Historia

60 lat minęło

1953 – 2013

Niedawno obchodziliśmy jubileusz 50-lecia szkoły i do dziś wielu absolwentów wspomina z sympatią i nostalgią spotkania z okazji tamtej okrągłej rocznicy, rozmowy do późnych godzin w murach szkoły i cudowny bal. Pewnie nie raz kartkujemy monografię i przypominamy sobie wydarzenia z lat szkolnych. Pamiętając tamten jubileusz, jego serdeczną atmosferę i zainteresowanie ze strony absolwentów, mamy potrzebę przygotować uroczyste obchody sześćdziesiątej rocznicy naszej szkoły.
Pragniemy jeszcze raz zjednoczyć wszystkich „Żeromszczaków” i pozwolić im przeżyć wspaniałe chwile. Co miesiąc będziemy więc przypominać najważniejsze wydarzenia z historii szkoły, znanych absolwentów i krótkie wywiady z niektórymi. Chcemy także przedstawić listę 60 najwybitniejszych absolwentów na 60-lecie II Liceum Ogólnokształcącego. Zaproponujemy różne imprezy, towarzyszące tym obchodom.
Nasze kalendarium może okazać się niepełne, ponieważ brak jest wielu materiałów źródłowych, i z przyczyn oczywistych, musi być skrótowe.
Jeśli Szanowni Czytelnicy zauważą jakieś błędy lub dysponują ciekawymi materiałami, szczególnie z pierwszych lat istnienia szkoły, prosimy o kontakt z sekretariatem liceum.

Szkoła „na górce”, czyli tak się zaczęło….. 1953 – 1963

rok szkolny 1953 – 1954 – Szkoła Podstawowa nr 3 przy ulicy Warszawskiej była przekształcona w II Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego. Szkoła liczyła wówczas 80 uczniów i 7 nauczycieli. Pierwszym dyrektorem został Eugeniusz Lech
rok szkolny 1955 – 1956 – dyrektorem liceum został Józef Ceglarz
rok szkolny 1956 – 1957 – liceum otrzymało własny lokal w budynku przy ulicy Św. Antoniego 29, obecnie zajmowanym przez ZSP nr 1
rok szkolny 1957 – 1958 – pierwszych 29 absolwentów z powodzeniem zdało maturę. Młodzież opiekowała się Miejscami Pamięci Walk i Męczeństwa, początkowo pomnikiem poległych partyzantów z oddziału „Zryw” AK.
rok szkolny 1959 – 1960 – szkoła odnosi pierwsze sukcesy. Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne, kierowane przez nauczyciela geografii Tadeusza Kawkę. zdobywa I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie „Niech pamięć o nich nie zaginie”. Kolejnym dyrektorem jest Franciszek Brzozowski.
rok szkolny 1961 – 1962 – kolejnym dyrektorem został Karol Krysiak
rok szkolny 1962 – 1963 – członkowie SKKT opracowali monografię Tomaszowa pt. „Żołnierze Wielkiej Sprawy” a ich działalność oceniono jako najlepszą w kraju.

W ciągu pierwszych 10 lat liceum ukończyło około 335 uczniów.

Szalejący ROMANtyzm … 1963 – 1973

Od 1965 roku nastąpił 25 letni okres „rządów” dyrektora Romana Grabowskiego. Kierował II Liceum najdłużej ze wszystkich dyrektorów i to właśnie jego osobowość, charakter, styl działania najsilniej wpłynęły na kształt tej szkoły. W niewielkim mieście stworzył szkołę elitarną, której absolwenci podejmowali studia w prestiżowych uczelniach w Polsce i za granicą oraz z powodzeniem konkurowali z najlepszymi w kraju.
Współpraca nauczycieli z uczniami przyniosła pierwsze wymierne sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych. Wszyscy tworzyli tradycje szkoły, a uczniowie, jako pierwsi w Tomaszowie, z dumą nosili mundurki, spodnie z lampasami, berety i czapki z emblematami II Liceum Ogólnokształcącego.

