Działalność społeczna

Ważnym elementem programu wychowawczego szkoły jest podejmowanie przez uczniów działań na rzecz środowiska, w tym prowadzenie akcji charytatywnych mających na celu pomoc dzieciom z najuboższych rodzin, ludziom bezdomnym i potrzebującym. Inicjatorami akcji są Samorząd Uczniowski, szkolne koło PCK, a także poszczególne klasy. Wiele akcji odbywa się w ramach projektów przygotowywanych z podstaw przedsiębiorczości.

rok szkolny 2015/2016

1. 18 września 2015 r. uczniowie kl. I b-ch, II b-ch i III b-ch – uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata” uprzątając teren wzdłuż brzegów Pilicy (od OSiR –u do Żelaznego Mostu)
2. Uczniowie kl. I hum raz w tygodniu czytają książki przedszkolakom z Przedszkola nr 1 w Tomaszowie Maz. w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
3. Uczniowie kl. II m-f przeprowadzili akcję pn. „Mała zbiórka, duży gest” polegającą na zbiórce maskotek dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim połączoną z mikołajkami, a także zbiórce odzieży dla osób potrzebujących
4. Akcje charytatywne zorganizowane w ramach podstaw przedsiębiorczości pod kierunkiem p. M. Rychlik:
1. Kl. I b-ch: -kontynuowanie akcji „Pola nadziei” (VIII edycja) Członkowie grupy: -co tydzień odwiedzali chorych w hospicjum niosąc im radość i nadzieję -wspierali chorych przebywających w domach opieki społecznej i Zakładzie Pielęgnacyjno –Opiekuńczym Szpitala Rejonowego przy ul. Niskiej (wizyty młodzieży m. in. z okazji Pożegnania Jesieni, Andrzejków, Bożego Narodzenia, Dnia Babci, Dnia Dziadka, Dnia Chorego, Dnia Wiosny, Wielkanocy) -odwiedzali chorych w szpitalu na oddziale onkologicznym i wewnętrznym z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, Bożego Narodzenia i Wielkanocy obdarowując ich kartkami oraz witrażami świątecznymi -zbierali datki na rzecz osób chorych, cierpiących, umierających; Każdy ofiarodawca otrzymywał w zamian za datek, żonkila. Ten kwiat jest symbolem nadziei i przypomina o ludziach cierpiących, oczekujących pomocy. Ostatecznie w wyniku kwesty przy parafiach, w tomaszowskich szkołach i przedszkolach oraz w czasie festynu na terenie parafii Św. Rodziny pozyskano kwotę 19420 zł. Lista oczekujących na pomoc jest niestety bardzo długa. -Zorganizowali konkurs literacki i konkurs plastyczny dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkól podstawowych -Zorganizowali konkurs dla dzieci z przedszkoli i uczniów klas I –III szkół podstawowych na najładniejszą kartkę z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka -opiekowali się klubami żonkila działającymi w innych placówkach -uczestnicząc w spotkaniach członków klubów -cyklicznie organizując zebrania opiekunów szkolnych akcji „Pola Nadziei” w celu koordynacji współpracy między opiekunami klubów w placówkach oświatowych -uzupełniali bazę danych szkół uczestniczących w projekcie i prowadzili pełną dokumentację -pielęgnowali poletko żonkilowe (oczyszczenie ze starych cebulek, sadzenie nowych, nawożenie, nawadnianie, oczyszczanie) -zorganizowali flash mob na Placu Kościuszki -zorganizowali Festyn Pól Nadziei podsumowujący całoroczną akcję
Pomysłodawcami i koordynatorami miejskiej kampanii „Pola nadziei są ks. G. Chirk i p. M. Rychlik.
1.Kl. I m-ch i I men: 31.10.2015r. na Orliku przy II LO odbył się „Charytatywny Rodzinny Turniej Piłki Nożnej i Siatkowej” zorganizowany przez grupę uczniów klasy I m – ch i I men. Pieniądze zebrane w działaniach charytatywnych przekazywane zostały dla 3-letniej Mai Osojcy z Tomaszowa Mazowieckiego, która cierpi na wodogłowie wrodzone i padaczkę lekooporną. Na turnieju można było pograć wspólnie w siatkówkę oraz piłkę nożną. Jedną z atrakcji dla dzieci było malowanie twarzy. Przy zapisach goście otrzymywali jabłka, a później mogli poczęstować się pizzą, babeczkami oraz ciepłą herbatą. Można było także spotkać osobiście małą Maję, która przyjechała razem z tatą. „Arbuzy” planują jeszcze kilka wydarzeń organizowanych dla dziewczynki. Opiekę nad turniejem sprawowali p. Mariola Rychlik, p. Monika Smolińska oraz ks. Grzegorz Chirk. Zebrano 1867,26 zł.
2.Kl. I m-ch: pomoc w nauce dzieciom z socjoterapeutycznej świetlicy środowiskowej „Krasnoludek”. Co tydzień od poniedziałku do czwartku podzieleni na 4 grupy uczniowie kl. I m-ch organizowali zajęcia świetlicowe, a z okazji Świąt Bożego Narodzenia podarowali swoim podopiecznym zakupione za zebrane przez siebie pieniądze drobne upominki.
3.Kl. I m-ch: pomoc w organizowaniu ciekawych zajęć dla dzieci w przedszkolu w Ciebłowicach, w przedszkolach nr 7, 9,17,20 i „Wyspie Szkrabów” w Tomaszowie
4.Kl. I hum: pomoc finansowa chorej Julce Plich, i wystawienie spektaklu dla dzieci chorych na autyzm. Pieniądze uzyskano ze sprzedaży zebranych wśród społeczności uczniowskiej II LO korków i przygotowanych przez młodzież z kl. I hum ciast.
5. Kl. I hum: zorganizowanie wyścigu kolarskiego „Szlakiem walk mjra Hubala” dla uczniów tomaszowskich szkół
6. Kl. I hum: Pomoc dzieciom ze SP nr 12 w odrabianiu lekcji, organizowanie gier edukacyjnych w świetlicy szkolnej, prowadzenie raz w miesiącu zajęć edukacyjnych dla dzieci z przedszkola nr 19, zbiórka plastikowych nakrętek w ZS nr 4 i SP nr 14: dochód ze sprzedaży ( 96,40zł.) przekazany chorej Julce Plich
7. Kl. I m-f: pomoc schronisku dla bezdomnych zwierząt: zebranie funduszy z kiermaszu ciast, zbiórka karmy, wyprowadzanie psów na spacery.
8. Kl. I m-f: współpraca z domem opieki społecznej w Tomaszowie: organizowanie zabaw integracyjnych, gier karcianych i planszowych, rozmowy, zorganizowanie balu karnawałowego, Dnia Kobiet ( z wręczaniem tulipanów), zorganizowanie zajęć plastycznych.
9. Kl. I m-f :zorganizowanie szkolnej loterii mikołajkowej; dochód ze sprzedaży losów w wysokości 550zł przekazany pani pedagog, która rozdzieliła pieniądze między najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły
10. Kl. I m-f: współpraca ze świetlicą środowiskową TOMY działającą przy SCH TOMY polegająca na pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji i organizowaniu im czasu wolnego.
11. Współpraca z przedszkolem nr 14 –czytanie dzieciom popularnych bajek w celu zainteresowania ich literaturą dziecięcą przez pokazanie jej piękna.

1. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli też w akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski, którego opiekunem jest p. K. Kozioł –Machel, pedagoga szkolnego –p. A. Wojciechowską oraz szkolne koło PCK, którego opiekunem jest p. K. Ćwiek:
– 45-osobowa grupa uczniów naszej szkoły 10 I 2016r. wzięła udział w kweście finansowej na terenie Tomaszowa Maz. w ramach XXIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ( 25 osób kwestowało, 20 osób w sztabie WOŚP). Akcję wspomagali członkowie Szkolnego Koła PCK. Tomaszów Maz. zebrał 130936,85zł.
– Członkowie szkolnego koła PCK wzięli udział w akcji „Czerwonokrzyska Gwiazdka” –polegającej na zbiórce żywności w supermarketach na paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Tomaszowa.
– Samorząd Uczniowski zorganizował akcję charytatywną w postaci październikowego nocnego maratonu filmowego*; *zebrano kwotę 424 zł, którą przeznaczono na potrzeby SU.
– W grudniu Samorząd Uczniowski przeprowadził zbiórkę pieniędzy w ramach akcji Towarzystwa Nasz Dom pn *„Góra Grosza 2015”.* Góra Grosza polega na zbiórce drobnych monet w szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski Zebrane monety pozwalają na realną pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną i przebywającym w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, domach dla dzieci oraz innych formach opieki. Góra Grosza jest lekcją empatii, zrozumienia, tolerancji oraz pokazuje, że choć jeden grosz nic nie może zmienić, to uzbierana Góra Grosza może przyczynić się do powstania wielu inicjatyw na rzecz dzieci. A najcenniejsze jest to, że to dzieci pomagają dzieciom, że to same dzieci mają wpływ na poprawę sytuacji swoich rówieśników. Zebrano około 384,86 zł., które przekazano na rzecz Stowarzyszenia.
– W październiku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zapalili symboliczny znicz pod obeliskiem pamięci znajdującym się na terenie szkoły. W ten sposób w imieniu całej społeczności szkolnej, delegacja Samorządu uczciła pamięć zamordowanego w 1940r. w Katyniu, Antoniego Gołębskiego.
– Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przed Dniem Zmarłych posprzątali teren wokół powierzonych opiece szkoły przez Starostę Powiatu Tomaszowskiego: Obelisku Poległych na Polu Chwały w latach 1939 -1945 i Obelisku pamięci mjr Henryka Dobrzańskiego –„Hubala” znajdującymi się na Cmentarzu Wojennym w Tomaszowie Maz. W Dniu Zmarłych przy w/w obeliskach zapłonęły znicze od społeczności uczniowskiej naszej szkoły. Uczniowie klasy I m-f pod opieką wychowawczyni –p. G. Wałach uporządkowali powierzone opiece szkoły przez Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa groby: Konrada Bielewicza –m.in. dyrektora gazowni w Tomaszowie Maz. oraz z 1881r. grób Józefy z Kwaśkiewiczów Krygier,

– Szkolne koło *PCK * – opiekowało się grobami zasłużonych Tomaszowian:
– Jerzego Wadeckiego ( 1911-1940) absolwenta tomaszowskiego gimnazjum, podporucznika rezerwy, więzionego w Starobielsku i straconego w Charkowie, (grób symboliczny odnowiony w 2013 r.)
– Tadeusza Wadeckiego, który zginął w 1945 r. w obozie Gross – Rosen.
– Lucjana Bończa – Ruszczewskiego ( 1861 – 1922 ) pułkownika od 1919 r. w Wojsku Polskim, od 1920 zam. w Tomaszowie Maz. , komendanta Powiatowej komisji Uzupełnień ( 1999).
– dofinansowało mniej zamożnym uczniom II LO wycieczki szkolne na sumę 1050 zł.

