Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

60 lat minęło

1953–2013
Niedawno obchodziliśmy jubileusz 50-lecia szkoły i do dziś wielu absolwentów wspomina z sympatią i nostalgią spotkania z okazji tamtej okrągłej rocznicy, rozmowy do późnych godzin w murach szkoły i cudowny bal. Pewnie nie raz kartkujemy monografię i przypominamy sobie wydarzenia z lat szkolnych. Pamiętając tamten jubileusz, jego serdeczną atmosferę i zainteresowanie ze strony absolwentów, mamy potrzebę przygotować uroczyste obchody sześćdziesiątej rocznicy naszej szkoły.
Pragniemy jeszcze raz zjednoczyć wszystkich "Żeromszczaków" i pozwolić im przeżyć wspaniałe chwile. Co miesiąc będziemy więc przypominać najważniejsze wydarzenia z historii szkoły, znanych absolwentów i krótkie wywiady z niektórymi. Chcemy także przedstawić listę 60 najwybitniejszych absolwentów na 60-lecie II Liceum Ogólnokształcącego. Zaproponujemy różne imprezy, towarzyszące tym obchodom.

Nasze kalendarium może okazać się niepełne, ponieważ brak jest wielu materiałów źródłowych, i z przyczyn oczywistych, musi być skrótowe.
Jeśli Szanowni Czytelnicy zauważą jakieś błędy lub dysponują ciekawymi materiałami, szczególnie z pierwszych lat istnienia szkoły, prosimy o kontakt z sekretariatem liceum.

Szkoła "na górce", czyli tak się zaczęło… 1953–1963

rok szkolny 1953 / 1954 – Szkoła Podstawowa nr 3 przy ulicy Warszawskiej była przekształcona w II Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego. Szkoła liczyła wówczas 80 uczniów i 7 nauczycieli. Pierwszym dyrektorem został Eugeniusz Lech
rok szkolny 1955 / 1956 – dyrektorem liceum został Józef Ceglarz
rok szkolny 1956 / 1957 – liceum otrzymało własny lokal w budynku przy ulicy Św. Antoniego 29, obecnie zajmowanym przez ZSP nr 1
rok szkolny 1957 / 1958 – pierwszych 29 absolwentów z powodzeniem zdało maturę. Młodzież opiekowała się Miejscami Pamięci Walk i Męczeństwa, początkowo pomnikiem poległych partyzantów z oddziału "Zryw" AK.
rok szkolny 1959 / 1960 – szkoła odnosi pierwsze sukcesy. Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne, kierowane przez nauczyciela geografii Tadeusza Kawkę. zdobywa I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie "Niech pamięć o nich nie zaginie". Kolejnym dyrektorem jest Franciszek Brzozowski.
rok szkolny 1961 / 1962 – kolejnym dyrektorem został Karol Krysiak
rok szkolny 1962 / 1963 – członkowie SKKT opracowali monografię Tomaszowa pt. "Żołnierze Wielkiej Sprawy" a ich działalność oceniono jako najlepszą w kraju.

W ciągu pierwszych 10 lat liceum ukończyło około 335 uczniów.

Szalejący ROMANtyzm… 1963–1973

Od 1965 roku nastąpił 25 letni okres "rządów" dyrektora Romana Grabowskiego. Kierował II Liceum najdłużej ze wszystkich dyrektorów i to właśnie jego osobowość, charakter, styl działania najsilniej wpłynęły na kształt tej szkoły. W niewielkim mieście stworzył szkołę elitarną, której absolwenci podejmowali studia w prestiżowych uczelniach w Polsce i za granicą oraz z powodzeniem konkurowali z najlepszymi w kraju.
Współpraca nauczycieli z uczniami przyniosła pierwsze wymierne sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych. Wszyscy tworzyli tradycje szkoły, a uczniowie, jako pierwsi w Tomaszowie, z dumą nosili mundurki, spodnie z lampasami, berety i czapki z emblematami II Liceum Ogólnokształcącego.