rok szkolny 1964 -1965 – 16 listopada liceum zostało przeniesione do nowoczesnego budynku przy ulicy Jałowcowej 10 i otrzymało imię Stefana Żeromskiego.
rok szkolny 1965 – 1966 – patronat nad szkołą objął największy zakład przemysłowy w mieście – ZWCH „Chemitex – Wistom”, co dało w przyszłości wspaniałe efekty. Dyrektorem został Roman Grabowski.
rok szkolny 1966 – 1967 – szkoła, jako pierwsza w województwie łódzkim i jako jedna z pierwszych w kraju, wprowadziła system nauczania w pracowniach przedmiotowych. Zaangażowanie młodzieży, inicjatywa, wytrwałość w gromadzeniu informacji, dokumentów, fotografii i danych statystycznych zaowocowały powstaniem 10 – tomowej monografii miasta. Praca, którą przygotowało 94 uczniów, zdobyła I miejsce w kraju w gigantycznej imprezie – konkursie „Przez X wieków Polski”.
rok szkolny 1967 – 1968 – wybudowano w czynie społecznym boisko szkolne i zagospodarowano teren przyszkolny. Uczniowie zdobyli I miejsca w I Wojewódzkim Konkursie Marynistycznym i wyróżnienie w konkursie centralnym.
rok szkolny 1968 – 1969 – sport stał się ważnym elementem życia szkolnego. Uczniowie zdobyli mistrzostwo rejonu w piłce ręcznej i łyżwiarstwie szybkim dziewcząt. Po raz pierwszy zorganizowane zostało Święto Patrona. Od tego czasu co roku w listopadowy dzień pierwszoklasiści, składając przyrzeczenie na sztandar szkoły, stają się pełnoprawnymi arbuzami. W czasie wakacji uczniowie po raz pierwszy wyjechali na obozy wypoczynkowe w kraju i za granicą.
rok szkolny 1969 – 1970 – powstał jeden z pierwszych w Polsce, samodzielny szkolny klub sportowy SKS „Żeromski”. Grające w nim siatkarki z powodzeniem występowały w lidze okręgowej. Swoją działalność rozpoczął Klub „Kwadraty. Absolwenci z tamtych lat na pewno jeszcze pamiętają sobotnie dyskoteki, spotkania ze studentami – cudzoziemcami i inne imprezy, które odbywały się w klubie.
rok szkolny 1970 – 1971 – program pracy z uczniem zdolnym przynosi pierwsze efekty – uczniowie odnoszą sukcesy w olimpiadach okręgowych z różnych przedmiotów. Siatkarki zdobyły mistrzostwo okręgu i awansowały do półfinału mistrzostw Polski. W szkole powstały pierwsze profilowane oddziały.
rok szkolny 1971 – 1972 – ten rok przyniósł kolejne sukcesy w olimpiadach oraz I miejsce w województwie łódzkim w konkursie recytatorskim. Wprowadzono mundurki szkolne, które uczniowie noszą do dziś.
rok szkolny 1972 – 1973 – odbywają się konkursy szkolne ze wszystkich przedmiotów, które w naturalny sposób stają się pierwszym etapem przygotowań do olimpiad przedmiotowych. Czterech uczniów reprezentuje liceum w finałach centralnych olimpiad przedmiotowych. Janusz Grabowski uzyskuje tytuł laureata Olimpiady Fizycznej. W szkole uruchomiono, jedno z pierwszych w województwie, laboratorium językowe.

W tym dziesięcioleciu szkołę ukończyło około 1071 uczniów.

Sztafeta po laury olimpijskie trwa… 1973 – 1983

Przynależność do Szkół Stowarzyszonych UNESCO dała impuls do nawiązywania kontaktów ze szkołami z innych krajów i do obcowania z nowymi kulturami. Ten praktyczny sposób poznawania otaczającego nas świata jest kontynuowany w II Liceum. Święto Patrona, któremu towarzyszyły różne imprezy i konkursy, stało się najważniejszą uroczystością szkolną.
Praca z uczniami zdolnymi przynosiła świetne efekty. Po Januszu Grabowskim kolejni uczniowie zdobywali laury olimpijskie, niektórzy, jak Renata Sowińska z klasy humanistycznej, w dwóch olimpiadach. Co roku kilkoro uczniów było finalistami lub laureatami różnych olimpiad przedmiotowych, uzyskując w ten sposób indeksy najlepszych uczelni w kraju. uczniowie Do 2012 roku w olimpiadach centralnych uczestniczyło 138 uczniów. Jest to niewątpliwie wielki sukces szkoły, wyróżniający ją wśród innych placówek oświatowych naszego miasta.