rok szkolny 2013/2014

Działalność uczniów II LO na rzecz środowiska, akcje charytatywne
1) 13 września 2013 r. uczniowie kl. I b-ch, II b-ch i III b-ch – uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata” uprzątając teren wzdłuż brzegów Pilicy (od OSiR –u do Żelaznego Mostu)
2) Ucz. kl. I m-f –Maria Kęsy koordynowała akcję w Tomaszowie Maz. w ramach projektu „Świąteczna paczka dla polskiego kombatanta na kresach –Boże Narodzenie 2013”, za co otrzymała podziękowanie od Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, Klubu Weteranów AK w Wilnie, , Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie, Stowarzyszenia Wrzesień’39, Lwowskiego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Osób Represjonowanych, Koła Sybiraków w Pińsku na Białorusi, Stowarzyszenia Odra –Niemen. II LO otrzymało podziękowanie za wsparcie i udział w w/w projekcie.
3) Uczennica kl. II b-ch –Eliza Góraj w br. szkolnym pracowała jako wolontariuszka w Świetlicy Środowiskowej Stowarzyszenia „Przymierze Rodzin” w Rawie Maz.
4) Uczniowie kl. I hum uczestniczyli w całorocznej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
5) Akcje charytatywne zorganizowane w ramach podstaw przedsiębiorczości pod kierunkiem p. M. Rychlik:
I. Kl. I hum:
a) „Pomoc dla naszych ulubieńców” –współpraca ze schroniskiem dla zwierząt. Kiermasz ciast –dochód ze sprzedaży ( 200zł) przeznaczony na zakup karmy dla zwierząt z tomaszowskiego schroniska; wyprowadzanie psów na spacer.
b) „Niekonwencjonalna pomoc” czyli charytatywny maraton filmowy; dochód ze sprzedaży biletów -543,03zł. przeznaczony dla dwuletniej, chorej na encefalopatię niedotleniowo –niedokrwienną i opóźnienie rozwoju ruchowego Ani, wpłacono konto fundacji „Zdążyć z Pomocą”
c) „Pierwsze kroki w świecie literatury razem z II LO” –zbiórka książek wśród młodzieży Liceum na rzecz przedszkola nr 7, czytanie literatury dla dzieci przedszkolakom, wystawienie spektaklu „Rzepka”
II. Kl. I m-ch:
a) „Arbuzy w przedszkolu” –akcja na rzecz dzieci z Przedszkola nr 3: organizowanie gier i zabaw edukacyjnych, czytanie dzieciom bajek, zorganizowanie konkursu plastycznego, zorganizowanie wycieczki do straży pożarnej,
b) „Licealni mikołajowie” –zorganizowanie mikołajków w Domu Dziecka w Tomaszowie Maz.; środki finansowe potrzebne na prezenty dla dzieci pozyskane zostały ze zorganizowanego w szkole kiermaszu ciast ; z zebranej kwoty 327,94 zł przygotowano 17 paczek wręczonych dzieciom 6 grudnia.
c) „Przez zabawę do pomocy” –charytatywny turniej bowlingowy w nowej kręgielni NAVI przy ul. Konstytucji 3 –Maja. Zebrano 230zł. Pieniądze przekazano fundacji „Dwa skrzydła”
III. Kl. I m-f:
a) „Rodacy –bohaterom” czyli paczka dla polskiego kombatanta na Kresach. Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Odra –Niemen, zbiórka żywności od społeczności szkolnej II LO, przekazanie żywności do Stowarzyszenia.
b) „W domu spokojnej starości też może być fajnie…” –zakup drobnego sprzętu rehabilitacyjnego dla DPS nr 2 w Tomaszowie Maz. ze środków finansowych pozyskanych ze sprzedaży ciast i ozdób choinkowych
c) „Pomoc innym niesie satysfakcję i każdy wie, że mamy rację!” współfinansowanie hipoterapii dzieci autystycznych z Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Tomaszowie Maz. za środki pozyskane ze sprzedaży ciast.
IV. Kl. I men:
a) „Niech każdy pamięta –wszystkie dzieci mają święta” –za środki pozyskane ze sprzedaży ciast, zakup gier planszowych, zeszytów, kolorowych kredek i długopisów, farb akwarelowych, ołówków i przekazanie ich dzieciom z Domu Dziecka w Tomaszowie Maz.
b) „Pies też człowiek –KOCing dla czworonoga” –zbiórka pieniędzy i żywności dla zwierząt i przekazanie ich schronisku dla bezdomnych zwierząt
c) „Wyrusz sercem na czarny ląd” –pomoc dzieciom w Afryce –przekazanie kwoty 300zł. pozyskanej ze sprzedaży walentynek i przekazanie jej Fundacji „Dzieci Afryki”
V. Kl. I b-ch:
kontynuowanie akcji „Pola nadziei” (VI edycja) Członkowie grupy:
o odwiedzali chorych w hospicjum niosąc im radość i nadzieję
o wspierali chorych przebywających w domach opieki społecznej i Zakładzie Pielęgnacyjno –Opiekuńczym Szpitala Rejonowego przy ul. Niskiej (wizyty młodzieży m. in. z okazji Bożego Narodzenia, Dnia Babci, Dnia Dziadka, Dnia Chorego, Świąt Wielkanocnych, Pierwszego Dnia Wiosny itp. –kl. I b-ch)
o opiekowali się klubami żonkila działającymi w innych placówkach
 uczestnicząc w spotkaniach członków klubów
 cyklicznie organizując zebrania opiekunów szkolnych akcji „Pola Nadziei” w celu koordynacji współpracy między opiekunami klubów w placówkach oświatowych
o uzupełniali bazę danych szkół uczestniczących w projekcie i prowadzili pełną dokumentację
o pielęgnowali poletko żonkilowe (oczyszczenie ze starych cebulek, sadzenie nowych, nawożenie, nawadnianie, oczyszczanie)
o promowali szkolny klub żonkila
Pomysłodawcami i koordynatorami miejskiej kampanii „Pola nadziei są ks. G. Chirk i p. M. Rychlik.
6) Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli też w akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski, którego opiekunem jest p. K. Kozioł –Machel, pedagoga szkolnego –p. A. Wojciechowską oraz szkolne koło PCK, którego opiekunem jest p. K. Ćwiek:
 Uczennica kl.III mig – Jagoda Kęsy pracowała jako wolontariuszka w akcji „Szlachetna paczka”.
 17 uczniów Szkolnego Koła PCK uczestniczyło w organizowanej przez Rejonowe Biuro PCK akcji Czerwonokrzyska Gwiazdka”. Akcja polega na zbieraniu żywności w supermarketach.
 59-osobowa grupa uczniów naszej szkoły 12 I 2014r. wzięła udział w kweście finansowej na terenie Tomaszowa Maz. w ramach XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ( 40 osób jako wolontariusze z puszkami, 19 osób w sztabie WOŚP). Akcję wspomagali członkowie Szkolnego Koła PCK .
 Szkolne Koło PCK ( w tym głównie uczniowie kl. I b-ch)z okazji Światowego Dnia Walki z Głodem zorganizował akcję sprzedaży ciast. Dochód, w wysokości 350 zł. przeznaczony został na dofinansowanie obiadów i wycieczek szkolnych dla uczniów naszej szkoły.
 Samorząd Uczniowski zorganizował akcję charytatywną w postaci nocnego maratonu filmowego; Kwota zebrana ze sprzedaży biletów ( 555zł) przeznaczona została na paczki z okazji Świat Bożego Narodzenia dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły.
 Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przed Dniem Zmarłych uprzątnęli teren wokół powierzonych opiece szkoły przez Starostę Powiatu Tomaszowskiego: Obelisku Poległych na Polu Chwały w latach 1939 -1945 i Obelisku pamięci mjr Henryka Dobrzańskiego –„Hubala” znajdującymi się na Cmentarzu Wojennym w Tomaszowie Maz. W Dniu Zmarłych przy w/w obeliskach zapłonęły znicze od społeczności uczniowskiej naszej szkoły. Uczniowie klasy II m-f pod opieką wychowawczyni –p. M. Piotroskiej -Wąs uporządkowali powierzone opiece szkoły przez Towarzystwo Przyjaciół Tomaszowa groby: Konrada Bielewicza –m.in. dyrektora gazowni w Tomaszowie Maz. oraz z 1881r. grób Józefy z Kwaśkiewiczów Krygier, a uczniowie kl. II og pod opieką ks. G. Chirka uporządkowali groby byłych nauczycieli II LO pochowanych w Tomaszowie Maz.
 Szkolne koło PCK opiekowało się grobami zasłużonych Tomaszowian:
 Jerzego Wadeckiego ( 1911-1940) absolwenta tomaszowskiego gimnazjum, podporucznika rezerwy, więzionego w Starobielsku i straconego w Charkowie, (grób symboliczny odnowiony w 2013 r.)
 Tadeusza Wadeckiego, który zginął w 1945 r. w obozie Gross – Rosen.
 Lucjana Bończa – Ruszczewskiego ( 1861 – 1922 ) pułkownika od 1919 r. w Wojsku Polskim, od 1920 zam. w Tomaszowie Maz. , komendanta Powiatowej komisji Uzupełnień ( 1999).
 Uczniowie klasy I hum pod opieką pedagoga szkolnego, razem z przedstawicielami Fundacji „Arka Nadziei” byli organizatorami uroczystości podsumowania roku Juliana Tuwima, wystawiając „Rzepkę” w przedszkolu nr 16
 Uczniowie klasy I hum pod opieką pedagoga szkolnego uczestniczyli w organizowanych przez MDK i Fundację „Arka Nadziei” obchodach Dnia Dziecka, wystawiając „Rzepkę” wg. Juliana Tuwima
 Samorząd Uczniowski był organizatorem II Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w Językach Obcych ( SU jest też pomysłodawcą tego konkursu)
 Uczniowie klas I wzięli udział w Uroczystej sesji Rady Miasta, w czasie której ks. bp Ireneusz Pękalski –absolwent II LO, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tomaszowa Maz.
 Uczennice klasy II b-ch poprowadziły zajęcia dla swych młodszych koleżanek i kolegów z trzech klas SP nr 12 w ramach akcji „Stop marnowaniu żywności”
 Uczniowie naszej szkoły pod opieką p. A. Gogól –Siniarskiej wzięli udział w Maratonie Pisania Listów organizowanym przez Amnesty International Polska, solidaryzując się tym samym z obrońcami praw człowieka na całym świecie. Napisali 34 listy.

