Pracownicy

Dyrektor: mgr inż. Tomasz Węgrzynowski
Zastępca dyrektora: mgr Jolanta Karwasik

Przedmiot Nauczyciel Wychowawca
klasy
Pracownia
przedmiotowa
Język polski mgr Anna Ignasiak III hum 41
mgr Marzena Piotroska-Wąs I m-f 38
mgr Adrianna Jachimowska I hum 23
Język angielski mgr Katarzyna Ostalska 29
mgr Monika Smolińska  II bch
mgr Magdalena Stankowska
mgr Renata Radzikowska I men 21
mgr Marzanna Wysłocka
Język niemiecki
mgr Dariusz Lis  II hum 24
mgr Agnieszka Majka III b-ch 20
Język rosyjski mgr Gabriela Wałach 25
Historia mgr Maciej Błaszczyk III men 28
mgr Katarzyna Kozioł Machel III m-ch 26
Biologia
mgr Kinga Marcińczak I med 36
Geografia mgr Kinga Marcińczak
mgr Ilona Śmigiel  II men 40
Matematyka mgr Krzysztof Gurak
mgr Jolanta Karwasik  II mf
mgr Mariola Rychlik 4
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski
mgr Milena Gust
mgr Monika Żerek

mgr Ewa Ziółkowska

 

Fizyka z Astronomią
mgr Grzegorz Zając 35
Chemia mgr Marzena Żegota-Doryń  II mch
Informatyka mgr Jolanta Karwasik
mgr Grzegorz Zając

dr Radosław Matusik

Podstawy przedsiębiorczości mgr Mariola Rychlik
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Krzysztof Ćwiek 2
Wiedza o kulturze mgr Gabriela Wałach
Wiedza o społeczeństwie mgr Maciej Błaszczyk
mgr Katarzyna Kozioł-Machel
Przysposobienie do życia w rodzinie mgr Kinga Marcińczak
Wychowanie fizyczne mgr Krzysztof Ćwiek
mgr Jacek Nawrocki
mgr Piotr Pijanowski
mgr Dorota Warczyk I b-ch
Religia ks. mgr Grzegorz Chirk
ks. mgr Piotr Stępień
ks. mgr Marek Porczyński
Biblioteka mgr Zofia Kołodziejczyk
Pedagog mgr Anna Wojciechowska

 

Administracja szkoły
Księgowość mgr Monika Ronek
Sekretariat Lucyna Walecka
Kierownik gospodarczy mgr Anna Kwiatek

Share This

Share this post with your friends!