rok szkolny 1973 – 1974 – liceum zostało członkiem Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Uczniowie zajęli I miejsce w Polsce w zawodach radiopelengacyjnych W szkole powstała Izba Pamięci Narodowej. Rozpoczęły pracę szkolne koła przedmiotowe, z których większość działa do dziś. Uroczyście obchodzono 20 rocznicę powstania liceum.
rok szkolny 1974 – 1975 – szkoła przoduje w województwie w olimpiadach przedmiotowych i przyjęciach na studia. Zaledwie po roku przynależności do Szkół Stowarzyszonych UNESCO liceum zorganizowało Krajowe Seminarium tych szkół. Odtąd program integracji między narodami będzie stale obecny w życiu szkolnym. Powstały klasy z rozszerzonym programem nauczania języków obcych.
rok szkolny 1975 – 1976 – nawiązano współpracę z I Laszlo Gimnazjum w Budapeszcie, która zaowocowała wieloletnią wymianą młodzieży i serdecznymi przyjaźniami. Wielkim wydarzeniem było otrzymanie sztandaru szkoły i pierwsze przyrzeczenie uczniów klas pierwszych złożone na ten sztandar. Wszystko odbyło się podczas uroczystego Święta Patrona przypadającego w 50 rocznicę śmierci Stefana Żeromskiego.
rok szkolny 1976 – 1977 – wprowadzono tzw. „panoramę klas”, dzięki której młodzież co miesiąc poznawała różne dziedziny życia i obyczaje wybranego kraju a gośćmi liceum byli przedstawiciele tego kraju. Uczniowie wyjeżdżali na obozy do Holandii i Belgii. Reprezentacje dziewcząt i chłopców w siatkówce zajęła II miejsce w województwie.
rok szkolny 1977 – 1978 – harcerze, działający w liceum, zajmują pierwsze miejsce w województwie we współzawodnictwie szczepów harcerskich. Rozpoczęto stałą współpracę ze Studium Języka Polskiego dla Obcokrajowców w Łodzi. Od tego roku w murach szkoły gościli studenci z różnych krajów, czasami bardzo odległych i orientalnych. II liceum zostało wpisane do Księgi Zasłużonych dla Województwa.
rok szkolny 1978 – 1979 – „zaliczyliśmy” dwudziestego finalistę olimpiad centralnych. Są wśród nich również laureaci. Szkoła była organizatorem jubileuszowej XX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Po raz pierwszy najlepszy uczeń otrzymał nagrodę im. Stefana Żeromskiego. Siatkarki zajmują I miejsce w województwie.
rok szkolny 1979 – 1980 – za działalność w UNESCO liceum otrzymało dyplom uznania od Sekretarza Generalnego tej organizacji. Szkoła została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Powstała filia Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Fantastyki i Science Fiction.
rok szkolny 1980 -1981 – Święto Patrona po raz pierwszy poprzedził rajd „Szlakiem Stefana Żeromskiego” zorganizowany przez SKKT – PTTK . Również pierwszy raz gościem Święta Patrona była pani Barbara Wachowicz, która stała się przyjacielem szkoły i w przyszłości jeszcze wielokrotnie czarowała publiczność swoimi gawędami o Stefanie Żeromskim.
rok szkolny 1981 – 1982 – zewnętrzne okoliczności nie sprzyjały wielkim i wystawnym uroczystościom szkolnym. Studniówka trwała do godziny 20.00. Praca szkoły toczyła się jak zwykle.
rok szkolny 1982 – 1983 – zorganizowany został Bal Narodów, który potem przekształcił się w Dzień Narodów, obchodzony corocznie 21 marca. Nawiązano kontakt ze szkołą w Zwickau.

W kolejnym dziesięcioleciu liceum ukończyło 1104 uczniów.