rok szkolny 2012/2013

Działalność uczniów II LO na rzecz środowiska, akcje charytatywne
1) 14 września 2012 r. uczniowie kl. I b-ch, II b-ch i III b-ch – uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata” uprzątając teren wzdłuż brzegów Pilicy (od OSiR –u do Żelaznego Mostu)
2) 6 maja 2013r. uczniowie kl. I m-f i II m-f pod opieka ks. G. Chirka i p. Z. Kołodziejczyk, uczestniczyli w debacie społecznej połączonej z warsztatami szkoleniowymi dla młodzieży na terenie miasteczka ruchu drogowego przy Przedszkolu nr 7. Młodzież naszej szkoły pod opieką ks. G. Chirka aktywnie uczestniczy w organizowanych przez Policję akcjach dotyczących bezpieczeństwa.
3) Uczniowie kl. I og , II mig i II h-d wzięli udział w Międzynarodowym Festiwalu Wolontariatu „Kontakt Tomaszów Mazowiecki 2013” organizowanym przez Stowarzyszenie Chrześcijańskie Tomy oraz Urząd Miasta, przy współpracy Fundacji Proem. Festiwal Kontakt to cykl praktycznych działań na rzecz miasta przy udziale wolontariuszy ze społeczności lokalnej, innych części kraju i zza granicy. Jego celem jest szerzenie idei wolontariatu, pokazanie przykładów pozytywnego oddziaływania na otaczającą nasz rzeczywistość oraz przykładu dobrej współpracy na rzecz miasta i jego mieszkańców. Festiwal swoją formułą nawiązuje do Festiwalu Kontakt Łódź (realizowany od 2011) oraz Realnej Akcji, która miała miejsce w 2008 w Tomaszowie i była pierwszą tego typu akcją w Polsce.
Główną część Festiwalu stanowią m.in. prace remontowe na rzecz osób potrzebujących wsparcia w ich mieszkaniach i w Domu Dziennego Pobytu, odnawianie pomieszczeń szkół, przedszkoli oraz pomieszczeń świetlicy środowiskowej Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych przy Przedszkolu Nr 12. Popołudniami, w siedzibie SCh Tomy przy ul. Jerozolimskiej 1E, w godzinach 17-19, odbywała się druga część festiwalu Kontakt Junior z programem dla dzieci AngArt czyli zajęciami z języka angielskiego oraz warsztatami artystycznymi, prowadzonymi przez wolontariuszy ze Stanów Zjednoczonych.
4) Uczennica kl. I b-ch –Eliza Góraj w II semestrze br. szkolnego pracowała jako wolontariuszka w Świetlicy Środowiskowej Stowarzyszenia „Przymierze Rodzin” w Rawie Maz.
5) Uczniowie kl. II h-d : Krzysztof Karbowiak, Martyna Majda, Zuzanna Pełka pracują jako wolontariusze w Centrum Młodzieżowym „Lider” przy Abstynenckim Stowarzyszeniu Klubów Wzajemnej Pomocy „ALA”. M. in. występują w „Młodzieżowym Teatrze ds. Ciężkich” funkcjonującym przy Centrum
6) Uczennica kl. II h-d –Kamila Schab pracowała jako wolontariuszka w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubochni, a Zuzanna Pełaka ( również z kl. II h-d) –w MOK-u w Tomaszowie Maz.
7) Akcje charytatywne zorganizowane w ramach podstaw przedsiębiorczości pod kierunkiem p. M. Rychlik:
I. Zbiórka surowców wtórnych (plastikowych nakrętek); dochód ze sprzedaży zasilił fundusz „Pól Nadziei” –kl. I hum
II. „Spotkanie z muzyką” –spektakl dla przedszkolaków z przedszkola nr 3 w Tomaszowie Maz. –kl. I hum
III. Zajęcia integracyjne dla przedszkolaków z przedszkola nr 20 –kl. I hum
IV. Sprzedaż ciast; dochód ze sprzedaży przeznaczony na sfinansowanie poczęstunku dla przedszkolaków –kl. I hum
V. „Nibylandia” –akcja charytatywna w Przedszkolu nr 20 –zabawy tematyczne –kl. I hum
VI. „Nakrętkowy zawrót głowy z akompaniamentem muzyki” – -zbiórka nakrętek i lekcje muzyki w Przedszkolu nr 3 „Jarzębinka”
VII. „Kupuj ciasto –to na psisko, wspomożemy dziś schronisko” –dochód ze sprzedaży przeznaczony został na zakup obroży, kropel przeciwpchelnych oraz suchej karmy –kl. I hum
VIII. Dwa kiermasze ciast; dochód ze sprzedaży przeznaczony na zakup karmy dla schroniska dla zwierząt w Tomaszowie Maz. –kl. I og.
IX. „Cała Polska czyta dzieciom” –przedszkole nr 7 –kl. I og
X. „Mat –fiz potrzebującym” –zbiórka żywności w markecie „Kaufland” na świąteczne paczki, Zebrano 6 koszyków żywności; paczki wręczano w kościele przy ul. Niskiej
XI. „Otwórzmy serce dla dzieci” –spektakl „Bajka o Miłości i Szaleństwie” dla wychowanków Domu Dziecka w Tomaszowie Maz. –kl. I m-f
XII. „Pomaganie na drugie śniadanie” –sprzedaż ciast, dochód ze sprzedaży (123 zł) przekazany Fundacji „Dwa Skrzydła” –kl. I m-f
XIII. „Grupa III czyta dzieciom –zasłuchane przedszkolaki” –udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” –Przedszkole nr 7 –kl. I og.
XIV. „Wesołe niedziele w schronisku” –zakup suchej karmy dla zwierząt ze schroniska –kl. I og.
XV. „Przytul psa” –akcja na rzecz zwierząt ze schroniska, polegająca na:
o Propagowaniu adopcji zwierząt
o Zbiórce środków finansowych na schronisko
o Propagowaniu wolontariatu w schronisku
o Zbiórce żywności dla zwierząt w markecie „Biedronka”
Kl. I og.
XVI. „Licealiści na pomoc schronisku” –czyszczenie boksów, opieka nad zwierzętami, promowanie wolontariatu w schronisku –kl. II m-f XVII. kontynuowanie akcji „Pola nadziei” –kl. I b-ch i II b-ch (V edycja) Członkowie grupy:
o odwiedzali chorych w hospicjum niosąc im radość i nadzieję
o wspierali chorych przebywających w domach opieki społecznej i Zakładzie Pielęgnacyjno –Opiekuńczym Szpitala Rejonowego
o opiekowali się klubami żonkila działającymi w innych placówkach
 uczestnicząc w spotkaniach członków klubów
 cyklicznie organizując zebrania opiekunów szkolnych akcji „Pola Nadziei” w celu koordynacji współpracy między opiekunami klubów w placówkach oświatowych
uzupełniali bazę danych szkół uczestniczących w projekcie i prowadzili pełną dokumentację
o pielęgnowali poletko żonkilowe (oczyszczenie ze starych cebulek, sadzenie nowych, nawożenie, nawadnianie, oczyszczanie) o promowali szkolny klub żonkila
Pomysłodawcami i koordynatorami miejskiej kampanii „Pola nadziei są ks. G. Chirk i p. M. Rychlik.
8) Akcje charytatywne zorganizowane w ramach podstaw przedsiębiorczości pod kierunkiem p. U. Stefaniak
I. Pomoc w odrabianiu lekcji –dyżury w Socjoterapeutycznej Świetlicy Środowiskowej „Krasnoludek” TPD –kl. II h-d i I men –cały rok
II. Uczestniczenie w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”-przez cały rok w Przedszkolu nr 20 –kl. I men
III. Zorganizowanie Nocnego Maratonu Filmowego w Liceum –dochód przeznaczony na zakup zabawek dla oddziału dziecięcego w szpitalu –kl. I men
IV. Przygotowanie „Walentynek w Liceum” –dochód ze sprzedaży babeczek przeznaczony na schronisko dla zwierząt
V. Wykonanie karmnika dla ptaków i dokarmianie ich zimą
VI. Akcje na rzecz przedszkola nr 20 i 7, przygotowane przez klasy II h-d i I men:
o Teatr w przedszkolu –kl. II h-d
o Zabawa karnawałowa –kl. II h-d
o Powitanie wiosny –kl. I men
o Zabawy tematyczne: zdrowe jedzenie –kl. I men
VII. Pomoc przy organizacji Tomaszowskiego Kongresu Kobiet –kl. I men
VIII. Dzień Przedsiębiorczości -1 dzień pracy w firmie lub instytucji –kl. II h-d
IX. Udział w akcji Wielka Orkiestr Świątecznej Pomocy –kl. I men i II h-d
X. Uczestniczenie w akcji PCK –świąteczna zbiórka żywności –kl. I men i II h-d
9) „Gwiazdkowa niespodzianka” –uroczystość mikołajkowa w II LO, w czasie której ucz. kl. I hum wystawili spektakl dla dzieci „Abigeil”, śpiewane były kolędy, a zaproszone dzieci otrzymały paczki świąteczne . Organizatorem spotkania była fundacja „Arka Nadziei” i Urząd Wojewódzki w Łodzi
10) Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli też w akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski, którego opiekunem jest p. K. Kozioł –Machel, pedagoga  W grudniu 2012 r. odbyła się w II Liceum Ogólnokształcącym akcja charytatywna, którą zainicjował Samorząd Uczniowski wraz z pedagogiem szkolnym. Samorząd Uczniowski zorganizował zbiórkę pieniędzy wśród uczniów, a jedna klasa (I men) samodzielnie przygotowała 3 paczki wartości 50 zł. każda. Z zebranych pieniędzy zostało przygotowanych 12 paczek wartości 50 zł. każda. , które przekazano uczniom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji rodzinno – materialnej  Uczniowie szkoły za pośrednictwem SU wzięli udział w akcji „Szlachetna paczka”. Pieniądze konieczne na ten cel pozyskali ze sprzedaży biletów na zorganizowany przez nich w listopadzie , szkolny maraton filmowy.
 „Cała Polska czyta dzieciom i II LO też” –kl. I men -akcja zaplanowana na cały rok szkolny; celem akcji jest rozwijanie wyobraźni i kreatywności przedszkolaków.
 Dwudziestoosobowa grupa uczniów naszej szkoły 13 I 2013r. wzięła udział w kweście finansowej na terenie Tomaszowa Maz. w ramach XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Akcję wspomagali członkowie Szkolnego Koła PCK . W sztabie WOŚP pracowało 19 uczniów.
 Szkolne Koło PCK z okazji Światowego Dnia Walki z Głodem zorganizowało akcję polegającą na sprzedaży upieczonych przez młodzież ciast ( III h-d); dochód ze sprzedaży (310 zł) przeznaczony został na dofinansowanie wycieczek szkolnych uczniom z rodzin z niskimi dochodami.
 Szkolne Koło PCK brało udział w akcji „Czerwonokrzyska Gwiazdka”; akcja ta jest organizowana przez Rejonowe Biuro PCK polegającą ona na zbiórce żywności w supermarketach, w akcji brało udział 17 uczniów
 Członkowie Samorządu uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 Samorząd Uczniowski zorganizował akcję charytatywną w postaci nocnego maratonu filmowego; wzięło w nim udział ok.120 uczniów, którymi opiekowali się : p. A. Wojciechowska, p. T. Stankowski, p. K. Ćwiek. Kwota zebrana ze sprzedaży biletów przeznaczona została na zakup artykułów na „Szlachetną paczkę”( m.in. 3 kurtek zimowych i 3 par butów zimowych). Akcję koordynowała Zuzanna Pełka –kl. II h-d – z-ca przewodniczącej SU.
11) Samorząd Uczniowski był pomysłodawcą i realizatorem I miejskiego konkursu recytatorskiego poezji w językach obcych
12) Uczniowie kl. I m-f oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przed Dniem Zmarłych uprzątnęli teren wokół powierzonych opiece szkoły przez Starostę Powiatu Tomaszowskiego: Obelisku Poległych na Polu Chwały w latach 1939 -1945 i Obelisku pamięci mjr Henryka Dobrzańskiego –„Hubala” znajdującymi się na Cmentarzu Wojennym w Tomaszowie Maz. W Dniu Zmarłych przy w/w obeliskach zapłonęły znicze zebrane przez społeczność uczniowską naszej szkoły.
Opiekunem Samorządu jest p. K. Kozioł -Machel

