Nagroda Żeromskiego

W roku szkolnym 1978/79 z inicjatywy dyrektora Romana Grabowskiego ustanowiono nagrodę im. Stefana Żeromskiego. Przyznaje ją dyrektor na podstawie opinii Rady Pedagogicznej, a wręczana jest w dniu Święta Patrona uczniom wyróżniającym się w nauce i aktywnością w różnych dziedzinach życia szkoły.

Rok szkolny 2015/2016

Nagrodę im. Stefana Żeromskiego w roku szkolnym 2015/2016 otrzymali z rąk dyrektora podczas Święta Patrona:

 Karolina Mędrzycka – ucz. kl. III hum laureatka II m-ca V Ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Kariera Zawodową za co w nagrodę otrzymała indeks Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, stypendystka Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym2014/2015 i 2015/2016 ( średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy II -5.33, 100% frekwencja i wzorowe zachowanie uczestniczka II etapu IV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową uczestniczka II etapu XLV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego uczestniczka II etapu Drugiego Łódzkiego Konkursu o Podatkach

 Angelika Nowak – ucz. kl. III men  Tytuł laureata III m-ca VI Olimpiady Myśli Jana Pawła II -2014r. Tytuł laureata IV m-ca Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Czynach i Osobie Karola Wojtyły –Jan Paweł II –Papież Słowianin 2013r. Tytuł XXIV Olimpiady Teologii Katolickiej -2014r Tytuł finalistki Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2015 organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości I m-ce w finale konkursu „Wszystko o euro” organizowanego przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydziału Ekonomiczno –Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego II m-ce w finale wojewódzkim X edycji ogólnopolskiego konkursu „Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości” organizowanego przez Studenckie Forum Business Center Club IV m-ce w zawodach okręgowych Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego organizowanego przez Fundację „Instytut Tertio Millennio” I m-ce w Ogólnopolskim Konkursie „Parafia –moja mała Ojczyzna” 

Rok szkolny 2014/2015

Nagrodę im. Stefana Żeromskiego w roku szkolnym 2014/2015 otrzymali z rąk dyrektora podczas Święta Patrona:

 Anna Błaszczyk –ucz. kl. III men

• finalistka XXIII Olimpiady Teologii Katolickiej,

• finalistka VIII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o Św. Maksymilianie,

• zdobywczyni z miniprzedsiębiorstwem New Arts –Grand Prix w Finale Ogólnopolskiego Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo „PRODUKCIK 2014” . New Arts reprezentowało Polskę w konkursie europejskim w Talinie.,

 Krzysztof Kocik –ucz. kl. III hum

• laureat z III lokatą XLIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,

• laureat konkursu „Ćwierćwiecze Wolności” organizowanego pod patronatem Starosty Powiatu Tomaszowskiego, uczestnik XLI Olimpiady Geograficznej. 

Rok szkolny 2013/2014

Nagrodę im. Stefana Żeromskiego w roku szkolnym 2013/2014 otrzymała z rąk dyrektora podczas Święta Patrona:

Małgorzata Bednarska –kl. III m-f

• laureatka I m-ca VI Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1877-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej.”,

• laureatka Grand Prix III Konkursu „Piosenki Stanu Wojennego” zorganizowanego przez Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej „ NSZZ Solidarność”,

• uczestniczka II etapu XXXIX Olimpiady Historycznej,

• tegoroczna stypendystka Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

• aktywna uczestniczka życia klasy i szkoły, uświetniająca swoimi występami artystycznymi uroczystości szkolne, miejskie, powiatowe. 

Rok szkolny 2012/2013

Nagrodę im. Stefana Żeromskiego w roku szkolnym 2012/2013 otrzymała z rąk dyrektora podczas Święta Patrona:

Aleksandra Gruda –kl. III ak

• laureatka XLII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,

• zdobywczyni III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym i I miejsca w województwie łódzkim w tymże konkursie w roku 2012,

• finalistka X Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej „Usłysz Panie, moje słowa” organizowanego przez Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej i Katolicki Zespół Edukacyjny im. Ks. Piotra Skargi dla uczczenia pontyfikatu Jana Pawła II,

• dwukrotna stypendystka ” Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej „,

• stypendystka Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. 