Parada gwiazd, czyli czerwony dywan czeka … 1983 – 1993

Sukcesy olimpijskie stały się w II LO czymś zupełnie naturalnym, ale nie samą wiedzą żyją arbuzy. Od pierwszych lat istnienia szkoły jej uczniowie, inteligentni i wrażliwi, wybierali zawody artystyczne – reżyserów, aktorów, muzyków, plastyków. Wielu zyskało ogromną popularność, ale zawsze z przyjemnością wracają do swojej szkoły, aby opowiedzieć młodszym kolegom o osiągnięciach i powspominać nauczycieli, kolegów, zabawne wydarzenia z lat szkolnych.

rok szkolny 1983 – 1984 – uroczyście świętowano 30- lecie liceum i zorganizowano wiele imprez towarzyszących tym obchodom. Współpraca ze szkołami z Węgier i Niemiec rozwijała się świetnie. Młodzież z Budapesztu i Zwickau gościła w Polsce, a potem nasi udali się z rewizytą na Węgry. Zdobyliśmy mistrzostwo województwa w piłce siatkowej. Uczniowie odnieśli sukcesy w konkursach recytatorskich i w olimpiadach.
rok szkolny 1984 – 1985 – realizowane były programy edukacji teatralnej i prawnej. Na Święto Patrona zaproszona została delegacja z zaprzyjaźnionej szkoły z Budapesztu.
rok szkolny 1985 – 1986 – nawiązano bliską współpracę z innymi szkołami, noszącymi imię Stefana Żeromskiego. Uczniowie zajęli I miejsce w województwie w XIV Ogólnopolskim Turnieju Krajoznawczo – Turystycznym. Przez wiele lat będą odnosić sukcesy w tym konkursie. Po raz pierwszy uczniowie, jako jedyni w województwie, uczestniczyli w letnich obozach językowych UNESCO.
rok szkolny 1986 1987 – gościem Święta Patrona był Cezary Pazura, absolwent Szkoły Teatralnej w Łodzi, a jego brat, Radek, występował w spektaklu podczas Święta Patrona. Z inicjatywy II LO zorganizowany został Ogólnopolski Zjazd Liceów im. S. Żeromskiego. 40% uczniów klas trzecich i czwartych zakwalifikowało się do olimpiad okręgowych, czterech to finaliści olimpiad centralnych, wśród nich laureat Olimpiady Geograficznej, (J. Bykowski) który jako jeden z trzech w Polsce zostaje przyjęty na studia dyplomatyczne Rok szkolny kończy ogromny sukces – tygodnik „Polityka” w swoim rankingu „Licea na piątkę” zaliczył naszą szkołę do dwunastki najlepszych w kraju.
rok szkolny 1987 – 1988 – „nasi aktorzy” – Radosław Pazura, Izabela Kuna i Izabela Noszczyk zajęli trzy pierwsze miejsca w Ogólnopolskich Konkursach Recytatorskich im. E. Szymańskiego i im. M. Konopnickiej. We współzawodnictwie najlepszych uczniów województwa „Kałamarski Laur” zwycięża, oczywiście, II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Maz.
rok szkolny 1988 – 1989 – na początku tego roku szkolnego w Starej Pomarańczarni w Łazienkach nasze liceum zostało przyjęte do Klubu Przodujących Szkół. Podczas Święta Patrona uczniowie mięli okazję podziwiać grę Izy Kuny i Izy Noszczyk, które za kilka lat stanęły na deskach prawdziwych teatrów.
rok szkolny 1989 – 1990 – II Liceum znalazło się wśród dziewięciu polskich szkół stowarzyszonych w YFU (YOUTH FOR UNDERSTANDING) – organizacji, która zajmuje się międzynarodową wymianą młodzieży, umożliwiając jej życie w środowisku rodzinnym i szkolnym za granicą. Do dzisiaj 21 uczniów przeżyło swoją wielką przygodę i spędziło rok w różnych krajach Europy i w USA. W Polsce gościliśmy 3 uczniów z Niemiec.
rok szkolny 1990 – 1991 – po 25 latach dyrektor Roman Grabowski odszedł na emeryturę. Wzruszające pożegnanie odbyło się podczas Święta Patrona. Dyrektorką szkoły została pani Teresa Izdebska.