rok szkolny 1964 / 1965 – 16 listopada liceum zostało przeniesione do nowoczesnego budynku przy ulicy Jałowcowej 10 i otrzymało imię Stefana Żeromskiego.
rok szkolny 1965 / 1966 – patronat nad szkołą objął największy zakład przemysłowy w mieście – ZWCH "Chemitex – Wistom", co dało w przyszłości wspaniałe efekty. Dyrektorem został Roman Grabowski.
rok szkolny 1966 / 1967 – szkoła, jako pierwsza w województwie łódzkim i jako jedna z pierwszych w kraju, wprowadziła system nauczania w pracowniach przedmiotowych. Zaangażowanie młodzieży, inicjatywa, wytrwałość w gromadzeniu informacji, dokumentów, fotografii i danych statystycznych zaowocowały powstaniem 10 – tomowej monografii miasta. Praca, którą przygotowało 94 uczniów, zdobyła I miejsce w kraju w gigantycznej imprezie-konkursie "Przez X wieków Polski".
rok szkolny 1967 / 1968 – wybudowano w czynie społecznym boisko szkolne i zagospodarowano teren przyszkolny. Uczniowie zdobyli I miejsca w I Wojewódzkim Konkursie Marynistycznym i wyróżnienie w konkursie centralnym.
rok szkolny 1968 / 1969 – sport stał się ważnym elementem życia szkolnego. Uczniowie zdobyli mistrzostwo rejonu w piłce ręcznej i łyżwiarstwie szybkim dziewcząt. Po raz pierwszy zorganizowane zostało Święto Patrona. Od tego czasu co roku w listopadowy dzień pierwszoklasiści, składając przyrzeczenie na sztandar szkoły, stają się pełnoprawnymi arbuzami. W czasie wakacji uczniowie po raz pierwszy wyjechali na obozy wypoczynkowe w kraju i za granicą.
rok szkolny 1969 / 1970 – powstał jeden z pierwszych w Polsce, samodzielny szkolny klub sportowy SKS "Żeromski". Grające w nim siatkarki z powodzeniem występowały w lidze okręgowej. Swoją działalność rozpoczął Klub "Kwadraty. Absolwenci z tamtych lat na pewno jeszcze pamiętają sobotnie dyskoteki, spotkania ze studentami-cudzoziemcami i inne imprezy, które odbywały się w klubie.
rok szkolny 1970 / 1971 – program pracy z uczniem zdolnym przynosi pierwsze efekty – uczniowie odnoszą sukcesy w olimpiadach okręgowych z różnych przedmiotów. Siatkarki zdobyły mistrzostwo okręgu i awansowały do półfinału mistrzostw Polski. W szkole powstały pierwsze profilowane oddziały.
rok szkolny 1971 / 1972 – ten rok przyniósł kolejne sukcesy w olimpiadach oraz I miejsce w województwie łódzkim w konkursie recytatorskim. Wprowadzono mundurki szkolne, które uczniowie noszą do dziś.
rok szkolny 1972 / 1973 – odbywają się konkursy szkolne ze wszystkich przedmiotów, które w naturalny sposób stają się pierwszym etapem przygotowań do olimpiad przedmiotowych. Czterech uczniów reprezentuje liceum w finałach centralnych olimpiad przedmiotowych. Janusz Grabowski uzyskuje tytuł laureata Olimpiady Fizycznej. W szkole uruchomiono, jedno z pierwszych w województwie, laboratorium językowe.

W tym dziesięcioleciu szkołę ukończyło około 1071 uczniów.

Sztafeta po laury olimpijskie trwa… 1973–1983

Przynależność do Szkół Stowarzyszonych UNESCO dała impuls do nawiązywania kontaktów ze szkołami z innych krajów i do obcowania z nowymi kulturami. Ten praktyczny sposób poznawania otaczającego nas świata jest kontynuowany w II Liceum. Święto Patrona, któremu towarzyszyły różne imprezy i konkursy, stało się najważniejszą uroczystością szkolną.
Praca z uczniami zdolnymi przynosiła świetne efekty. Po Januszu Grabowskim kolejni uczniowie zdobywali laury olimpijskie, niektórzy, jak Renata Sowińska z klasy humanistycznej, w dwóch olimpiadach. Co roku kilkoro uczniów było finalistami lub laureatami różnych olimpiad przedmiotowych, uzyskując w ten sposób indeksy najlepszych uczelni w kraju. uczniowie Do 2012 roku w olimpiadach centralnych uczestniczyło 138 uczniów. Jest to niewątpliwie wielki sukces szkoły, wyróżniający ją wśród innych placówek oświatowych naszego miasta.