rok szkolny 2011/2012

Działalność uczniów II LO na rzecz środowiska, akcje charytatywne
1) 16 września 2011 r. uczniowie kl. I b-ch, II b-ch i III b-ch – uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata” uprzątając teren wzdłuż brzegów Pilicy (od OSiR –u do Żelaznego Mostu)
2) 6 grudnia 2011r. na pływalni przy Zespole Szkół nr 4 odbyły się II Mikołajkowe Zawody Pływackie. W akcji uczestniczyli wolontariusze z II LO –działający przy Tomaszowskim Wodnym Pogotowiu Ratunkowym. Opiekunem wolontariuszy był ks. G. Chirka.
3) Łukasz Zając –kl. II ak i Angelika Karwas –kl. II h-d należący do Grupy Medycznej OSP Tomaszów Maz. –Białobrzegi przeprowadzili pogadankę dotyczącą pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Nr 8
4) Szkolny Temat Amatorski Trzcina wystawił w Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w czasie Nocy Muzeów, spektakl plenerowy pt. „W dłoni przeznaczenia”. Teatr prowadzą p. K. Góra i p. B. Przybysz.
5) Akcje charytatywne zorganizowane w ramach podstaw przedsiębiorczości pod kierunkiem p. M. Rychlik:
I. „Cała Polska czyta dzieciom i II LO też” –kl. I m-f -akcja zaplanowana na cały rok szkolny; celem akcji jest rozwijanie wyobraźni i kreatywności przedszkolaków.
II. „Koncert charytatywny to świetna sprawa –bezinteresowna pomoc i wspaniała zabawa” -koncert charytatywny (28 XI 2011r.) na rzecz ucznia SOSW –kl. I m-f. Zebrano 2960zł.
III. „ Hip hip…hipoterapia” -koncert charytatywny (28.01.2012r.) na rzecz fundacji „Mogę więcej”–kl. I m-f. Zysk z koncertu: 4124,65 zł i 201 zabawek przekazano Ośrodkowi Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych.
IV. „Licealiści dla przedszkola” –zorganizowanie gier i zabaw dla przedszkolaków z Przedszkola nr 7 –kl. I m-f
V. „Przytul psa” –zorganizowanie pikniku rodzinnego promującego adopcję zwierząt ze schroniska; zebrano kwotę w wysokości 201zł, którą przekazano schronisku i wykonano prace na rzecz schroniska–kl. I men.
VI. „Oczyśćmy naszą przestrzeń” –akcja przybliżająca mieszkańcom powiatu problem zanieczyszczenia środowiska: ankieta „Czysta przestrzeń” przeprowadzona wśród mieszkańców Tomaszowa, konkurs fotograficzny z nagrodami na najlepsze zdjęcie uroczego miejsca oraz miejsca zdewastowanego przez człowieka –kl. I men
VII. „Czas ferii –czas zabawy” –zorganizowanie zajęć w czasie ferii w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubochni. Materiały potrzebne na realizację zajęć zakupiono za dochód ze sprzedaży ciast (220zł) –kl. I men
VIII. „Bal seniora” –zorganizowanie balu dla seniorów w Kościele Św. Rodziny w Tomaszowie –kl. I m-i-g
IX. „Czysty las” –oczyszczenie fragmentu lasu sąsiadującego z miejscem zamieszkania członków grupy , z zanieczyszczeń –kl. I m-i-g
X. „Szansa dla Amelii” –pomoc w leczeniu Amelii Filipczak –zebranie na ten cel 510zł. –kl. I m-i-g.
XI. kontynuowanie akcji „Pola nadziei” –kl. I b-ch i II b-ch (IV edycja) Członkowie grupy:
o odwiedzali chorych w hospicjum niosąc im radość i nadzieję
o wspierali chorych przebywających w domach opieki społecznej i zakładzie pielęgnacyjno –opiekuńczym
o przeprowadzili w mieście kwestę żonkilową
o opiekowali się klubami żonkila działającymi w innych placówkach
o uczestnicząc w spotkaniach członków klubów
o cyklicznie organizując zebrania opiekunów szkolnych akcji „Pola Nadziei” w celu koordynacji współpracy między opiekunami klubów w placówkach oświatowych
o uzupełniali bazę danych szkół uczestniczących w projekcie i prowadzili pełną dokumentację
o pielęgnowali poletko żonkilowe (oczyszczenie ze starych cebulek, sadzenie nowych, nawożenie, nawadnianie, oczyszczanie)

Podsumowaniem miejskiej akcji, która trwała od września do czerwca był festyn zorganizowany tradycyjnie przy parafii św. Rodziny. Pomysłodawcami i koordynatorami miejskiej kampanii „Pola nadziei są ks. G. Chirk i p. M. Rychlik.

XII. Współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt –kl. I men
XIII. Prelekcje o zdrowym żywieniu w szkołach podstawowych –kl. I h-d
XIV. Przedstawienie charytatywne o zdrowej żywności (za pozyskane środki zakupiono artkuły spożywcze na paczki świąteczne dla dzieci z rodzin o najniższych dochodach)
XV. Prace na rzecz pracowni nr 2 , pozyskiwanie środków finansowych ze zbiórki puszek, makulatury , kartridży
XVI. Współpraca z „Arką Nadziei” –akcja „Stop marnowaniu żywności” –kl. II h-d
XVII. Współpraca z oddziałem dziecięcym Centrum Zdrowia w Tomaszowie Maz. polegająca na organizowaniu gier i zabaw dla chorych dzieci –akcja „Uśmiech dziecka bezcenny” –kl. II h-d
XVIII. „Gwiazdkowa niespodzianka” –przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z najuboższych rodzin we współpracy z „Arką Nadziei”-kl. II h-d
XIX. „Aktywnie zbieramy”, „Zbieramy ulepszamy” i „Zbieramy puszki” –pozyskiwanie środków finansowych na remont pracowni nr 2 ze zbiórki puszek, makulatury , kartridży, zorganizowania maratonu filmowego czy kiermaszu ciast –kl. II h-d
6) Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli też w akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski, którego opiekunem jest p. M. Piotroska -Wąs oraz szkolne koło PCK, którego opiekunem jest p. K. Ćwiek:
 Osiemnastoosobowa grupa uczniów naszej szkoły 8 I 2012r. wzięła udział w kweście finansowej na terenie Tomaszowa Maz. w ramach XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Akcję wspomagali członkowie Szkolnego Koła PCK . W sztabie WOŚP pracowało 19 uczniów.
 W listopadzie wzięli udział w mszy świętej w intencji zmarłych nauczycieli i pracowników oświaty
 Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Kinga Fedolak i Aleksandra Smejda z kl. II h-d biorą udział w pracach Młodzieżowego Zespołu Konsultacyjnego działającego przy Prezydencie Miasta Tomaszowa Maz.  Członkowie Szkolnego Koła PCK odprowadzały niewidomą na zajęcia do MDK –u.
 Szkolne Koło PCK z okazji Światowego Dnia Walki z Głodem zorganizowało akcję polegającą na sprzedaży upieczonych przez młodzież ciast ( II h-d); dochód ze sprzedaży (340 zł) przeznaczony został na zakup obiadu na cały rok szkolny dla jednej osoby.
 Szkolne Koło PCK brało udział w akcji „Czerwonokrzyska Gwiazdka”; akcja ta jest organizowana przez Rejonowe Biuro PCK polegającą ona na zbiórce żywności w supermarketach, w akcji brało udział 22 uczniów  20 uczniów –członków Szkolnego Koła PCK uczestniczyło w zorganizowanej przez Rejonowe Biuro PCK akcji „Wielkanocny Koszyczek” polegającej na zbiórce żywności w supermarketach.
 Uczniowie szkoły uczestniczyli w akcji „Gorączka złota” polegającej na zbiórce bilonu o nominałach 1, 2 i 5 groszy. Uzbierano 334,11zł.
 Szkolne Koło PCK dofinansowało 3 uczennicom wycieczkę do Wrocławia, i przez cały rok szkolny finansowało obiady w stołówce szkolnej 1 uczennicy.
 Samorząd Uczniowski dofinansował zakup statuetek na uroczystość „Stefany 2011” ( 200zł) oraz zakup upominków i kwiatów na uroczystość „Ostatniego dzwonka” (129zł)
 Członkowie Samorządu uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 Samorząd Uczniowski zorganizował akcję charytatywną w postaci nocnego maratonu filmowego; wzięło w nim udział 84 uczniów, którymi opiekowali się : p. M. Piotroska –Wąs, p. T. Stankowski, p. K. Ćwiek i ks. G. Chirk. Kwota zebrana ze sprzedaży biletów (336zł) przeznaczona została na pomoc uczniom II LO, z rodzin o najniższych dochodach.
 Członkowie Samorządu Uczniowskiego uczestniczyli w akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”. Zakupiono żywność, ubrania i meble jednej z tomaszowskich rodzin za ok. 1200zł. Akcję koordynowała Magdalena Grałek –kl. II b-ch -z-ca przewodniczącej SU.

7) Uczniowie kl. I m-f oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przed Dniem Zmarłych uprzątnęli teren wokół powierzonych opiece szkoły przez Starostę Powiatu Tomaszowskiego: Obelisku Poległych na Polu Chwały w latach 1939 -1945 i Obelisku pamięci mjr Henryka Dobrzańskiego –„Hubala” znajdującymi się na Cmentarzu Wojennym w Tomaszowie Maz. W Dniu Zmarłych przy w/w obeliskach zapłonęły znicze zebrane przez społeczność uczniowską naszej szkoły.

rok szkolny 2010/2011

Działalność uczniów II LO na rzecz środowiska, akcje charytatywne

1) 17 września 2010 r. uczniowie kl. I b-ch, II b-ch i III b-ch – uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata” uprzątając teren wzdłuż brzegów Pilicy (od OSiR –u do Żelaznego Mostu)

2) 6 grudnia 2010r. na pływalni przy Zespole Szkół nr 4 odbyły się I Mikołajkowe Zawody Pływackie, w których wzięło udział ponad 140 dzieci. Oprócz medali, dyplomów i pucharów dla zwycięzców, były też prezenty od mikołaja dla wszystkich uczestników imprezy. W akcji uczestniczyli wolontariusze z II LO pod przewodnictwem ks. G. Chirka.

3) Szkolny Teatr Amatorski „Trzcina” pod kierunkiem opiekunek: p. K. Góry i p. B. Przybysz uświetnił tegoroczną Noc Muzeów w Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Maz., wystawiając spektakl pt. „Sen lalkarza”, za co dyrektor Muzeum przysłała podziękowanie i gratulacje.

