Tradycje Szkoły

Szkolna tradycja jest elementem integrującym społeczność uczniowską oraz stanowi o niepowtarzalności miejsca jakim jest II LO. Przez wiele lat działalności naszej szkoły utrwaliły się pewne tradycje i zwyczaje przekazywane z pokolenia na pokolenie.

W ciągu wielu lat działalności naszej szkoły utrwaliły się pewne tradycje i zwyczaje przekazywane z pokolenia na pokolenie.
– Od początku istnienia prowadzona jest Kronika Szkoły, która odnotowuje wszystkie ważne wydarzenia i osiągnięcia.
– Od roku 1978 zbierane są wszystkie artykuły i notatki w prasie lokalnej, wojewódzkiej i centralnej, popularyzujące wyniki pracy Liceum.
– Przyjmowanie uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej odbywa się poprzez uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły w dniu Święta Patrona.
– Równie uroczyście szkoła żegna absolwentów w ostatnim dniu nauki – odbywa się uroczystość zwana „Ostatnim dzwonkiem”.
– Co 5 lat odbywają się zjazdy absolwentów.
– Szkoła organizuje międzyszkolne konkursy (m.in. ogólnopolski konkurs „O Literacki Laur Arbuza”)
– Liceum ma sztandar, który prezentowany jest na głównych uroczystościach szkolnych.

awers
(na czerwony tłe wyhaftowane srebrną nicią godło Polski, wokół godła napis: II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Maz.)
rewers
(na niebieskim tle wyhaftowany złotą nicią znak UNESCO, wokół znaku napis: „Każdy dzień ukazuje przestrzeń coraz dalszą”)

Uczniowie klas pierwszych składają przyrzeczenie na Sztandar szkoły według następującej roty:

„Profesorom, rodzicom oraz moim kolegom – przyrzekam uroczyście:
uczciwie spełniać obowiązki uczniowskie,
szanować własność szkolną oraz pracę innych ludzi,
wyrabiać w sobie silną wolę, koleżeńskość, uczynność, odwagę i prawdomówność,
pracować rzetelnie dla dobra i szczęśliwej przyszłości mojej ojczyzny,
nie czynić nic, co mogłoby splamić imię Szkoły, Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim”
Uczniowie klas maturalnych podczas uroczystości rozdania świadectw ukończenia szkoły składają przyrzeczenie według następującej roty:

„Żegnam sztandar szkoły, w której przez lata nauki zdobywałem wiedzę,
kształtowałem swoja patriotyczną i obywatelską postawę,
by w przyszłości służyć ze wszystkich sił mojej Ojczyźnie.
Zapewniam uroczyście, że nigdy nie zawiodę Dyrekcji,
Grona Pedagogicznego, koleżanek i kolegów
oraz będę godnie reprezentować dobre imię Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz.”

– Liceum ma Hymn Szkoły, do którego muzykę skomponował i słowa napisał były nauczyciel szkoły – Leopold Figat. Śpiewany jest podczas ważnych dla społeczności uczniowskiej uroczystości.

„Pragniemy kochać Cię nasza Szkoło
Za światło wiedzy na prawdzie opartej,
Za to, że tworzysz bratnie koło
Młodzieży świata z nami zwartej
Za Żeromskiego ideały
Oddamy serca, wiedzę, czyn,
Pragniemy wznosić Ojczyzny dom wspaniały
Na miarę naszych sił”.

Zapis nutowy hymnu szkolnego

– W Liceum obowiązuje specjalny strój – mundurek szkolny. Mundurek z dwoma emblematami i tarczą czyni naszą szkołę elitarną, inną od pozostałych „zwykłych” liceów.

Share This

Share this post with your friends!