Rok szkolny 2011/2012

Nagrodę im. Stefana Żeromskiego w roku szkolnym 2011/2012 otrzymała z rąk dyrektora podczas Święta Patrona:

Aleksandra Karwasik – kl. III b – ch

• III m – ce w kraju w finale XIX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK (2010/2011) – była jedyną reprezentantką województwa łódzkiego, pierwszy raz województwo łódzkie znalazło się w ścisłej czołówce,

• wyróżnienie za przygotowanie i przeprowadzenie najciekawszej akcji prozdrowotnej w finale XIX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK,

• udział w zawodach II stopnia XL Olimpiady Biologicznej (etap wojewódzki),

• II m – ce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EKO – PLANETA (2009/2010),

• udział w zawodach II stopnia XXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (etap wojewódzki),

• średnia ocen w roku szkolnym 2010/2011 – 5,21, najwyższa średnia w szkole

• tegoroczna stypendystka Stypendium Prezesa Rady Ministrów

• tegoroczna stypendystka Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Rok szkolny 2010/2011

Nagrodę im. Stefana Żeromskiego w roku szkolnym 2010/2011 otrzymali z rąk dyrektora podczas Święta Patrona:

1. Olga Galińska – kl. III m-f

• laureatka XXXVI Olimpiady Historycznej

• finalistka Olimpiady tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 -1514. Od Cedyni do Orszy”

• tegoroczna stypendystka Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

• tegoroczna uczestniczka XLI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

2. Krzysztof Nielepkowicz – kl. III men

• laureat III Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 -1514. Od Cedyni do Orszy” ( I m-ce w konkurencji Eksponat Muzealny)

• finalista XIII Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

• finalista X Olimpiady o Regionie i Przedsiębiorczości

• tegoroczny stypendysta Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Rok szkolny 2009/2010

Nagrodę im. Stefana Żeromskiego w roku szkolnym 2009/2010 otrzymali z rąk dyrektora podczas Święta Patrona:

1. Agata Błaszczyk – ucz. kl. III h-d –laureatka I lokaty XXXIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, zdobywczyni I m-ca w IV Międzynarodowym Forum Interpretacji Polskiej Literatury Współczesnej, współautorka programu telewizji Teletom „Książka na weekend”

2. Kacper Trela – ucz. kl. III men – laureat III m-ca IX Ogólnopolskiej Olimpiady o Regionie i Przedsiębiorczości, finalista XXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, laureat III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bankach, wyróżniony w II Ogólnopolskim Festiwalu Przedsiębiorczości „Moja firma to ja”, zdobywca II m-ca w finale ogólnopolskiego konkursu debat o gospodarowaniu „AD REM”.

Rok szkolny 2008/2009

Nagrodę im. Stefana Żeromskiego w roku szkolnym 2008/2009 otrzymali:

1. Martyna Zelent – ucz. kl. III b-ch średnia ocen w kl. I i II -5,07, w roku szkolnym 2006/2007 została finalistką XXII i XXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko –Planeta” otrzymała dyplom za bardzo dobry wynik, w roku szkolnym 2007/2008 zaprezentowała na sesji w Piotrkowie Tryb. pracę dotyczącą „Przykładów właściwych praktyk w środowisku przyrodniczym mojego powiatu” i zajęła II m-ce, została zgłoszona do udziału w Światowej Konferencji DEZR w Bonn na temat Zrównoważonego Rozwoju „Wkraczając w drugą połowę Dekady” organizowanej przez UNESCO i Niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań.

2. Dominik Adamus – ucz.kl. III m-f jako uczeń klasy II zakwalifikował się i wziął udział w zawodach II stopnia LVII Olimpiady Fizycznej, otrzymał tytuł Międzynarodowego Mistrza Rozwiązywania w Międzynarodowym Konkursie Geniusz Logicus –zawody on –line, polegającym na rozwiązywaniu zadań logicznych i łamigłówek, otrzymał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, uzyskał tytuł finalisty VII i VIII Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości czy zakwalifikował się do II części II etapu III Olimpiady Przedsiębiorczości.