rok szkolny 1973 / 1974 – liceum zostało członkiem Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Uczniowie zajęli I miejsce w Polsce w zawodach radiopelengacyjnych W szkole powstała Izba Pamięci Narodowej. Rozpoczęły pracę szkolne koła przedmiotowe, z których większość działa do dziś. Uroczyście obchodzono 20 rocznicę powstania liceum.
rok szkolny 1974 / 1975 – szkoła przoduje w województwie w olimpiadach przedmiotowych i przyjęciach na studia. Zaledwie po roku przynależności do Szkół Stowarzyszonych UNESCO liceum zorganizowało Krajowe Seminarium tych szkół. Odtąd program integracji między narodami będzie stale obecny w życiu szkolnym. Powstały klasy z rozszerzonym programem nauczania języków obcych.
rok szkolny 1975 / 1976 – nawiązano współpracę z I Laszlo Gimnazjum w Budapeszcie, która zaowocowała wieloletnią wymianą młodzieży i serdecznymi przyjaźniami. Wielkim wydarzeniem było otrzymanie sztandaru szkoły i pierwsze przyrzeczenie uczniów klas pierwszych złożone na ten sztandar. Wszystko odbyło się podczas uroczystego Święta Patrona przypadającego w 50 rocznicę śmierci Stefana Żeromskiego.
rok szkolny 1976 / 1977 – wprowadzono tzw. "panoramę klas", dzięki której młodzież co miesiąc poznawała różne dziedziny życia i obyczaje wybranego kraju a gośćmi liceum byli przedstawiciele tego kraju. Uczniowie wyjeżdżali na obozy do Holandii i Belgii. Reprezentacje dziewcząt i chłopców w siatkówce zajęła II miejsce w województwie.
rok szkolny 1977 / 1978 – harcerze, działający w liceum, zajmują pierwsze miejsce w województwie we współzawodnictwie szczepów harcerskich. Rozpoczęto stałą współpracę ze Studium Języka Polskiego dla Obcokrajowców w Łodzi. Od tego roku w murach szkoły gościli studenci z różnych krajów, czasami bardzo odległych i orientalnych. II liceum zostało wpisane do Księgi Zasłużonych dla Województwa.
rok szkolny 1978 / 1979 – "zaliczyliśmy" dwudziestego finalistę olimpiad centralnych. Są wśród nich również laureaci. Szkoła była organizatorem jubileuszowej XX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Po raz pierwszy najlepszy uczeń otrzymał nagrodę im. Stefana Żeromskiego. Siatkarki zajmują I miejsce w województwie.
rok szkolny 1979 / 1980 – za działalność w UNESCO liceum otrzymało dyplom uznania od Sekretarza Generalnego tej organizacji. Szkoła została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Powstała filia Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Fantastyki i Science Fiction.
rok szkolny 1980 / 1981 – Święto Patrona po raz pierwszy poprzedził rajd "Szlakiem Stefana Żeromskiego" zorganizowany przez SKKT – PTTK . Również pierwszy raz gościem Święta Patrona była pani Barbara Wachowicz, która stała się przyjacielem szkoły i w przyszłości jeszcze wielokrotnie czarowała publiczność swoimi gawędami o Stefanie Żeromskim.
rok szkolny 1981 / 1982 – zewnętrzne okoliczności nie sprzyjały wielkim i wystawnym uroczystościom szkolnym. Studniówka trwała do godziny 20.00. Praca szkoły toczyła się jak zwykle.
rok szkolny 1982 / 1983 – zorganizowany został Bal Narodów, który potem przekształcił się w Dzień Narodów, obchodzony corocznie 21 marca. Nawiązano kontakt ze szkołą w Zwickau.

W kolejnym dziesięcioleciu liceum ukończyło 1104 uczniów.

