Olimpiady przedmiotowe

Ważną rolę w działalności dydaktycznej Liceum odgrywają olimpiady przedmiotowe. Jest to jedna z form pracy nauczycieli z uczniem zdolnym i jeden z ważniejszych kierunków pracy. II LO przoduje w tej dziedzinie w województwie łódzkim. Ogólnopolskie olimpiady przedmiotowe odbywają się pod patronatem towarzystw naukowych i szkół wyższych. Każda z olimpiad składa się z trzech etapów. I etap organizowany jest na poziomie szkolnym. Etap II ma zasięg regionalny. Etap III, finałowy organizowany jest w mieście organizatora zawodów. Wybrani laureaci biorą udział w olimpiadach międzynarodowych. Laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Wiele uczelni wyższych określa w swoich regulaminach preferencje rekrutacyjne dla zwycięzców olimpiad.

• Rok szkolny 2015/2016

1. Milena Gontarek – kl. I men laureatka I m-ca VI Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową –ucz. p. M. Rychlik

2. Filip Kościsty – kl. I b-ch –laureat 57 Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym –ucz. p. K. Kozioł -Machel

3. Marcelina Jaroma – kl. III b-ch –laureatka 10 –m-ca XX Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu –ucz. p. K. Marcińczak

4. Angelika Nowak – kl. I b-ch finalistka 4 –m –ca VI Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową –ucz. p. M. Rychlik

5. Jakub Smólski – kl. I b-ch –laureat IV m-ca IX Olimpiady Tematycznej im. mjra Marka Gajewskiego: „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 -1683. Od Obertyna do Wiednia” –ucz. p. M. Błaszczyka

6. Filip Kościsty – kl. I b-ch –laureat XVI m-ca IX Olimpiady Tematycznej im. mjra Marka Gajewskiego: „Losy żołnierza polskiego i dzieje oręża polskiego w latach 1531 -1683. Od Obertyna do Wiednia” -ucz. p. M. Błaszczyka

7. Piotr Nakiela – kl. II b-ch –finalista XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – ucz. p. K. Marcińczak.

8. Magdalena Lasota – kl. I b-ch –finalistka XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – ucz. p. K. Marcińczak

9. Kacper Wardzyński – finalista IX Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH – ucz. p. I. Śmigiel

• Rok szkolny 2014/2015

1. Karolina Mędrzycka – ucz. kl. III hum laureatka II m-ca V Ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Kariera Zawodową za co w nagrodę otrzymała indeks Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, stypendystka Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 ( średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy II -5.33, 100% frekwencja i wzorowe zachowanie uczestniczka II etapu IV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową uczestniczka II etapu XLV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uczestniczka II etapu Drugiego Łódzkiego Konkursu o Podatkach

2. Angelika Nowak – ucz. kl. III men Tytuł laureata III m-ca VI Olimpiady Myśli Jana Pawła II -2014r. Tytuł laureata IV m-ca Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Czynach i Osobie Karola Wojtyły –Jan Paweł II –Papież Słowianin 2013r. Tytuł XXIV Olimpiady Teologii Katolickiej -2014r Tytuł finalistki Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2015 organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości I m-ce w finale konkursu „Wszystko o euro” organizowanego przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydziału Ekonomiczno –Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego II m-ce w finale wojewódzkim X edycji ogólnopolskiego konkursu „Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości” organizowanego przez Studenckie Forum Business Center Club IV m-ce w zawodach okręgowych Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego organizowanego przez Fundację „Instytut Tertio Millennio” I m-ce w Ogólnopolskim Konkursie „Parafia –moja mała Ojczyzna”

• Rok szkolny 2013/2014

1.Krzysztof Kocik –kl. II hum -laureat z III lokatą XLIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego –ucz. p. A. Ignasiak

2.Zyta Rutkowska –kl. III hum –finalistka IV Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową –ucz. p. M. Rychlik

3.Natalia Hajdera –kl. III h-d –finalistka XXIV Olimpiady Teologii Katolickiej –ucz. ks. G. Chirka

4.Angelika Nowak –kl. I m-f – finalistka XXIV Olimpiady Teologii Katolickiej –ucz. ks. G. Chirka

5.Anna Putek –laureatka III stopnia VII Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH –Matematyka ucz. p. K. Guraka

6.Zbigniew Wojtaszczyk –kl. III b-ch –finalista II Olimpiady Wiedzy o Bankach –ucz. p. M. Rychlik

7.Piotr Wolaniuk –kl. III b-ch –finalista II Olimpiady Wiedzy o Bankach -ucz. p. M. Rychlik

8.Dawid Radziwoniuk –kl. II m-f –finalista VIII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie –ucz. ks. G. Chirka

9.Anna Błaszczyk –kl. II men – finalistka VIII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie –ucz. ks. G. Chirka

