Uroczystości

Tradycją naszej placówki stała się organizacja cyklicznych uroczystości szkolnych. Są one integralnym i stałym elementem życia szkoły. Upowszechniają dorobek kulturowy i naukowy, dostarczają doznań estetycznych, wywołują aktywność uczniów.

• Dzień Edukacji

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbywa się gala wręczania statuetek STEFANÓW. Nauczyciele oceniani są w różnych kategoriach (kategorie uzależnione są od głównego tematu uroczystości).
Ogłoszenie wyników poszczególnych kategorii jest poprzedzone występami artystycznymi: muzycznymi, tanecznymi, kabaretowymi w wykonaniu uczniów naszej szkoły.
Pomysłodawczynią takiej formy uroczystości z okazji Dnia Edukacji, uroczystości cieszącej się ogromną popularnością wśród młodzieży, przyciągającej tłumy uczniów jest Pani Mariola Rychlik.

• Święto Patrona

W roku 1968 zainaugurowano najważniejszą szkolną uroczystość jaką jest Święto Patrona. Odbywa się ono zwykle w listopadzie w rocznicę śmierci Stefana Żeromskiego.
Trwałym elementem święta pozostały prelekcje dotyczące Patrona, wygłaszane przez naukowców, pisarzy, polonistki naszej szkoły i absolwentów.
Podczas tej uroczystości wręczana jest nagroda imienia Stefana Żeromskiego, przyznawana wyróżniającemu się w nauce i pracy społecznej uczniowi lub uczennicy.
Stałym punktem imprezy jest uroczyste rozdanie nagród w konkursach: „O Literacki Laur Arbuza”, „Wiedzy o Patronie”, „Na najładniejszą pracownię”, a także za zwycięstwo w turnieju piłki siatkowej o Puchar Dyrektora II LO.
Stało się tradycją Święta Patrona wystawianie przez teatr szkolny jednej ze sztuk Stefana Żeromskiego.
Bohaterami święta są corocznie uczniowie klas pierwszych. Podczas uroczystej ceremonii składają przyrzeczenie na sztandar szkoły. Od tej chwili stają się pełnoprawnymi „arbuzami”.
Święto Patrona to okazja do spotkania z ciekawymi ludźmi, skonfrontowana doświadczeniem absolwentów, zawsze obecnych podczas święta, z bieżącym życiem szkoły.

• Dzień Ucznia

W ostatnim dniu nauki przed Świętami Bożego Narodzenia w naszej szkole odbywają się corocznie wigilie klasowe, kiedy to obdarowujemy się upominkami i składamy sobie życzenia. Towarzyszy im wspólna zabawa. Odbywają się również konkursy związane tematycznie z tymi świętami.

• Dzień Narodów

Dzień Narodów obchodzony jest od roku 1993 w pierwszym dniu wiosny. Co roku Dniu Narodów towarzyszy hasło, które nawiązuje do tematu wiodącego ogłoszonego przez ONZ.
Zwyczajowo przeprowadzone są tego dnia konkursy na najlepszą prezentację stoiska narodowego, przy ocenie pod uwagę brane są potrawy z wybranego kraju, wystrój stoiska i sposób prezentacji.
Podczas zajęć w pracowniach uczniowie przygotowują dyskusję, debatę lub konkurs na jeden z zaproponowanych tematów dotyczących m. in. edukacji dla pokoju i tolerancji, praw człowieka, promowania dziedzictwa kulturowego lub ochrony środowiska naturalnego.
Dzień Narodów wpisał się na stałe w terminarz dni świątecznych ważnych dla budowania szkolnej tożsamości.
Śladem naszego liceum poszło wiele szkól, które w ostatnim czasie podjęły podobne działania edukacyjne.

• Ostatni Dzwonek

W ostatnim dniu nauki dla abiturientów odbywa się uroczystość zwana „Ostatnim dzwonkiem”. Uczniowie klas drugich podsumowują trzyletni pobyt, kończących szkołę uczniów klas trzecich, w formie scen kabaretowych.
Uroczystość kończy się wręczeniem koleżankom i kolegom drobnych prezentów od całej społeczności.

Share This

Share this post with your friends!