Wszędzie mamy „swoich ludzi”, czyli 60 najwybitniejszych absolwentów na 60 – lecie II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego

Nasza lista jest na pewno subiektywna. Stworzyli ją byli i obecni pracownicy szkoły, byli i obecni uczniowie. O osiągnięciach naszych uczniów dowiadujemy się z różnych źródeł. Jedni pracują w zaciszach swoich gabinetów, w spokojnej atmosferze laboratoriów naukowych, o innych zaś możemy przeczytać na pierwszych stronach gazet, usłyszeć w radiu i telewizji. Sukcesy wszystkich cieszą nas jednakowo. Jesteśmy dumni, że absolwenci II LO tak świetnie radzą sobie w różnych zawodach i praktycznie nie ma profesji, w której „Żeromszczacy” nie odnieśliby sukcesu. Tacy ludzie nie spoczywają na laurach, szukają nowych wyzwań i znajdują czas na realizację swoich pasji.
Może wśród tych absolwentów znajdziecie swoich szkolnych przyjaciół, odkurzycie jakiś zapomniany żart i uśmiechniecie się do swoich wspomnień.
Zdajemy sobie sprawę z tego, iż lista powinna być znacznie dłuższa, ponieważ większość absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego odgrywa ważne role w swoich środowiskach zawodowych i społecznych, w „swoich małych ojczyznach”, ale z przyczyn oczywistych jest to niemożliwe. Prosimy czytelników TiT-u o informacje dotyczące osiągnięć i ciekawych pasji byłych uczniów II Liceum Ogólnokształcącego. Na pewno wykorzystamy je w przyszłości.