4) Akcje charytatywne kl. II b-ch zorganizowane w ramach podstaw przedsiębiorczości pod kierunkiem p. U. Stefaniak:
I. Mikołajkowa loteria fantowa; zysk 213zł. przeznaczony został na schronisko dla zwierząt w Tomaszowie Maz.
II. Andrzejkowe wróżby, połączone ze sprzedażą ciasteczek; zysk 150zł przeznaczony na zakup zabawek dla świetlicy oddziału dziecięcego w szpitalu rejonowym w Tomaszowie Maz.
III. Walentynkowa sprzedaż serc piernikowych (własnoręcznie upieczonych przez uczennice) ze słodkimi życzeniami; zysk ze sprzedaży przeznaczony dla Świetlicy Środowiskowej „Krasnoludek”
IV. Dzień Kobiet –sprzedaż słodkich upominków –ciasteczek samodzielnie upieczonych w zestawie z kwiatkiem; dochód ze sprzedaży przekazany schronisku dla zwierząt
V. Tłusty Czwartek –sprzedaż własnoręcznie upieczonych pączków, faworków i precli; dochód ze sprzedaży przeznaczony na schronisko dla zwierząt
VI. Całoroczny wolontariat na rzecz sparaliżowanej uczennicy naszej szkoły Marty Wielgosz (czytanie książek, obsługa komputera, rozmowy towarzyskie, wyjścia do kina, teatru, galerii handlowej)
VII. Pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom ze SP w Komorowie
VIII. Opieka nad dziećmi w czasie ich wypoczynku –akcja organizowana przez Parafię Świętej Rodziny

5) Akcje charytatywne zorganizowane w ramach podstaw przedsiębiorczości pod kierunkiem p. M. Rychlik:
I. „Licealiści dzieciom” –kl. I m-f -akcja prowadzona od października do stycznia polegająca na czytaniu książek przedszkolakom, zorganizowaniu im zabawy Andrzejkowej i Mikołajkowej; środki na prezenty mikołajkowe pozyskane zostały ze sprzedaży zdjęć z zabawy andrzejkowej oraz ze sprzedaży ciast w naszej szkole a także od sponsorów: firmy Jarkpol, i sklepu „Bum bum”; celem akcji było rozwijanie wyobraźni i kreatywności przedszkolaków.
II. „Promyk szczęścia” –kl. I m-f –sprzedaż kart świątecznych –dochód ze sprzedaży -160zł –przeznaczony na cele edukacyjne dla uczniów II LO pochodzących z najuboższych rodzin
III. „Stop marnowaniu żywności” –kl. I m-f –akcja prowadzona w formie prezentacji wśród uczniów klas IV i V szkół podstawowych Tomaszowa Maz. i Smardzewic, we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy „Arka Noego”; cel : uświadomienie skali zjawiska marnowania żywności, udzielenie wskazówek jak ograniczyć wyrzucanie żywności, jak planować zakupy.
IV. „Podaj łapę” –akcja pomocy schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Maz. –kl. I men –zebrano 110zł. na zakup łopat do odśnieżania i szczotek do sprzątania klatek
V. „Chęć pomocy wyrażamy i hospicjum pomagamy” –kl. I ak –celem akcji było wsparcie finansowe dla hospicjum pomocy dzieciom ziemi łódzkiej –„Gajusz”, poprzez zbiórkę pieniędzy pozyskiwanych ze sprzedaży ciast.
VI. „Licealiści –dla przedszkolaków to specjaliści” –kl. I ak –cel: nauka poprzez zabawę, przekazywanie podstawowych wartości ważnych w życiu każdego człowieka.
VII. „Zwierzęta rzecz święta” –pomoc schronisku dla zwierząt (opieka nad zwierzętami, dokarmianie ich, sprzątanie pomieszczeń dla zwierząt). Akcja trwała od 16 marca do 16 maja –kl. I ak
VIII. „Dzień zapomnianych” –posprzątanie zapomnianych grobów na cmentarzach tomaszowskich, akcja trwała przez kwiecień i maj –kl. I men
IX. „Słodki strumień wsparcia” –zakup zabawek dla dzieci z Domu Dziecka w Tomaszowie Maz. za pieniądze ze sprzedaży ciast wykonanych przez organizatorów akcji –kl. I men
X. „Karmel! Ciasto! Czekolada! I życie staje się lepsze! Pokonajmy depresję razem” –kl. II m-f – zebranie pieniędzy ze sprzedaży ciast wykonanych przez organizatorów na remont pracowni 2 i zakup materiałów dydaktycznych z zakresu pierwszej pomocy
XI. Grupa uczniów II LO przez cały semestr kontynuowała akcję „Pola nadziei”. Członkowie grupy:
• odwiedzali chorych w hospicjum niosąc im radość i nadzieję
• zorganizowali Wigilię dla podopiecznych hospicjum (przygotowali poczęstunek, wspólnie kolędowali)
• opiekowali się klubami żonkila działającymi w innych placówkach
• uczestnicząc w spotkaniach członków klubów
• cyklicznie organizując zebrania opiekunów szkolnych akcji „Pola Nadziei” w celu koordynacji współpracy między opiekunami klubów w placówkach oświatowych
• uzupełniali bazę danych szkół uczestniczących w projekcie i prowadzili pełną dokumentację
• pielęgnowali poletko żonkilowe (oczyszczenie ze starych cebulek, sadzenie nowych, nawożenie, nawadnianie, oczyszczanie)
Pomysłodawcami i koordynatorami miejskiej kampanii „Pola nadziei są ks. G. Chirk i p. M. Rychlik. W czerwcu nastąpiło uroczyste podsumowanie akcji na terenie kościoła parafialnego Parafii Świętej Rodziny przy ul. Niskiej

6) Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli też w wielu akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski, którego opiekunem jest p. K. Miko oraz szkolne koło PCK, którego opiekunem jest p. K. Ćwiek:
• Piętnastoosobowa grupa uczniów naszej szkoły 9 I 2011r. wzięła udział w kweście finansowej na terenie Tomaszowa Maz. w ramach XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Akcję wspomagali członkowie Szkolnego Koła PCK
• 1 listopada 2010r. kwestowali wraz ze znanymi mieszkańcami Tomaszowa Maz. na rzecz odnowy zabytków cmentarza przy ul. Smutnej
• W listopadzie wzięli udział w mszy świętej w intencji zmarłych nauczycieli i pracowników oświaty
• w grudniu z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego wszystkie klasy wzięły udział w zbiórce żywności dla uczniów naszej szkoły, którzy znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Opiekę nad akcją sprawowała p. pedagog-A . Wojciechowska
• Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Małgorzata Politańska –kl. I b-ch i Dawid Szulc –kl. I ak biorą udział w pracach Młodzieżowego Zespołu Konsultacyjnego działającego przy Prezydencie Miasta Tomaszowa Maz.
• Szkolne Koło PCK z Moniką Przybysz (uczennicą klasy II m -fiz) koordynowało udział młodzieży naszej szkoły w WOŚP „Stop powodziom” 4.07.2010r. W akcji wzięło udział 25 osób.
• Siedmioosobowa grupa wolontariuszy współpracowała ze Szkołą Podstawową w Komorowie. Współpraca ta polegała na pomocy dydaktycznej siedmiu dziewczętom, uczennicom tej szkoły.
• Członkowie Szkolnego Koła PCK odprowadzały niewidomą na zajęcia do MDK –u.
• Szkolne Koło PCK z okazji Światowego Dnia Walki z Głodem zorganizowało akcję polegającą na sprzedaży upieczonych przez młodzież ciast ( I h-d); dochód ze sprzedaży (360 zł) przeznaczony został na zakup biletu miesięcznego na cały rok dla jednej osoby.
• Szkolne Koło PCK brało udział w akcji „Czerwonokrzyska Gwiazdka”; akcja ta jest organizowana przez Rejonowe Biuro PCK. Polega ona na zbieraniu żywności w supermarketach, udział w niej brało 12 uczniów
• Aneta Dziubałtowska, Izabela Kopeć, Paula Plich i Karolina Półtorak za działalność na rzecz Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu otrzymały podziękowanie od Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz.,
• Szkolne Koło PCK brało udział w akcji „Wielkanocny Koszyczek”, akcja ta jest organizowana przez Rejonowe Biuro PCK. Polega ona na zbieraniu żywności w supermarketach, udział w niej brało 30 uczniów.
• Szkolna drużyna PCK w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK zajęła I miejsce, a w Wojewódzkich –IV.

7) Uczniowie kl. I m-f oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przed Dniem Zmarłych uprzątnęli teren wokół powierzonych opiece szkoły przez Starostę Powiatu Tomaszowskiego: Obelisku Poległych na Polu Chwały w latach 1939 -1945 i Obelisku pamięci mjr Henryka Dobrzańskiego –„Hubala” znajdującymi się na Cmentarzu Wojennym w Tomaszowie Maz. W Dniu Zmarłych przy w/w obeliskach zapłonęły znicze zebrane przez społeczność uczniowską naszej szkoły.

rok szkolny 2009/2010

1) 18 września 2009 r. uczniowie kl. I b-ch, II b-ch i III b-ch – uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata” uprzątając teren wzdłuż brzegów Pilicy
(od OSiR –u do Żelaznego Mostu)

2) Akcje charytatywne zorganizowane w ramach podstaw przedsiębiorczości pod kierunkiem p. U. Stefaniak: 
• Spektakl muzyczno –słowny o tematyce bożonarodzeniowej –kl. II h-d
• Koncert charytatywny w klubie impuls (pieniądze z koncertu przeznaczone na Hospicjum Dziecięce „Gajusz”
• Wróżby andrzejkowe –sprzedaż ciasteczek z wróżbą –pieniądze przeznaczone Świetlicy Środowiskowej „Krasnoludek” 

3) Akcje charytatywne zorganizowane w ramach podstaw przedsiębiorczości pod kierunkiem p. M. Rychlik:
• „Kiermasz ciast” –sprzedaż ciast własnego wyrobu; dochód przekazany na rzecz Domu Dziecka w Tomaszowie Maz. –kl. I m-inf
• „Podziel się szczęściem” –sprzedaż kart świątecznych; dochód ze sprzedaży przekazany na rzecz osoby niepełnosprawnej –kl. I m-inf
• „Pocztówkowa pomoc” –sprzedaż własnoręcznie wykonanych kart (fotografie Tomaszowa Maz.) – dochód ze sprzedaży przekazany na rzecz osoby niepełnosprawnej –kl. I men
• „Łowcy marzeń” –zebranie środków na pomoc cierpiącej na zespół upośledzenia umysłowego

4) Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli też w wielu akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski, którego opiekunem jest p. K. Miko oraz szkolne koło PCK, którego opiekunem jest p. K. Ćwiek:
– Trzydziestoosobowa grupa uczniów naszej szkoły 9 I 2010r. wzięła udział w kweście finansowej na terenie Tomaszowa Maz. w ramach XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Akcję wspomagali członkowie Szkolnego Koła PCK i Ariel Wojciechowski –ucz. kl. III h-d
– Już po raz dziesiąty uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej „Ekipa Św. Mikołaja” prowadzonej pod patronatem ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz. Akcja ma na celu zebranie artykułów spożywczych, chemicznych i innych oraz przygotowanie z nich paczek dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących pomocy. W czasie akcji zbierane są również pieniądze, za które kupuje się w hurtowniach zabawki, przybory szkolne lub słodycze czy owoce. W tegorocznej akcji uczniowie naszej szkoły przez 5 dni, po lekcjach kwestowali w tomaszowskich sklepach.
– Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego biorą udział w pracach Młodzieżowego Zespołu Konsultacyjnego działającego przy Prezydencie Miasta Tomaszowa Maz. 
– 3 stycznia 2010r. przedstawiciele Samorządu wzięli też udział w uroczystościach rocznicowych ks. bp Ireneusza Pękalskiego
– Przedstawiciele Samorządu przygotowują dla mieszkańców Tomaszowa Maz. koncert kolęd i pastorałek, który odbędzie się 17 stycznia 2010r. w kościele pod wezwaniem Św. Antoniego
– 7 osobowa grupa wolontariuszy współpracuje ze Szkołą Podstawową w Smardzewicach. Współpraca ta polega na pomocy dydaktycznej chłopcu – uczniowi klasy VI. Chłopiec ten jest wychowywany w rodzinie patologicznej, tylko przez matkę, która jest upośledzona umysłowo.
– Dwuosobowa grupa współpracuje ze Szkołą Podstawową w Komorowie. Współpraca ta polega na pomocy dydaktycznej dwóm dziewczętom, uczennicom tej szkoły.
– Szkolne Koło PCK z okazji Światowego Dnia Walki z Głodem zorganizowało w szkole zbiórkę pieniędzy, która polegała na sprzedaży ciast, upieczonych przez młodzież. W akcji tej zebrano ok. 410 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup obiadów w szkole przez cały rok dla jednej osoby
– Szkolne Koło PCK brało udział w akcji „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, akcja ta jest organizowana przez Rejonowe Biuro PCK. Polega ona na zbieraniu żywności w supermarketach, udział w niej brało 12 uczniów
– W grudniu piętnastoosobowa grupa uczniów zadeklarowała pomoc 20 –letniej dziewczynie z upośledzeniem umysłowym i napadami padaczkowymi, z Ośrodka Szkolno –Wychowawczego. Pomoc będzie polegać na pracy nad rozwojem psycho –ruchowym dziewczyny 

