Dla kandydatów

Jeżeli znajdziesz się na liście kandydatów przyjętych do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim, wraz z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego przynieś wypełnioną i podpisaną przez rodzica kartę naboru młodzieży do szkoły.

>>>>>KARTA NABORU<<<<<

Oferta edukacyjna 2018/2019 
Zasady przyjęć 2018/2019

 

Share This

Share this post with your friends!