1 Zbigniew Nawrocki – absolwent z 1957 roku. Aktor i pedagog. Grał w Teatrze im. Bogusławskiego w Kaliszu oraz w Teatrze Nowym w Łodzi. Był wykładowcą na Wydziale Aktorskim PWSFTViT w Łodzi.
2 Stanisław Grad – absolwent z 1958 roku. Kanonik, infułat, doktor teologii, historyk kościoła, wykładowca. W latach 1981 – 1988 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Od 1990 roku proboszcz parafii św. Antoniego w Tomaszowie Maz.
3 Jerzy Wojniłowicz – absolwent z 1959 roku. Nauczyciel, geograf, historyk – regionalista, wieloletni prezes i sekretarz koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Tomaszowie Maz. Aktywnie działał w Polskim Towarzystwie Turystyczno – Krajoznawczym oraz w Stowarzyszeniu Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza.
4 Edward Skorek – absolwent z 1963 roku. Polski siatkarz. Był kapitanem drużyny, która w 1974 roku w Meksyku zdobyła mistrzostwo świata oraz złoty medal na Olimpiadzie w Montrealu w 1976 roku.
5 Andrzej Piotrowski – absolwent z 1964 roku. Generał brygady Wojska Polskiego. Profesor i komendant – rektor Oficerskiej Szkoły Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Był, miedzy innymi, dowódcą 33 Pułku Artylerii w Żarach, szefem sztabu 3 Brygady Artylerii w Biedrusku, zastępcą dowódcy Wojsk Rakietowych i Artylerii Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu.
6 Wojtek Lubczyński – absolwent z 1965 roku. Charyzmatyczny nauczyciel języka angielskiego. Świetnie przygotował wielu uczniów do studiów filologicznych oraz do Olimpiad Języka Angielskiego. Były wicedyrektor II LO.
7 Edward Wieczorek – absolwent z 1965 roku. Od 2011 roku proboszcz parafii Świętego Antoniego w Tomaszowie Maz. Ukończył wydział teologii w instytucie Badań Nad Rodziną przy ATK oraz obronił pracę doktorską z zakresu pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim.
8 Adek Drabiński – absolwent z 1966 roku. Reżyser i autor filmów dokumentalnych, fabularnych, reklamowych oraz teledysków; scenarzysta. Reżyserował wiele znanych filmów i seriali, między innymi: „Faceci do wzięcia”, „Mamuśki”, „Tajemnica twierdzy szyfrów”, „Dom nad rozlewiskiem”, „Rodzina zastępcza”, „Rodzinka.pl”, „Życie nad rozlewiskiem”. Współpracował z J. Hoffmanem przy realizacji filmu „Ogniem i mieczem” oraz z A. Wajdą przy realizacji filmu „Pan Tadeusz”
9 Henryk Stępień – absolwent z 1966 roku. Prof. dr hab. nauk medycznych. Kierownik Zakładu Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 1996-2001 rektor Akademii Medycznej w Łodzi.
10 Grzegorz Bąk – absolwent z 1967 roku. Prof. dr hab. fizyki. Dziekan na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej.
11 Wojciech Droszczyński – absolwent z 1967 roku. Aktor teatralny i filmowy. Ukończył PWST w Krakowie. Zagrał, między innymi, w popularnych serialach: „Dom nad rozlewiskiem”, „Życie nad rozlewiskiem”, „Tylko miłość”. Obecnie pracuje w Teatrze Nowym w Łodzi.
12 Ireneusz Pękalski – absolwent z 1968 roku. Biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej, doktor prawa kanonicznego, wykładowca i rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.
13 Bogdan Borusławski – absolwent z 1972 roku. Dziennikarz telewizyjny. Współtworzył i prowadził niezwykle popularny w latach osiemdziesiątych program „Spektrum”, poświęcony nauce i technice.
14 Wiesław Nowiński – absolwent z 1972 roku. Polski naukowiec, profesor, autor komputerowej mapy mózgu. Od 21 lat pracuje w Singapurze w Agencji do Spraw Nauki, gdzie jest dyrektorem Laboratorium Obrazowania Biomedycznego. Jest też profesorem Nanyang Technological University w Singapurze, Institute of Technology w Chinach oraz University of Washington Medical Center w USA.
15 Jan Zejda – absolwent z 1972 roku. Doktor habilitowany nauk medycznych. Profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Zakładu Epidemiologii w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.
16 Janusz Grabowski – absolwent z 1973 roku. Doktor habilitowany nauk matematycznych. Profesor w Instytucie Matematyki Polskiej Akademii Nauk. Kierownik Zakładu Fizyki Matematycznej i Geometrii Różniczkowej.
17 Jacek Mrozowicz – absolwent z 1975 roku. Dziennikarz, redaktor naczelny Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego. Od wielu lat sponsor w Ogólnopolskim Konkursie „O Literacki Laur Arbuza”, organizowanym w II LO.
18 Beata Drozdowska – Wolska – absolwentka z 1978 roku. Dziennikarka, zastępca redaktora naczelnego Polskiej Agencji Prasowej. Obecnie wydawca TV „Polsat News”.