5) Uczniowie kl. II m-f oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przed Dniem Zmarłych uprzątnęli teren wokół powierzonych opiece szkoły przez Starostę Powiatu Tomaszowskiego: Obeliska Poległych na Polu Chwały w latach 1939 -1945 i Obeliska pamięci mjr Henryka Dobrzańskiego –„Hubala” znajdującymi się na Cmentarzu Wojennym w Tomaszowie Maz. W Dniu Zmarłych przy w/w obeliskach zapłonęły znicze zebrane przez społeczność uczniowską naszej szkoły.

rok szkolny 2008/2009

1) 19 września 2008 r. uczniowie kl. I b-ch, II b-ch i III b-ch – uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata” uprzątając teren wzdłuż brzegów Pilicy
(od OSiR –u do Żelaznego Mostu)

2) 19.09.2008r. uczniowie kl. I h-d pod opieką p. K. Ćwieka uczestniczyli w VIII Igrzyskach Aktywnej Rehabilitacji w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.

3) 09.2008r. w Muzeum im. A. Hr. Ostrowskiego odbył się spektakl pt. „Linia nr 220” przygotowany przez teatr „Psst Zagrożeni”. Teatr założyli w ubiegłym roku szkolnym uczniowie klasy II h-d. Obecni na przedstawieniu goście byli pod wrażeniem wszechstronności młodych aktorów i ich kunsztu artystycznego. Spektakl zachwycił i wzruszył wszystkich. Teatr „Psst Zagrożeni” wystąpił również 10 listopada 2008r. w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Maz. wystawiając spektakl „Znak orła białego”, następnie 29 maja 2009r. również w Urzędzie Miasta podczas uroczystości podsumowania projektu „Jestem małym ambasadorem mojego miasta” ze spektaklem „Linia nr 220” a także 1.06.2009r. z okazji Dnia Dziecka w Muzeum im. A. Hr. Ostrowskiego ze spektaklem „Nie –zła bajka”.

4) Powstały w b.r. szkolnym zespół wokalny „Eirene” w skład którego wchodzą dziewczęta z kl. I h-d: Anna Krajewska, Anna Lenarcik, Katarzyna Rybak i Patrycja Robak, wystąpił w happeningu organizowanym w dniu 5 czerwca 2009r. w Gimnazjum nr 7 z okazji ogólnopolskiego „Dnia Szkoły bez Przemocy”

5) Pola Nadziei
• Uczniowie klasy II b-ch pod kierunkiem założycieli Szkolnego Klubu Żonkila –ks. G. Chirka i p. M. Rychlik uczestniczyli w akcji „Pola Nadziei”. W ramach akcji:
– zasadzono żonkile na trawniku przed szkołą, tak , aby tworzyły napis „II LO”
– II LO koordynuje działania na terenie miasta takie jak: organizacja obchodów Światowego Dnia Chorego, Dnia Babci i Dziadka, uroczystości bożonarodzeniowe i sadzenie żonkili w czterech Domach Opieki Społecznej
– II LO razem z Gimnazjum nr 6, Przedszkolami nr 7 i 19, Szkołą Podstawową nr 12 prowadzi działania w Hospicjum przy ul. Niskiej
– Ogłoszono konkurs dla przedszkolaków i uczniów klas I –III szkół podstawowych „Żonkil –Pola Nadziei”; konkurs miał na celu zaangażowanie najmłodszych wolontariuszy, aby przez prace plastyczne wyrazili nadzieję, którą chcieliby się podzielić z cierpiącymi.
• Na apel pomysłodawców a później koordynatorów miejskiej kampanii „Pola nadziei”: ks. G. Chirka i p. M. Rychlik:
– w wielu placówkach powstały szkolne lub przedszkolne Kluby Żonkila, których członkowie nawiązali ścisłą współpracę z domami pomocy społecznej czy oddziałami opieki paliatywnej odwiedzając regularnie ich podopiecznych
– przy każdej niemal placówce oświatowej w mieście powstały pola nadziei, na których wioną zakwitły kwiaty symbolizujące solidarność z ludźmi chorymi i umierającymi
• Tegoroczna akcja zakończyła się kwestą, z której dochód w wysokości 6071,26 zł zostanie przeznaczony na zakup sprzętu dla hospicjum domowego oraz na potrzeby zakładu pielęgnacyjno –opiekuńczego z ul. Niskiej.
• Podsumowanie kwesty żonkilowej i całej akcji, odbyło się 25 maja 2009r. w naszym liceum. Obecni na podsumowaniu przedstawiciele władz miast –wiceprezydent Waldemar Wendrowski i starostwa –Kazimierz Baran, wręczyli podziękowania nauczycielom wolontariuszom, którzy cały rok działali w klubie żonkila
• 25 maja 2009r. również w naszej szkole odbyło się podsumowanie miejskiego konkursu plastycznego dla przedszkolaków i uczniów klas I –III „Żonkil –Pola Nadziei”. Na konkurs wpłynęło ponad 200 prac w dwóch grupach wiekowych. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Barbary Jankowskiej –plastyka z MDK nagrodziła lub wyróżniła 27 prac. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali upominki ufundowane przez właścicielkę hurtowni „Mors” –p. Irenę Pecynę. Nagrodzone i wyróżnione prace można będzie oglądać w „Galerii w ratuszu” w holu Urzędu Miasta.

6) Uczniowie kl. I h-d pod kierunkiem ks. G. Chirka zorganizowali zabawę świąteczną w szkole specjalnej przy ul. Majowej

7) Uczniowie kl. I h-d zorganizowali koncert kolęd i pastorałek w Przedszkolu nr 2

8) Uczniowie kl. I m-f pod kierunkiem wychowawczyni –p. M. Caban 5 lutego 2009r. zorganizowali w klubie „Impuls” przy ul. Barlickiego koncert charytatywny. W koncercie wystąpili: „Normalsi”, „Samogon”, „Sedes”, „Izolatka”. Dochód ze sprzedaży biletów w wysokości 2250 zł. przeznaczono na leczenie dwojga dzieci z chorobą nowotworową i jednego dziecka z dziecięcym porażeniem mózgowym. Niezbędne fundusze na zorganizowanie koncertu pozyskano od tomaszowskich firm takich jak: Joka, Rembor, Jarkpol, PPHU, PANAS, Softem i od prywatnego sponsora -p. Zenona Sęka. Obsługą medialną koncertu zajęły się: Radio „Fama”, TIT, Tomaszowska Telewizja Kablowa „Multimedia” i „Dziennik”

9) Akcje charytatywne zorganizowane w ramach podstaw przedsiębiorczości pod kierunkiem p. U. Stefaniak:
– zabawa świąteczna z Mikołajem z Przedszkolu nr 20 –grupa z kl. I h-d
– malowanie bombek choinkowych z przedszkolakami z Przedszkolu nr 7 i sprzedaż ozdób choinkowych; pieniądze ze sprzedaży przeznaczono na cele charytatywne
– przedstawienie karnawałowe pt. „W trzech aktach przedstawienia historia skrzaciego zmartwienia” wystawione w Przedszkolu nr 7 przez uczniów kl. I h-d
– przedstawienie walentynkowe pt. „Walentynki” wystawione przez uczniów kl. I h-d w Przedszkolu nr 20
– zabawa świąteczna z Mikołajem z Przedszkolu nr 7 –grupa z kl. II h-d
– obsługa koncertu charytatywnego „Serce na dłoni” przez uczniów kl. II h-d
– organizacja zabaw dla dzieci z Przedszkola nr 8 ( „Bal przebierańców”, loteria, zajęcia plastyczne, wykonywanie prezentów na Dzień Matki) przez uczniów z kl. II h-d
– sprzedaż kartek okolicznościowych przez uczniów z kl. II h-d ( trzydniowa akcja przeprowadzona w II LO i dwutygodniowa akcja przeprowadzona na terenie miasta); pieniądze ze sprzedaży przekazane zostały na leczenie chorego chłopca ze SP nr 13,
– warsztaty teatralne przeprowadzone przez uczniów kl. II h-d dla uczniów szkoły podstawowej w Czerniewicach; pieniądze ze sprzedaży przekazane zostały szkole na zakup rekwizytów
– akcja walentynkowa przeprowadzona przez w II LO (kampania informacyjna, dostarczanie kart walentynkowych adresatom)

10) Akcje charytatywne zorganizowane w ramach podstaw przedsiębiorczości pod kierunkiem p. M. Rychlik: 
– Uczniowie kl. I m-f :
• zorganizowali w klubie „Impuls” przy ulicy Barlickiego koncert charytatywny „Pomóżmy naszym czworonożnym przyjaciołom”. Dochód ze sprzedaży biletów przeznaczony został na schronisko dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Maz.. Finansowo akcję wspomogła oczyszczalnia ścieków,
• przeprowadzili w Szkole Podstawowej nr 1 akcję profilaktyczną „Narkotyki –najlepszy sposób na zrujnowanie życia”
– Uczniowie klasy I men zebrali środki w wysokości 762,40zł. na pomoc dwojgu chorym ludziom; akcje nosiły nazwy „Pomoc potrzebującym „ i „Płomyk nadziei”
– Uczniowie klasy I m-inf.
• zorganizowali aukcję kolekcji pluszowych misiów w Internecie na serwisie aukcyjnym allegro.pl. Zebrano 100zł. Pieniądze przekazano do Domu Dziecka w Tomaszowie Maz. ; akcja nosiła nazwę „Misie charytatywne –bo pomoc jest zawsze potrzebna”,
• zorganizowali sprzedaż internetowych reklam; za pieniądze ze sprzedaży w wysokości 46$ zakupili konsolę Play Station dla Domu Dziecka w Tomaszowie Maz.,
• przeprowadzili akcję „Misie trefnisie” polegającą na sprzedaży na allegro.pl misiów. Kwotę ze sprzedaży w wysokości 100zł. Przekazano do Domu Dziecka w Tomaszowie Maz.

