsce w zawodach radiopelengacyjnych W szkole powstała Izba Pamięci Narodowej. Rozpoczęły pracę szkolne koła przedmiotowe, z których większość działa do dziś. Uroczyście obchodzono 20 rocznicę powstania liceum.
rok szkolny 1974 / 1975 – szkoła przoduje w województwie w olimpiadach przedmiotowych i przyjęciach na studia. Zaledwie po roku przynależności do Szkół Stowarzyszonych UNESCO liceum zorganizowało Krajowe Seminarium tych szkół. Odtąd program integracji między narodami będzie stale obecny w życiu szkolnym. Powstały klasy z rozszerzonym programem nauczania języków obcych.
rok szkolny 1975 / 1976 – nawiązano współpracę z I Laszlo Gimnazjum w Budapeszcie, która zaowocowała wieloletnią wymianą młodzieży i serdecznymi przyjaźniami. Wielkim wydarzeniem było otrzymanie sztandaru szkoły i pierwsze przyrzeczenie uczniów klas pierwszych złożone na ten sztandar. Wszystko odbyło się podczas uroczystego Święta Patrona przypadającego w 50 rocznicę śmierci Stefana Żeromskiego.
rok szkolny 1976 / 1977 – wprowadzono tzw. "panoramę klas", dzięki której młodzież co miesiąc poznawała różne dziedziny życia i obyczaje wybranego kraju a gośćmi liceum byli przedstawiciele tego kraju. Uczniowie wyjeżdżali na obozy do Holandii i Belgii. Reprezentacje dziewcząt i chłopców w siatkówce zajęła II miejsce w województwie.
rok szkolny 1977 / 1978 – harcerze, działający w liceum, zajmują pierwsze miejsce w województwie we współzawodnictwie szczepów harcerskich. Rozpoczęto stałą współpracę ze Studium Języka Polskiego dla Obcokrajowców w Łodzi. Od tego roku w murach szkoły gościli studenci z różnych krajów, czasami bardzo odległych i orientalnych. II liceum zostało wpisane do Księgi Zasłużonych dla Województwa.
rok szkolny 1978 / 1979 – "zaliczyliśmy" dwudziestego finalistę olimpiad centralnych. Są wśród nich również laureaci. Szkoła była organizatorem jubileuszowej XX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Po raz pierwszy najlepszy uczeń otrzymał nagrodę im. Stefana Żeromskiego. Siatkarki zajmują I miejsce w województwie.
rok szkolny 1979 / 1980 – za działalność w UNESCO liceum otrzymało dyplom uznania od Sekretarza Generalnego tej organizacji. Szkoła została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Powstała filia Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Fantastyki i Science Fiction.
rok szkolny 1980 / 1981 – Święto Patrona po raz pierwszy poprzedził rajd "Szlakiem Stefana Żeromskiego" zorganizowany przez SKKT – PTTK . Również pierwszy raz gościem Święta Patrona była pani Barbara Wachowicz, która stała się przyjacielem szkoły i w przyszłości jeszcze wielokrotnie czarowała publiczność swoimi gawędami o Stefanie Żeromskim.
rok szkolny 1981 / 1982 – zewnętrzne okoliczności nie sprzyjały wielkim i wystawnym uroczystościom szkolnym. Studniówka trwała do godziny 20.00. Praca szkoły toczyła się jak zwykle.
rok szkolny 1982 / 1983 – zorganizowany został Bal Narodów, który potem przekształcił się w Dzień Narodów, obchodzony corocznie 21 marca. Nawiązano kontakt ze szkołą w Zwickau.

W kolejnym dziesięcioleciu liceum ukończyło 1104 uczniów.

