Dokumenty

Rejestr Zbiorów

Dnia 21 marca 2016r. Administrator Danych Tomasz Węgrzynowski

w podmiocie o nazwie II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim

zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 11 maja 2015 r.

w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru

zbiorów danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 719)

wdraża dokument o nazwie „Rejestr Zbiorów”.

Zapisy tego dokumentu wchodzą w życie z dniem 21 marca 2016r.

„Rejestr Zbiorów” dostępny jest w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim

Share This

Share this post with your friends!