rok szkolny 2007/2008

1. 14 września 2007r.uczniowie kl. I b-ch, II b-ch i II m–f – uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata” uprzątając teren wzdłuż brzegów Pilicy
2. Akcje charytatywne zorganizowane w ramach podstaw przedsiębiorczości pod kierunkiem P. M. Rychlik
1) „Wesołe jest życie staruszka” –Mikołajki w Domu Opieki Społecznej –kl. I jez.
2) „Licealiści dzieciom” –Mikołajki w Przedszkolu nr 11 –kl. I m-f
3) „Dobro dzieci naszym szczęściem” –spektakl dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 12 połączony z rozdawaniem prezentów mikołajkowych –kl. III e-p
4) „Wywróż sobie misia” akcja w Przedszkolu nr 5 –kl. III e-p
5) „Arbuzy dzieciom, czyli z książką za pan brat” –zaprezentowanie dzieciom z Przedszkola nr 7 i 8 różnych form zabawy z książką –kl. III hum
6) „Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje” –gry i zabawy interaktywne oraz pomoc w nauce dzieciom uczęszczającym do Świetlicy Środowiskowej „Krasnoludek” –kl. III hum
7) „Na osłodę życia” –Mikołajki połączone z rozdawaniem prezentów w przedszkolu nr 20 i przedszkolu w Nowym Glinniku –kl. I jęz.
8) „Pomóż przejść Patrykowi przez życie na własnych nogach” –rockowy koncert charytatywny zorganizowany przez uczniów kl. I b-ch w celu zebrania pieniędzy dla 10 –letniego, niepełnosprawnego Patryka Jastrzębskiego, który 2 razy w tygodniu przechodzi w Centrum Zdrowia Matki Polki rehabilitację nóg, rąk i kręgosłupa. Z inicjatywy kl. I b-ch w klubie „Świetlica” zagrały zespoły: SOPPORT, NI, AMNEZJA oraz kwartet wiolonczelowy w repertuarze fińskiej grupy Apocalyptica. Na koncert przyszło 170 osób. Zebrano 1025zł.
9) „Żyj zdrowo i kolorowo” akcja przeprowadzona w Przedszkolu nr12 w Dniu Św. Mikołaja, przez uczniów kl. I b-ch , zachęcająca przedszkolaków do prowadzenia zdrowego trybu życia. Oprócz przedstawienia, gier, zabaw, zgadywanek, nie mogło zabraknąć św. Mikołaja, od którego każde dziecko otrzymało niespodziankę.
10) „Święty Mikołaj to każdy z nas” –Mikołajki połączone z rozdaniem prezentów dzieciom z przedszkola nr 7 –kl. I men
11) „Świąteczne ciepło dla starszych” –akcja przeprowadzona w Ośrodku Opiekuńczo –Rehabilitacyjnym przy ul. Niskiej przez kl. I m-f
12) „Złóżmy życzenia –nie zapominajmy o dniu Babci i Dziadka” –akcja przeprowadzona w Domu Opieki Społecznej z okazji Dnia Babci i Dziadka przez kl. I men
13) „Dzieci naszym skarbem” –akcja przeprowadzona w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych z okazji Dnia Dziecka przez kl. I jęz.
3. Akcje charytatywne zorganizowanie w ramach podstaw przedsiębiorczości przez kl. II men i II b-ch pod kierunkiem P. U. Stefaniak:
1) sprzątanie cmentarza ewangelicko –augsburskiego przed Dniem Zmarłych –kl. II b-ch
2) sprzedaż ciasteczek z wróżbą andrzejkową –kl. II b-ch; dochód ze sprzedaży przekazany dla Domu Dziecka w Tomaszowie Maz.
3) przygotowanie programu artystycznego dla Stowarzyszenia Amazonek –kl. II men
4) zorganizowanie zabaw karnawałowych w Przedszkolu nr 7,19,20
5) czytanie książek w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w Przedszkolu nr 7
6) przeprowadzenie pogadanki na temat zasad BHP w Przedszkolu nr 19
7) sprzątanie po zimie cmentarza ewangelicko –augsburskiego
8) sadzenie drzew w nadleśnictwie Smardzewice
9) działania organizacyjno –techniczne w czasie IX Koncertu Charytatywnego „Serce na dłoni”
4. Wszystkie klasy w ramach podstaw przedsiębiorczości odbyły jednodniowe praktyki zawodowe. 
5. Członkowie Szkolnego Koła PCK wspólnie z Samorządem Uczniowskim w związku z Międzynarodowym Dniem Walki z Głodem zorganizowali zbiórkę pieniędzy na paczki świąteczne dla dzieci z najuboższych rodzin. Zebraną kwotę 220zł przekazano do zarządu miejskiego PCK w celu dofinansowania paczek świątecznych.
6. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli też w wielu akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski, którego opiekunem jest P. K. Miko:
1) Piętnastoosobowa grupa uczniów naszej szkoły 13 I 2008r.wzięła udział w kweście finansowej na terenie Tomaszowa w ramach XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2) Już po raz ósmy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej „Ekipa Św. Mikołaja” prowadzonej pod patronatem ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz. Akcja ma na celu zebranie artykułów spożywczych, chemicznych i innych oraz przygotowanie z nich paczek dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących pomocy. W czasie akcji zbierane są również pieniądze, za które kupuje się w hurtowniach zabawki, przybory szkolne lub słodycze czy owoce. Uczniowie II LO kwestowali w supermarkecie „Biedronka” przy ulicy Strzeleckiej i O. Lange gdzie codziennie od 3 do 14 grudnia 2007r. 3 –4 osobowe grupy pełniły dyżury. Łącznie w tegorocznej akcji wzięło udział 100 uczniów naszej szkoły. Głównymi organizatorami tej akcji w naszej szkole byli uczniowie: A. Lange oraz M. Broniarek oraz opiekun Samorządu –P. K. Miko.
3) Z funduszu Samorządu Uczniowskiego uczniowie zakupili 5 plecaków z wyposażeniem dla dzieci z Iraku
7. Uczniowie kl. I m-f oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przed Dniem Zmarłych uprzątnęli teren wokół powierzonych opiece szkoły przez Starostę Powiatu Tomaszowskiego: Obeliska Poległych na Polu Chwały w latach 1939 -1945 i Obeliska pamięci mjr Henryka Dobrzańskiego –„Hubala” znajdującymi się na Cmentarzu Wojennym w Tomaszowie Maz. W Dniu Zmarłych przy w/w obeliskach zapłonęły znicze zebrane przez społeczność uczniowską naszej szkoły.
8. Uczniowie kl. I m-f przygotowali program świąteczny dla pensjonariuszy hospicjum; opiekunem grupy był ks. G. Chirk.
9. Uczniowie kl. I h-d przygotowali program świąteczny połączony z przekazaniem prezentów dzieciom z ośrodka szkolno –wychowawczego; opiekunem grupy był ks. G. Chirk.
10. Jak co roku- wśród społeczności uczniowskiej naszej szkoły –odbyła się zbiórka pieniędzy na schronisko dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Maz. Na konto schroniska przekazano kwotę 463,50zł.