Parada gwiazd, czyli czerwony dywan czeka… 1983–1993

Sukcesy olimpijskie stały się w II LO czymś zupełnie naturalnym, ale nie samą wiedzą żyją arbuzy. Od pierwszych lat istnienia szkoły jej uczniowie, inteligentni i wrażliwi, wybierali zawody artystyczne – reżyserów, aktorów, muzyków, plastyków. Wielu zyskało ogromną popularność, ale zawsze z przyjemnością wracają do swojej szkoły, aby opowiedzieć młodszym kolegom o osiągnięciach i powspominać nauczycieli, kolegów, zabawne wydarzenia z lat szkolnych.

rok szkolny 1983 / 1984 – uroczyście świętowano 30- lecie liceum i zorganizowano wiele imprez towarzyszących tym obchodom. Współpraca ze szkołami z Węgier i Niemiec rozwijała się świetnie. Młodzież z Budapesztu i Zwickau gościła w Polsce, a potem nasi udali się z rewizytą na Węgry. Zdobyliśmy mistrzostwo województwa w piłce siatkowej. Uczniowie odnieśli sukcesy w konkursach recytatorskich i w olimpiadach.
rok szkolny 1984 / 1985 – realizowane były programy edukacji teatralnej i prawnej. Na Święto Patrona zaproszona została delegacja z zaprzyjaźnionej szkoły z Budapesztu.
rok szkolny 1985 / 1986 – nawiązano bliską współpracę z innymi szkołami, noszącymi imię Stefana Żeromskiego. Uczniowie zajęli I miejsce w województwie w XIV Ogólnopolskim Turnieju Krajoznawczo-Turystycznym. Przez wiele lat będą odnosić sukcesy w tym konkursie. Po raz pierwszy uczniowie, jako jedyni w województwie, uczestniczyli w letnich obozach językowych UNESCO.
rok szkolny 1986 / 1987 – gościem Święta Patrona był Cezary Pazura, absolwent Szkoły Teatralnej w Łodzi, a jego brat, Radek, występował w spektaklu podczas Święta Patrona. Z inicjatywy II LO zorganizowany został Ogólnopolski Zjazd Liceów im. S. Żeromskiego. 40% uczniów klas trzecich i czwartych zakwalifikowało się do olimpiad okręgowych, czterech to finaliści olimpiad centralnych, wśród nich laureat Olimpiady Geograficznej (J. Bykowski), który jako jeden z trzech w Polsce zostaje przyjęty na studia dyplomatyczne. Rok szkolny kończy ogromny sukces – tygodnik "Polityka" w swoim rankingu "Licea na piątkę" zaliczył naszą szkołę do dwunastki najlepszych w kraju.
rok szkolny 1987 / 1988 – "nasi" aktorzy – Radosław Pazura, Izabela Kuna i Izabela Noszczyk zajęli trzy pierwsze miejsca w Ogólnopolskich Konkursach Recytatorskich im. E. Szymańskiego i im. M. Konopnickiej. We współzawodnictwie najlepszych uczniów województwa "Kałamarski Laur" zwycięża, oczywiście, II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Maz.
rok szkolny 1988 / 1989 – na początku tego roku szkolnego w Starej Pomarańczarni w Łazienkach nasze liceum zostało przyjęte do Klubu Przodujących Szkół. Podczas Święta Patrona uczniowie mięli okazję podziwiać grę Izy Kuny i Izy Noszczyk, które za kilka lat stanęły na deskach prawdziwych teatrów.
rok szkolny 1989 / 1990 – II Liceum znalazło się wśród dziewięciu polskich szkół stowarzyszonych w YFU (YOUTH FOR UNDERSTANDING) – organizacji, która zajmuje się międzynarodową wymianą młodzieży, umożliwiając jej życie w środowisku rodzinnym i szkolnym za granicą. Do dzisiaj 21 uczniów przeżyło swoją wielką przygodę i spędziło rok w różnych krajach Europy i w USA. W Polsce gościliśmy 3 uczniów z Niemiec.
rok szkolny 1990 / 1991 – po 25 latach dyrektor Roman Grabowski odszedł na emeryturę. Wzruszające pożegnanie odbyło się podczas Święta Patrona. Dyrektorką szkoły została pani Teresa Izdebska.