Ranking szkół

Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu – szkoły ponadgimnazjalne w Polsce są oceniane za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz ocena szkoły przez kadrę akademicką. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz własne badanie ankietowe przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną Perspektywy wśród kadry uczelni akademickich w całej Polsce.

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana  Żeromskiego w Tomaszowie Maz. w tym rankingu corocznie zajmuje wysoko punktowane miejsca wśród szkół ponadgimnazjalnych w kraju:

rok szkolny 2017/2018

·         91 miejsce w Polsce,

·         6 miejsce w województwie łódzkim

rok szkolny 2016/2017

·         146 miejsce w Polsce,

·         13 miejsce w województwie łódzkim

rok szkolny 2015/2016

·         175 miejsce w Polsce,

·         19 miejsce w województwie łódzkim

rok szkolny 2014/2015

·         82 miejsce w Polsce,

·         5 miejsce w województwie łódzkim

rok szkolny 2012/2013

·         110 miejsce w Polsce,

·         9 miejsce w województwie łódzkim

rok szkolny 2011/2012

·         151 miejsce w Polsce,

·         12 miejsce w województwie łódzkim

rok szkolny 2010/2011

·         118 miejsce w Polsce,

·         9 miejsce w województwie łódzkim

rok szkolny 2009/2010

·         171 miejsce w Polsce,

·         12 miejsce w województwie łódzkim

rok szkolny 2008/2009

·         117 miejsce w Polsce,

·         6 miejsce w województwie łódzkim

rok szkolny 2007/2008

·         43 miejsce w Polsce,

·         3 miejsce w województwie łódzkim

rok szkolny 2006/2007

·         94 miejsce w Polsce,

·         5 miejsce w województwie łódzkim,

rok szkolny 2005/2006

·         148 miejsce w Polsce,

·         11 miejsce w województwie łódzkim,

·         1 miejsce w byłym województwie piotrkowskim

Share This

Share this post with your friends!