rok szkolny 2006/2007
1. Jak co roku- wśród społeczności uczniowskiej naszej szkoły –odbyła się zbiórka pieniędzy na schronisko dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Maz. Akcję przeprowadziła kl. III b-ch pod nadzorem p. I. Albin. Na konto schroniska przekazano kwotę 424,35zł.
2. 15 września 2006r.uczniowie kl. I b-ch, II b-ch i III b-ch uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata” uprzątając teren wzdłuż brzegów Pilicy
3. Uczniowie kl. I b-ch z wychowawczynią p. A. Majką wzięli udział w I etapie programu Orange dla Ziemi adresowanego do uczniów i nauczycieli wrażliwych na problematykę społeczno –ekologiczną i gotowych do podjęcia działań na rzecz własnego otoczenia. W programie proponowane są działania wzmacniające postawy obywatelskie i przyjazne środowisku naturalnemu oraz rozwijające umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie. W pierwszym etapie szkoła uczestniczyła w akcji Sprzątanie Świata, wzięła udział w konkursie fotograficznym oraz debacie on –line na temat odpowiedzialności człowieka za środowisko naturalne.
4. Uczniowie klasy III h-d
– przeprowadzili lekcję edukacyjną o ruchu drogowym oraz przygotowali i wystawili spektakl na ten sam temat w przedszkolu w Białobrzegach
– Przeprowadzili akcję „Marzenia do spełnienia” polegającą na przeprowadzeniu zajęć na temat marzeń, planów na przyszłość dzieci z przedszkola w Białobrzegach
– przeprowadzili akcję „Wesołe mikołajki dla najmłodszych” w kl. I SP nr 12 (konkurs na najładniejszą karykaturę Mikołaja, prezenty, dyskusja o zwyczajach, tradycjach świątecznych)
– przeprowadzili akcję „Zmalujmy coś razem” polegającą na pomocy dzieciom z kółek zainteresowań działających przy Młodzieżowym Domu Kultury przez pozyskanie sponsorów na zakup farb, flamastrów, bloków rysunkowych, kredek, plasteliny, modeliny, modeli do sklejania, gier planszowych
5. Uczniowie klasy II b-ch zorganizowali:
zabawę andrzejkową w Przedszkolu nr 7 (zabawa połączona była z konkursami)
mikołajkowy program artystyczny w przedszkolu nr.7
gwiazdkowy program artystyczny połączony z rozdawaniem prezentów świątecznych w przedszkolu nr 7
6. Uczniowie kl. II b-ch przygotowali i sprzedawali ciasteczka z wróżbą andrzejkową oraz upominki mikołajkowe. Dochód ze sprzedaży przeznaczyli na zakup karmy dla schroniska dla bezdomnych zwierząt.
7. Uczniowie klasy I m-f przeprowadzili akcję zbierania podpisów pod protestem przeciw zabijaniu starych koni.
8. uczniowie klasy I e-s-p przeprowadzili akcję „Święty Mikołaj” (przygotowanie i przeprowadzenie imprezy) w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
9. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli też w wielu akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski, którego opiekunem jest p. D. Warczyk:
a. przeprowadzili akcję sprzedaży kalendarzyków dla Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych pn.„Pomóż i Ty” 
b. przeprowadzili akcję sprzedaży obrazków i książeczek na rzecz fundacji „Serce –na Pomoc Chorym i Potrzebującym” 
c. Przeprowadzili akcję „Znicz” polegającą na porządkowanie grobów , które są pod opieką II LO i zbiórce zniczy wśród społeczności uczniowskiej naszej szkoły, zapalanych w Dniu Wszystkich Świętych na tych grobach.
d. Już po raz siódmy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej „Ekipa Św. Mikołaja” prowadzonej pod patronatem ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz. Akcja ma na celu zebranie artykułów spożywczych, chemicznych i innych oraz przygotowanie z nich paczek dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących pomocy. W czasie akcji zbierane są również pieniądze, za które kupuje się w hurtowniach zabawki, przybory szkolne lub słodycze czy owoce. Uczniowie II LO kwestowali w supermarkecie „Biedronka” przy ulicy Strzeleckiej, gdzie codziennie przez dwa tygodnie grudnia 2006r. 3 –4 osobowe grupy pełniły dyżury. Łącznie w tegorocznej akcji wzięło udział 64 uczniów naszej szkoły z klas: I h-d, I men, II e-p, II m-inf.
e. Uczniowie z kl. I m-inf., I men, I b-ch i II b-ch, w większości członkowie Szkolnego Koła PCK, w grudniu 2006r. nawiązali współpracę z Rodzinnym Pogotowiem Opiekuńczym. Grupa wolontariuszy liczy 23 osoby. Współpraca polega opiekowaniu się dziećmi umieszczonymi w pogotowiu poprzez organizowanie im gier, zabaw, wyjść do kina, pomocy w nauce. Akcja będzie kontynuowana podczas wakacji.
f. Pięcioosobowa grupa wolontariuszy -członków Szkolnego koła PCK -współpracuje ze Szkołą Podstawowa w Smardzewicach. Obecnie współpraca ta polega na pomocy dydaktycznej uczniowi klasy IV tej szkoły, którego wychowuje jedynie upośledzona umysłowo matka.
g. Uczniowie całej szkoły od 31 marca do 1 czerwca uczestniczyli w akcji „Gorączka złota” polegającej na zbiórce pieniędzy o nominałach 1,2 i 5 groszy. Zebrano około 123 zł., które zostaną przeznaczone na dofinansowanie kolonii dla dzieci z ubogich rodzin.
10. Akcje charytatywne przeprowadzone w II półroczu w ramach podstaw przedsiębiorczości:(opiekun –p. M. Rychlik 1-7)
1) „Pokonać schody” –przekazanie pieniędzy dla dzieci z Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy ul. J. Pawła II, pozyskanych podczas zorganizowanej przez uczniów kl. I m-f aukcji dzieł malarskich niepełnosprawnej młodzieży oraz walentynkowego turnieju piłki siatkowej zorganizowanych przez młodzież z kl. I m-f.
2) „Podziel się słowem” –zbiórka książek w Gimnazjum nr 3 i 7 w Tomaszowie Maz. oraz Gimnazjum w Budziszewicach dla dzieci z najuboższych rodzin; uczniowie kl. I h-d zebrali 620 książek, które rozdali dzieciom w przedszkolach
3) „Uśmiech dziecka to największy skarb na Ziemi” –zorganizowanie Mikołajek dla dzieci z Ośrodka Rehabilitacji dzieci i Młodzieży ( gry, zabawy, upominki mikołajkowe) przez uczniów kl. I e-s-p
4) „Bawimy się i pomagamy” –przekazanie pieniędzy dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 14, pochodzących z najuboższych rodzin; przekazane pieniądze stanowiły dochód ze zorganizowanej przez uczniów kl. I e-s-p, dla uczniów kl. I –VI SP 14, dyskoteki.
5) „My też byliśmy pierwotni” –zbiórka pieniędzy na zakup drzewek oraz pomoc w sadzeniu ich w nadleśnictwie Spała (kl. I m-f)
6) „Koń jaki jest –każdy widzi” –przekazanie pieniędzy fundacji PEGASUS na wykup konia z rzeźni i przekazanie go do ośrodka rehabilitacji dzieci; w celu pozyskania pieniędzy uczniowie kl. I m-f zorganizowali koncert charytatywny
7) „Nauka poprzez zabawę” –pomoc paniom przedszkolankom w prowadzeniu zajęć dla dzieci do lat 6 (kl. I e-s-p)
8) Uczniowie klasy II b-ch pod kierunkiem p. U. Stefaniak w ramach podstaw przedsiębiorczości przeprowadzili następujące akcje charytatywne:
– produkcja i sprzedaż ciasteczek z wróżbą z okazji Andrzejek i Mikołajek; pieniądze przekazane na florę i faunę w pracowni 36
– sprzedaż ozdób wielkanocnych wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej; pieniądze ze sprzedaży przekazane na wycieczkę dla osób niepełnosprawnych
– przeprowadzenie zajęć –udzielanie pierwszej pomocy -dla uczniów kl. III a SP nr 12
– przygotowanie i przeprowadzenie zabawy karnawałowej w Przedszkolu nr 7
– przygotowanie i przeprowadzenie dyskoteki karnawałowej dla dzieci z Lubochni . Zabawa odbyła się w budynku OSP
11. Akcja charytatywna zainicjowana i nadzorowana przez pedagoga szkolnego i bibliotekarkę szkolną.
„Cała Polska czyta dzieciom” –uczniowie kl. II m-f trzykrotnie spotkali się z sześciolatkami z przedszkola nr 20; podczas spotkań czytali swoje ulubione z dzieciństwa bajki i wiersze. W ramach akcji wszystkie grupy przedszkolne obejrzały przedstawienie „O rybaku i złotej rybce”.
12. Jak co roku II Liceum Ogólnokształcące uczestniczyło w przygotowaniu i realizacji koncertu charytatywnego „Serce na dłoni” :
– obsługa techniczna koncertu należała do uczniów kl. I men będących pod opieką p. U. Stefaniak
– p. U. Stefaniak była też reżyserem występu „Kwiatki z naszej rabatki” w wykonaniu tomaszowskich VIP -ów
– dyrektor naszej szkoły p. T. Węgrzynowski wraz z małżonką wystąpili w grupie tanecznej „Elita” tańcząc mambo
rok szkolny 2005/2006

Jak co roku- wśród społeczności uczniowskiej naszej szkoły –odbyła się zbiórka pieniędzy na schronisko dla bezdomnych zwierząt w Tomaszowie Maz. Akcję przeprowadziła kl. I b-ch pod opieką p. I. Albin. Na konto schroniska przekazano kwotę 405zł.
-16 IX 2003r. uczniowie kl. I b-ch, II b-ch i III b-ch uczestniczyli w akcji„Sprzątanie Świata” uprzątając teren leśny od ul. Utrata do ul. Smardzewickiej i ul. A. F. Modrzewskiego. Zebrano 80 worków śmieci.
-11 –tu członków Szkolnego Koła PCK uczestniczyło w grudniowej akcji charytatywnej „Czerwonokrzyska Gwiazdka” (zbiórka artykułów żywnościowych i pieniędzy w supermarketach dla dzieci z najuboższych rodzin)
-Szkolny Klub PCK, którego opiekunem jest p. K. Ćwiek brał też udział w akcji „Gorączka złota” , której celem była zbiórka pieniędzy w postaci bilonu 1,2,5 gr. na sfinansowanie wyjazdów wakacyjnych dzieci z najuboższych rodzin. Zebrano 293,60zł.
-11 –tu uczniów z klasy II b-ch –w ramach projektów przygotowywanych z podstaw przedsiębiorczości prowadzonych przez p. M. Rychlik –zorganizowało wspólne kolędowanie z poczęstunkiem i opłatkiem w Domu Opieki Społecznej przy ul. Polnej Poczęstunek (ciasta) uczniowie przygotowali sami.
-8 stycznia 2006r. sześcioro przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego: Olga Tomczyk, Beata Dunaj, Paulina Janowska, Hubert Walkowicz, Świnoga Monika i Celeda Łukasz uczestniczyło w roli wolontariuszy w „IVX Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” . W tym roku celem akcji, którą z ramienia szkoły nadzorowała opiekunka Samorządu Uczniowskiego –p. M. Smolińska, była zbiórka pieniędzy na sprzęt dla ratowania życia dzieci poszkodowanych w wypadkach, w tym na naukę udzielania pierwszej pomocy.
-Uczniowie kl. II h-d pracowali jako wolontariusza w Domu Opieki Społecznej przy ul. Jana Pawła II
-Uczniowie kl. III hum, III m-inf., III menB uczestniczyli w akcji „Ratowanie życia mamy we krwi”
-Uczniowie kl. IIImenA z wychowawczynią –p.U. Stefaniak przygotowali program artystyczny na 100 –lecie ZNP
-Uczniowie kl. II m-inf. wspólnie z Samorządem Uczniowskim uporządkowali groby będące pod opieką II LO, złożyli na nich zakupione przez społeczność uczniowską szkoły wiązanki kwiatów i zapalili zebrane od wszystkich klas znicze.
-Uczniowie kl. I men odpowiedzialni byli za obsługę koncertu charytatywnego „Serce na dłoni” (sprawdzanie biletów, usadzanie gości, obsługa bufetu, obsługa sklepiku). Grupą kierowała p. U. Stefaniak
-W ramach podstaw przedsiębiorczości przeprowadzono następujące akcje:
1.„Podaruj dzieciom los” – kl. II m-f –zorganizowanie loterii fantowej, dochód z której (292zł) przekazany został na rzecz Domu Dziecka
2.„Przedszkole 2006”-kl. II m-f -zorganizowanie zabaw i konkursów dzieciom z Przedszkola nr 12
3.„Puszkobranie” –kl. II m-f –zbiórka puszek aluminiowych; za dochód z ich sprzedaży (36zł) zakupiono drobny sprzęt do radiowęzła (zasilacz, kable, przedłużacz rozgałęźniki)
4.„Podaj łapę” –kl. I m-inf. –zbiórka pieniędzy na schronisko dla bezdomnych zwierząt (63,34zł)
5.„Kto czyta ma piękne sny…” –w Przedszkolu nr 19 uczniowie kl. I m-inf. wystawili dla przedszkolaków sztukę „O rybaku i złotej rybce”, organizowali gry i zabawy
6.„Każdy może pomóc” –kl. I m-f –sprzedaż kart walentynkowych; dochód ze sprzedaży przekazany został Tomaszowskiemu Towarzystwu Charytatywnemu
7.„Arbuzy bezdomnym” –kl. II b-ch –zorganizowanie „Walentynkowej loterii fantowej”, dochód z której przeznaczono na zakup 19 –tu męskich koszulek, które w formie darowizny przekazano do noclegowni Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta przy ul. Cekanowskiej 5
8.„Słoneczko uśmiecha się do każdego” –kl. II b-ch –przygotowanie poczęstunku, wręczenie prezentów świątecznych, zorganizowanie gier i zabaw dla dzieci z Domu Dziecka
9.„Wspólne kolędowanie” –kl. II b-ch –przygotowanie poczęstunku oraz wspólne kolędowanie z mieszkańcami Domu Opieki Społecznej przy ul. Polnej
-Uczniowie klas I –II zebrali kwotę 1180zł. na Narodowy Czyn Pomocy Szkole
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli też w akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski, którego opiekunem jest p. M. Smolińska
-Podobnie jak w zeszłym roku tak i przed tegorocznymi Świętami Bożego Narodzenia Samorząd Uczniowski ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz. w porozumieniu ze Stowarzyszeniem „Dzielimy się tym co mamy” przeprowadzili akcję charytatywna pod nazwą „Ekipa św. Mikołaja” . Celem akcji była zbiórka pieniędzy i artykułów żywnościowych na terenie wybranych sklepów dla dzieci z najbiedniejszych rodzin. Uczniowie II LO z klas I m-inf., I b-ch, II m-f, II men oraz II h-d, którym przewodniczył Jakub Krawczyk (kl. II m-inf.) zebrali kwotę 539, 22zł oraz artykuły spożywcze.
-Za pośrednictwem radiowęzła członkowie Samorządu przeprowadzili akcję „Życzenia walentynkowe” . Zebrana kwota (12zł) przeznaczona została na cel charytatywny.
-Samorząd Uczniowski nawiązał współpracę z REBA –Organizacją Odzysku: w szkole prowadzona jest zbiórka baterii i akumulatorów małogabarytowych
-Do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły wpłynęła prośba o współudział w akcji fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „Pomóż i ty” .
Członkowie Samorządu z kl. I h-d rozprowadzili na terenie szkoły 134 cegiełki, Dochód ze sprzedaży cegiełek w kwocie 174zł. przekazany został na cele fundacji.

Share This

Share this post with your friends!