10.Bartłomiej Tyl –kl. III h-d – finalista VIII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie –ucz. ks. G. Chirka

11.Angelika Nowak –kl. I m-f –laureatka III m-ca VI Olimpiady Myśli Jana Pawła II –ucz. ks. G. Chirka

12.Zuzanna Pełka –kl. III h-d –finalistka VI Olimpiady Myśli Jana Pawła II –ucz. ks. G. Chirka

13.II LO –I m-ce w kategorii „PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA” II Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania. Opiekun –p. M. Rychlik

• Rok szkolny 2012/2013

1.Magdalena Gontarek –finalista XLIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego –ucz. p. U. Stefaniak

2.Iwetta Baran –finalistka XI Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki –ucz. ks. G. Chirka

3.Katarzyna Nielepkowicz –finalistka XXXIX Olimpiady Geograficznej –ucz. p. I. Śmigiel

4.Maciej Bartylak –finalista 62 Olimpiady Fizycznej –ucz. p. J. Jaros

5.Małgorzata Bednarska –laureatka I m-ca VI Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 -1922. O niepodległość i granice RP” –ucz. p. K. Kozioł –Machel

6.Aleksander Śledziński –finalista VI Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 -1922. O niepodległość i granice RP” –ucz. p. K. Kozioł –Machel.

7.Jacek Korbel –laureat III stopnia VI Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH –ucz. p. J. Jaros

8.Rafał Markiewicz –finalista VI Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH –ucz. p. J. Jaros

9.Dawid Głąb –finalista VI Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH –ucz. p. J. Jaros

10.Anna Putek –finalistka VI Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH –ucz. p. K. Guraka

11.Anna Putek –finalistka V Olimpiady Myśli Jana Pawła II ucz. ks. G. Chirka

12.Katarzyna Wróblewska –laureatka I m-ca Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową –ucz. p. M. Rychlik 13.Sylwia Sieroń –laureatka III m-ca Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową –ucz. p. U. Stefaniak

14.Kamil Dominik Ryś –finalista I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bankach –ucz. p. M. Rychlik

15.Olga Kempa –finalistka XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK –ucz. p. K. Ćwieka

16.Anna Błaszczyk –finalistka XXIII Olimpiady Teologii Katolickiej ucz. ks. G. Chirka

17.Bartłomiej Tyl –laureat VII Olimpiady Franciszkańskiej o św. Maksymilianie Marii Kolbe –ucz. ks. G. Chirka

18.Martyna Majda –finalistka VII Olimpiady Franciszkańskiej o św. Maksymilianie Marii Kolbe –ucz. ks. G. Chirka

19.Magdalena Kózka –finalistka V Olimpiady Myśli Jana Pawła II ucz. ks. G. Chirka

• Rok szkolny 2011/2012

1. Aleksandra Gruda –kl. II ak –ucz. p. A. Ignasiak –laureatka III m-ca XLII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

2. Patrycja Sojka –kl. II h-d –ucz. p. K. Kozioł –Machel –laureatka XXXVIII Olimpiady Historycznej

3. Marcin Zając –kl. III m-f –ucz. p. J. Jaros –finalista LXI Olimpiady Fizycznej

4. Kabat Edyta –kl. II m-f –ucz. ks. G. Chirka – finalistka XXII Olimpiady Teologii Katolickiej

5. Katarzyna Stępień –kl. III –ucz. p. M. Rychlik –finalistka XII Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości

6. Maciej Bartylak –kl. II m-f –ucz. p. M. Rychlik –finalista IV Olimpiady Wiedzy o Finansach –Banki w Akcji

7. Adrianna Król –kl. II b-ch –ucz. p. K. Ćwieka –finalistka XX Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

8. Anna Putek –kl. I m-f –ucz. p. K. Guraka –finalistka II Ogólnopolskiej Olimpiady Logiczno –Matematycznej dla szkół ponadgimnazjalnych

• Rok szkolny 2010/2011

1. Krzysztof Nielepkowicz –kl. III men –laureat XXXVII Olimpiady Geograficznej –ucz. p. Ilony Śmigiel

2. Krzysztof Nielepkowicz – kl. III men -finalista LII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym –ucz. p. Aliny Gogól –Siniarskiej i K. Kozioł -Machel

3. Rafał Bielas –kl. II m-f -finalista XI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości –ucz. p. Marioli Rychlik

4. Katarzyna Stępień –kl. II h-d –wyróżnienie w finale XI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości –ucz. p. Marioli Rychlik

5. Tomasz Błaszczyk –kl. II men –laureat II stopnia IV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” –ucz. p. Ilony Śmigiel