19 Jacek Gondzio – absolwent z 1978 roku. Profesor dr inż. Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Edynburgu.
20 Kajus Augustyniak – absolwent z 1981 roku. Dziennikarz, pracował w „Gazecie wyborczej”, „Wiadomościach dnia” i w tygodniku „Solidarność”. Był rzecznikiem przewodniczącego NSZZ „Solidarność” oraz rzecznikiem Sztabu Wyborczego Mariana Krzaklewskiego. Obecnie przewodniczący Rady Programowej TVP Łódź.
21 Andrzej Hołdys – absolwent z 1981 roku. Dziennikarz popularnonaukowy, freelancer. Pracował etatowo w „Sztandarze Młodych”, „Gazecie Wyborczej” , „Wprost” i „Polityce”. Dziś współpracuje, między innymi, z takimi czasopismami jak „Newsweek”, „National Geographic”,i „Wiedza i Życie”. Laureat nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
22 Cezary Pazura – absolwent z 1981 roku. Jeden z najpopularniejszych polskich aktorów filmowych, kabaretowych, teatralnych i telewizyjnych; reżyser. Ukończył PWSFTViT w Łodzi.
23 Agnieszka Matysiak – absolwentka z 1982 roku. Aktorka teatralna i filmowa, wykonawczyni piosenki francuskiej, reżyserka dubbingu. Ukończyła PWST we Wrocławiu. Współpracowała z kabaretem „Elita”.
24 Ewa Skutnik (Kalinowska) – absolwentka z 1983 roku. Dr hab. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, kierownik Katedry Roślin Ozdobnych.
25 Jacek Nawrocki – absolwent z 1984 roku. Siatkarz, trener, nauczyciel. Od 2009/2010 trener Skry Bełchatów. Obecnie również nauczyciel w II LO.
26 Konrad Plich – absolwent z 1987 roku. Pionier polskiego Internetu, autor usługi dostępu do Internetu poprzez numer 0202122, która sprawiła, że Internet w Polsce przestał być narzędziem dla naukowców i trafił do większości polskich domów. Pracuje w Orange Polska i zajmuje się Internetem operatorskim. Ukończył elektronikę na Politechnice Łódzkiej.
27 Margerita Szymczyk – absolwentka 1987 roku. Absolwentka Wydziału Wokalno – Aktorskiego Akademii Muzycznej w Katowicach. Współpracuje z Teatrem Wielkim w Poznaniu i Operą Dolnośląską we Wrocławiu. Jest opiekunem artystycznym Studia Poezji Śpiewanej w Śródmiejskim Forum Kultury w Łodzi.
28 Cezary Kabała – absolwent z 1988 roku. Prof. dr hab. w Instytucie Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
29 Radosław Pazura – absolwent z 1988 roku. Aktor, grający w wielu popularnych filmach i serialach. Absolwent PWSFTViT w Łodzi.
30 Mariusz Pierzchała – absolwent z 1988 roku. Doktor biotechnologii. Pracownik naukowy Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu.
31 Tomasz Gerszberg – absolwent z 1989 roku. Od wielu lat związany z polskim rynkiem telekomunikacyjnym. Obecnie dyrektor Departamentu Sieci w Polskiej Telefonii Cyfrowej. Prezes fundacji MOST. Poeta i tłumacz poezji niemieckiej.
32 Renata Kamocka – Bronisz – absolwentka z 1989 roku. Mł. bryg.dr inż. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej; adiunkt w Zakładzie Mechaniki Stosowanej.
33 Izabela Kuna – absolwentka z 1989 roku. Popularna aktorka filmowa i teatralna, blogerka. Absolwentka PWSFTViT w Łodzi. Obecnie występuje w Teatrze Komedia w Warszawie.
34 Izabela Noszczyk – absolwentka z 1989 roku. Aktorka teatralna i filmowa. Absolwentka PWST w Krakowie. Występuje na scenie Teatru im. S. Jaracza w Łodzi.
35 Konrad Jędrzejewski – absolwent z 1990 roku. Dr inż. nauk technicznych. Pracownik naukowy i wykładowca na Wydziale Informatyki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Autor wielu publikacji naukowych z dziedziny elektroniki.
36 Katarzyna Michałowska – Knap – absolwentka z 1990 roku. Doktor nauk technicznych, specjalność meteorologia techniczna. Dyrektor Instytutu ds. Badań i Rozwoju, koordynator Zespołu ds. Energetyki Wiatrowej.
37 Robert Pełka – absolwent z 1991 roku. Doktor habilitowany nauk fizycznych. Pracownik naukowy Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk.
38 Sabina Siebert ( Agnieszka Spała ) – absolwentka z 1991 roku. Doktor nauk filologicznych, anglistka. Wykładowca i pracownik naukowy na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie w Glasgow. 39 Jacek Wilczak – absolwent z 1991 roku. Dr inż., adiunkt w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.
40 Katarzyna Goździk – absolwentka z 1992 roku. Doktor nauk biologicznych. Pracownik naukowy Instytutu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk.
41 Maciej Soborczyk – absolwent z 1992 roku. Absolwent lingwistyki na Uniwersytecie Warszawskim i stosunków międzynarodowych w SGH. Kierownik Biblioteki Austriackiej w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Syndromu Tourette’a.