Parada gwiazd, czyli czerwony dywan czeka… 1983–1993

Sukcesy olimpijskie stały się w II LO czymś zupełnie naturalnym, ale nie samą wiedzą żyją arbuzy. Od pierwszych lat istnienia szkoły jej uczniowie, inteligentni i wrażliwi, wybierali zawody artystyczne – reżyserów, aktorów, muzyków, plastyków. Wielu zyskało ogromną popularność, ale zawsze z przyjemnością wracają do swojej szkoły, aby opowiedzieć młodszym kolegom o osiągnięciach i powspominać nauczycieli, kolegów, zabawne wydarzenia z lat szkolnych.

rok szkolny 1983 / 1984 – uroczyście świętowano 30- lecie liceum i zorganizowano wiele imprez towarzyszących tym obchodom. Współpraca ze szkołami z Węgier i Niemiec rozwijała się świetnie. Młodzież z Budapesztu i Zwickau gościła w Polsce, a potem nasi udali się z rewizytą na Węgry. Zdobyliśmy mistrzostwo województwa w piłce siatkowej. Uczniowie odnieśli sukcesy w konkursach recytatorskich i w olimpiadach.
rok szkolny 1984 / 1985 – realizowane były programy edukacji teatralnej i prawnej. Na Święto Patrona zaproszona została delegacja z zaprzyjaźnionej szkoły z Budapesztu.
rok szkolny 1985 / 1986 – nawiązano bliską współpracę z innymi szkołami, noszącymi imię Stefana Żeromskiego. Uczniowie zajęli I miejsce w województwie w XIV Ogólnopolskim Turnieju Krajoznawczo-Turystycznym. Przez wiele lat będą odnosić sukcesy w tym konkursie. Po raz pierwszy uczniowie, jako jedyni w województwie, uczestniczyli w letnich obozach językowych UNESCO.
rok szkolny 1986 / 1987 – gościem Święta Patrona był Cezary Pazura, absolwent Szkoły Teatralnej w Łodzi, a jego brat, Radek, występował w spektaklu podczas Święta Patrona. Z inicjatywy II LO zorganizowany został Ogólnopolski Zjazd Liceów im. S. Żeromskiego. 40% uczniów klas trzecich i czwartych zakwalifikowało się do olimpiad okręgowych, czterech to finaliści olimpiad centralnych, wśród nich laureat Olimpiady Geograficznej (J. Bykowski), który jako jeden z trzech w Polsce zostaje przyjęty na studia dyplomatyczne. Rok szkolny kończy ogromny sukces – tygodnik "Polityka" w swoim rankingu "Licea na piątkę" zaliczył naszą szkołę do dwunastki najlepszych w kraju.
rok szkolny 1987 / 1988 – "nasi" aktorzy – Radosław Pazura, Izabela Kuna i Izabela Noszczyk zajęli trzy pierwsze miejsca w Ogólnopolskich Konkursach Recytatorskich im. E. Szymańskiego i im. M. Konopnickiej. We współzawodnictwie najlepszych uczniów województwa "Kałamarski Laur" zwycięża, oczywiście, II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Maz.
rok szkolny 1988 / 1989 – na początku tego roku szkolnego w Starej Pomarańczarni w Łazienkach nasze liceum zostało przyjęte do Klubu Przodujących Szkół. Podczas Święta Patrona uczniowie mięli okazję podziwiać grę Izy Kuny i Izy Noszczyk, które za kilka lat stanęły na deskach prawdziwych teatrów.
rok szkolny 1989 / 1990 – II Liceum znalazło się wśród dziewięciu polskich szkół stowarzyszonych w YFU (YOUTH FOR UNDERSTANDING) – organizacji, która zajmuje się międzynarodową wymianą młodzieży, umożliwiając jej życie w środowisku rodzinnym i szkolnym za granicą. Do dzisiaj 21 uczniów przeżyło swoją wielką przygodę i spędziło rok w różnych krajach Europy i w USA. W Polsce gościliśmy 3 uczniów z Niemiec.
rok szkolny 1990 / 1991 – po 25 latach dyrektor Roman Grabowski odszedł na emeryturę. Wzruszające pożegnanie odbyło się podczas Święta Patrona. Dyrektorką szkoły została pani Teresa Izdebska.