Rok szkolny 2007/2008

Nagrodę im. Stefana Żeromskiego w roku szkolnym 2007/2008 otrzymali z rąk dyrektora podczas Święta Patrona uczniowie:

1. Jan Dąbrowski –ucz. kl. III men, średnia ocen 5,00; laureat XXXII i XXXIII Olimpiady Geograficznej, laureat XV Olimpiady Nautologicznej, laureat V i VI Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki , brązowy medal Środkowoeuropejskiej Olimpiady Geograficznej, która odbyła się we wrześniu 2007 r. w Bratysławie – Latky, wielokrotny laureat konkursu wiedzy geograficznej o Polsce „Znaszli swój kraj” i wojewódzkiego konkursu turystyczno – krajoznawczego „A to Polska właśnie”, zwycięzca Szkolnego Konkursu Geograficznego im. Alicji Kowalczyk, zwycięzca Szkolnego Konkursu o Unii Europejskiej, za pracę wolontariacką w roku szkolnym 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 otrzymał stypendium Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” Jan Dąbrowski jako jeden z trzech uczniów reprezentował woj. łódzkie podczas uroczystości wręczenia stypendium przez Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie.

2. Waldemar Pasik – uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole w roku szkolnym 2006/2007: 5,25 (oceny celujące otrzymał z historii, wiedzy o społeczeństwie i biologii).Pasjonuje się historią oraz językami obcymi, osiąga także bardzo dobre wyniki w przedmiotach ścisłych. Promuje szkołę biorąc udział w konkursach i olimpiadach. W roku szkolnym 2006/2007 zajął V m-ce i otrzymał tytuł laureata XXXIII Olimpiady Historycznej, zwyciężył w Szkolnym Konkursie Historycznym, Szkolnym Konkursie Języka Polskiego, zajął II m-ce w Szkolnym Konkursie o Unii Europejskiej. W roku szkolnym 2005/2006 otrzymywał też Stypendium Naukowe „Agrafka” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory oraz Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich. Jest aktywnym członkiem szkolnego klubu europejskiego „Notabilis”. W roku szkolnym 2006/2007 Waldek otrzymał Stypendium Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole co pomoże mu w rozwijaniu własnych zainteresowań i nieprzeciętnych zdolności

Rok szkolny 2006/2007

Nagrodę im. Stefana Żeromskiego w roku szkolnym 2006/2007 z rąk dyrektora otrzymali:

1. Piotr Dąbrowski –ucz. kl. III men, średnia ocen 4,58, finalista XXXII Olimpiady Geograficznej i XV Nautologicznej, zwycięzca XVI Ogólnopolskiego Konkursu „Znaszli swój kraj” organizowanego przez Pracownię Dydaktyki Geografii UŁ, IV m-ce w VII Konkursie „Województwo w sercu Polski” organizowanego przez Katedrę Geografii Miast i Turyzmu UŁ, VI m-ce w V Konkursie „A to Polska właśnie” organizowanego przez Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, dwukrotny zwycięzca Szkolnego Konkursu Geograficznego im. Alicji Kowalczyk

2. Paweł Tomasik –ucz. kl. III m-inf., średnia ocen 5,16., II m-ce w III edycji wojewódzkiego konkursu programu „Moja szkoła w Unii Europejskiej”, II m-ce w kategorii poezja w X ogólnopolskim konkursie „O Literacki Laur Arbuza”, pomoc w rozwoju zainteresowań i w rozwoju ogólnym z Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, udział w zawodach II stopnia części doświadczalnej LV Olimpiady Fizycznej, wyróżnienia i nagrody rzeczowe w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur Europejski 2006” i Polsko –Ukraińskim Konkursie Fizycznym „ Lwiątko 2006”, III m-ce w kategorii proza w XI ogólnopolskim konkursie „O Literacki Laur Arbuza”, I m-ce w IV edycji wojewódzkiego konkursu programu „Moja szkoła w Unii Europejskiej”, II m-ce w I Powiatowym Konkursie Matematycznym organizowanym przez I LO im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Maz., I m-ce w Szkolnym Konkursie Matematycznym im. Alicji Kowalczyk, Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Rok szkolny 2005/2006

Nagrodę im. Stefana Żeromskiego w roku szkolnym 2005/2006 z rąk dyrektora otrzymała uczennica kl. III men – Małgorzata Splett.

Share This

Share this post with your friends!