6. Tomasz Pasik –kl. III men –finalista IV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” –ucz. p. Ilony Śmigiel

7. Aleksandra Karwasik –kl. II b-ch –finalistka (III m-ce) XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża (oraz wyróżnienie za przygotowanie i przeprowadzenie najciekawszej akcji prozdrowotnej) –ucz. p. Krzysztofa Ćwieka

• Rok szkolny 2009/2010

1. Olga Galińska – kl. II m-f – laureatka XXXVI Olimpiady Historycznej – ucz. p. Katarzyny Kozioł-Machel

2. Krzysztof Nielepkowicz – kl. II men – laureat III Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy” ( I m-ce w konkurencji Eksponat Muzealny)

3. Hubert Horynek – kl. III h-d – finalista XXXVI Olimpiady Geograficznej – ucz. p. Ilony Śmigiel

4. Nielepkowicz Krzysztof – kl. II men – finalista XIII Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej – ucz. p. Katarzyny Kozioł – Machel

5. Nielepkowicz Krzysztof – kl. II men – finalista X Olimpiady o Regionie i Przedsiębiorczości – ucz. p. M. Rychlik

• Rok szkolny 2008/2009

1. Agata Błaszczyk – laureatka z lokatą I XXXIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

2. Łukasz Andrych –finalista VII Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki

3. Kacper Trela –laureat III m-ca IX Ogólnopolskiej Olimpiady o Regionie i Przedsiębiorczości

4. Kacper Trela –finalista XXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

• Rok szkolny 2007/2008

1. Jan Dąbrowski – laureat II m-ca XVII Olimpiady Nautologicznej i finalista XXXIV Olimpiady Geograficznej; uczeń Pani Ilony Śmigiel

2. Jan Dąbrowski – laureat I m-ca VI Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki; uczeń ks. Marka Porczyńskiego

3. Ewelina Kruz – finalistka VI Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki; uczennica ks. Marka Porczyńskiego

4. Martyna Zelent – finalistka XXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej; uczennica Pani Ireny Albin

5. Waldemar Pasik – laureat VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości; uczeń Pani Marioli Rychlik

6. Dominik Adamus – finalista VIII Ogólnopolskiej Olimpiady o Regionie i Przedsiębiorczości; uczeń Pani Marioli Rychlik

7. Jan Dąbrowski – brązowy medal na Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Geograficznej, która odbyła się we wrześniu 2007r. w Bratysławie/Latky; uczeń Pani Ilony Śmigiel

8. Paweł Tomasik – wyróżnienie i tytuł laureata XXXVIII Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej, która odbyła się w Isfahan w Iranie w lipcu 2007r; uczeń Pani Jolanty Jaros i Pana Grzegorza Zająca

• Rok szkolny 2006/2007

1. Waldemar Pasik – laureat XXXIII Olimpiady Historycznej; uczeń Pani Aliny Gogól – Siniarskiej

2. Paweł Tomasik – laureat LVI Olimpiady Fizycznej; uczeń Pani Jolanty Jaros i Pana Grzegorza Zająca

3. Jan Dąbrowski – laureat XXXIII Olimpiady Geograficznej; uczeń Pani Ilony Śmigiel

4. Piotr Dąbrowski – laureat XXXIII Olimpiady Geograficznej; uczeń Pani Ilony Śmigiel

5. Piotr Dąbrowski – laureat XVI Olimpiady Nautologicznej; uczeń Pani Ilony Śmigiel

6. Izabela Fangrat – finalistka XXXVIII Olimpiady Języka Rosyjskiego; uczennica Pani Gabrieli Wałach

7. Jan Dabrowski – laureat V Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki; uczeń Pani Dominiki Kamockiej

8. Martyna Zelent – finalistka XXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej; uczennica Pani Ireny Albin

9. Hubert Walkowicz – wyróżnienie w finale VII Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości; uczeń Pani Marioli Rychlik

10. Piotr Miko – wyróżnienie w finale VII Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości; uczeń Pani Marioli Rychlik

• Rok szkolny 2005/2006

1. Jan Dąbrowski – laureat XXXII Olimpiady Geograficznej i XV Olimpiady Nautologicznej; uczeń Pani Ilony Śmigiel

2. Piotr Dąbrowski – finalista XXXII Olimpiady Geograficznej i XV Olimpiady Nautologicznej; uczeń Pani Ilony Śmigiel

3. Aneta Wujcik – finalistka XXXVII Olimpiady Języka Rosyjskiego; uczennica Pani Gabrieli Wałach

4. Magdalena Skalska – finalistka XXXVII Olimpiady Języka Rosyjskiego; uczennica Pani Gabrieli Wałach

5. Dominik Dobrowolski – finalista XXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej; uczeń Pani Ireny Albin

6. Łukasz Gaicki – laureat VI Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości; uczeń Pani Marioli Rychlik

Share This

Share this post with your friends!