42 Robert Kędziora – absolwent z 1992 roku. Doktor nauk prawnych, wykładowca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
43 Mariusz Stasiołek – absolwent z 1992 roku. Doc. dr hab. nauk medycznych z Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
44 Katarzyna Kacperczyk – absolwentka z 1994 roku. Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, Instytutu Prawa Europejskiego w Saarbrucken w Niemczech, Szkoły Głównej Handlowej, Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu, wydziału makroekonomii oraz zarządzania zasobami energetycznymi Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku…!
45 Przemysław Krata – absolwent z 1994 roku. Dr inż., adiunkt w Akademii Morskiej w Gdyni na Wydziale Nawigacyjnym.
46 Robert Podpłoński – absolwent z 1994 roku. Prawnik. Współautor ustawy o podpisie elektronicznym i towarzyszących jej aktów wykonawczych, autor szeregu publikacji na temat podpisu elektronicznego.
47 Izabela Świderek – Kowalczyk – absolwentka 1994 roku. Dziennikarka zajmująca się tematyką finansową. Była dziennikarką redakcji ekonomicznej Polskiej Agencji Prasowej oraz tygodnika Newsweek Polska. Kierowała Biurem Prasowym Narodowego Banku Polskiego. Pracowała jako rzecznik prasowy PKO BP.
48 Dorota Warczyk – absolwentka z 1994 roku. Uprawia kolarstwo przełajowe. Mistrzyni Polski i zdobywczyni Pucharu Polski w tej dyscyplinie. Zwyciężczyni plebiscytu na najlepszego sportowca Tomaszowa Maz. Obecnie pracuje w II Liceum Ogólnokształcacym.
49 Marcin Kacperczyk – absolwent z 1995 roku. Ekonomista, profesor finansów w New York University Stern School of Business. Absolwent wydziału Bankowość I Finanse w SGH oraz Michigan Ann Arbor. Komentator ekonomiczny TV CNBC.
50 Jarosław Jabrzyk – absolwent z 1996 roku. Dziennikarz śledczy, podejmujący w reportażach tematykę korupcyjną, przestępstw gospodarczych i kryminalnych. Swoje reportaże prezentował, między innymi, w programach „Superwizjer” „Uwaga”.
51 Michał Ciach – absolwent z 1997 roku. Ekolog, ornitolog, wykładowca. Doktor nauk leśnych. Adiunkt w Zakładzie Zoologii i Łowiectwa na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 52 Aneta Jakonis ( Czapla ) – absolwentka z 1997 roku. Doktor nauk socjologicznych.
Pracownik naukowy i wykładowca w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. 53 Bartłomiej Marusik – absolwent z 1998 roku. Gitarzysta, kompozytor, nauczyciel i wykładowca. Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, na której obronił także doktorat z zakresu improwizacji na gitarze klasycznej. Oprócz muzyki klasycznej interesuje się także muzyką latynoamerykańską, jazzem oraz flamenco. Wydał płytę „Stratomusicus”.
54 Ewa Krupa ( Pryczek) – absolwentka z 1998 roku. Dyrektor Fundacji Orange, która prowadzi ogólnopolskie programy wspierające wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu nowych technologii.
55 Paulina Szkudlarz – absolwentka z 1998 roku. Porucznik pilot. Jedna z pierwszych kobiet w Polsce latająca samolotami odrzutowymi. Ukończyła z wyróżnieniem Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie na kierunku pilot samolotu odrzutowego. Dziś jest pilotem w 8 Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie. Wykonała wiele lotów w rejony działań wojennych. Za swoją służbę otrzymała odznaczenia od Prezydenta RP i sekretarza generalnego NATO.
56 Witold Kieraś – absolwent z 1999 roku. Doktor nauk humanistycznych. Pracownik naukowy i wykładowca w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
57 Marcin Kościerski – absolwent z 2000 roku. Ukończył akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie. Jest pierwszym absolwentem Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, który otrzymał podwójny dyplom: AGH i TU we Freibergu. Jako pierwszy cudzoziemiec otrzymał nagrodę Helmuth Burckhardt Preis za ponadprzeciętne wyniki egzaminów. Kontynuuje edukację na studiach doktoranckich.
58 Cyprian Cukier – absolwent z 2001 roku. Doktor biochemii, adiunkt w Karolinska Institutet (Instytut Medyczny) w Sztokholmie na Wydziale Biochemii Medycznej i Biofizyki.
59 Marta Szumieł – absolwentka z 2004 roku. Aktorka teatralna i filmowa. Ukończyła PWSFTviT w Łodzi. Występuje w Teatrze Nowym w Poznaniu.
60 Agata Chaber – absolwentka z 2008 roku. Studentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prezeska Zarządu Kampanii Przeciw Homofobii.
61 – ?… to miejsce czeka na ciebie.

Share This

Share this post with your friends!