Dla kandydatów

Jeżeli znajdziesz się na liście kandydatów przyjętych do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim, wraz z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego przynieś wypełnioną i podpisaną przez rodzica kartę naboru młodzieży do szkoły.

>>>>>KARTA NABORU<<<<<

Oferta edukacyjna 2016/2017 
Harmonogram rekrutacji 2016/2017 
Zasady przyjęć 2016/2017

Oferta na rok szkolny 2016/2017

Drodzy Gimnazjaliści! Specjalnie z myślą o Was przygotowaliśmy ofertę edukacyjną na rok szkolny 2016/2017. Mamy nadzieję, że jako dalszy etap kształcenia wybierzecie jedną spośród przygotowanych dla Was 5 klas, w której zdobędziecie rzetelną wiedzę, a w naszej szkole kulturalnie i twórczo spędzicie czas oraz spotkacie wielu przyjaciół.

II Liceum Ogólnokształcące, będąc jedną z najstarszych szkół tego typu w naszym mieście, dzięki licznym sukcesom, wpisało się już na stałe do historii tomaszowskiej i łódzkiej oświaty. Jesteśmy szkołą odpowiadającą na potrzeby tych absolwentów gimnazjów, którzy wyróżniają się pracowitością, uczciwością, ambicją i wytrwałością w dążeniu do realizacji postawionych sobie celów. Skuteczność naszej pracy z taką młodzieżą potwierdzają osiągnięcia uczniów „Drugiego”: tytuły laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także świetne wyniki egzaminu maturalnego i rekrutacji na wyższe uczelnie, zarówno w kraju, jak i za granicą.
Tworząc ofertę edukacyjną na rok szkolny 2016/2017 braliśmy jak zwykle pod uwagę: -najmocniejsze strony naszej szkoły -oczekiwania absolwentów gimnazjów -najczęściej wybierane przez absolwentów „Drugiego” kierunki studiów -prognozy dotyczące zmian zachodzących na rynku pracy -doświadczenia z poprzednich rekrutacji
W efekcie, tegorocznym absolwentom gimnazjów proponujemy, następujące profile kształcenia: humanistyczny, menedżerski, matematyczno – fizyczny, biologiczno – chemiczny oraz matematyczno – chemiczny.
Zadbaliśmy również o to, aby Wasz proces kształcenia w naszym liceum przebiegał pod okiem doświadczonych, pomocnych i wyrozumiałych wychowawców. W roku szkolnym 2016/2017 wychowawcami klas pierwszych będą: -klasa humanistyczna – mgr Anna Ignasiak (nauczycielka języka polskiego) -klasa menedżerska – mgr Maciej Błaszczyk (nauczyciel historii) -klasa matematyczno – fizyczna – mgr Grzegorz Zając (nauczyciel fizyki) -klasa biologiczno – chemiczna – mgr Agnieszka Majka (nauczycielka języka niemieckiego) -klasa matematyczno – chemiczna – mgr Katarzyna Kozioł – Machel (nauczycielka historii)
II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim jest szkołą z 63 letnią tradycją, kształcącą najzdolniejszych, najbardziej ambitnych i kreatywnych absolwentów gimnazjów miasta i powiatu. W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie są stypendystami:
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Karolina Mędrzycka –kl. III hum ( średnia ocen na świadectwie ukończenia kl. II – 5,33, 100% -owa frekwencja, wzorowe zachowanie)
Stypendium Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole
Angelika Nowak –kl. III men
Stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego
Angelika Nowak –kl. III men
Stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia
Angelika Nowak –kl. III men
Natalia Budzińska –kl. II b-ch
Stypendium Fundacji Sojuszników II LO „Arbuzy”
Filip Kościsty -kl. I b-ch
Jakub Smólski -kl. I b-ch

Adrian Wójciak -kl. I m-f

Liceum jest m.in. :
Członkiem Stowarzyszenia Szkół Aktywnych ( od 1992r.)
Członkiem „Klubu Przodujących Szkół” ( od 1988r.)
Co nas wyróżnia:
Osiągamy najlepsze wyniki na maturze spośród wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego –np. przedostatnia matura to 78 m-ce w Polsce w rankingu maturalnym; Mamy 100% zdawalność matury; Mamy najlepsze wyniki w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych ; co roku bierzemy udział w około 25 olimpiadach, średnio w zawodach I stopnia na 1 ucznia przypada udział w dwóch olimpiadach; co roku przybywa nam od kilku do kilkunastu finalistów i laureatów olimpiad; laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej jest zwolniony z matury i uzyskuje maksymalną liczbę punktów z danego przedmiotu. W 2015r w klasie III hum był uczeń ( Krzysztof Kocik) , który uzyskał tytuł laureata olimpiady literatury i języka polskiego oraz finalisty olimpiady geograficznej i historycznej . Maturę zdawał tylko z matematyki i języka obcego, bo z jęz. polskiego, historii i geografii był zwolniony! W rankingu Fundacji „Social Wolves” i dziennika „Rzeczpospolita”, który powstał na podstawie wyników w pierwszej praktycznej i zespołowej olimpiadzie interdyscyplinarnej „Zwolnieni z Teorii”, II LO zajęło:
1 m-ce w województwie łódzkim
30 m-ce w kraju
Olimpiada odbyła się pod Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej a wzięło w niej udział ponad 7000 uczniów z 1065 szkół ponadgimnazjalnych całej Polski – młodzi ludzie ostatecznie ukończyli 350 projektów. Jesteśmy jedną ze 150 szkół w kraju, której uczniowie najlepiej poradzili sobie z wyzwaniem olimpiady – zorganizowaniem własnego projektu społecznego. Uczniowie II LO udowodnili, że potrafią odnaleźć się w praktycznym działaniu, osiągając efekty godne najwyższego uznania, realnie wpływające na lokalną społeczność. Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości to zupełna nowość względem dotychczasowych rankingów opierających się o wyniki uczniów z matur i olimpiad, które sprawdzają przede wszystkim wiedzę teoretyczną. Ranking powstał, by zwrócić uwagę na potrzebę stworzenia młodzieży miejsca i okazji do rozwinięcia umiejętności praktycznych ,takich jak zarządzanie projektem, autoprezentacja czy praca w zespole. To kompetencje przyszłości, które pozwolą młodym ludziom nie tylko lepiej poradzić sobie na rynku pracy, ale też założyć własną firmę. Żeromszczacy udowodnili, że potrafią zdefiniować problemy swojego otoczenia i wziąć sprawy w swoje ręce.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości docenia te szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi kompetencji praktycznych uczniów.
W ciągu ostatnich czterech lat w Ogólnopolskim Rankingu Szkól Ponadgimnazjalnych wydawnictwa edukacyjnego „Perspektywy” i dziennika „Rzeczpospolita” za sukcesy w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych oraz wysokie wyniki maturalne dwa razy otrzymaliśmy Dyplom i Tarczę Srebrnej Szkoły i dwa razy Dyplom i Tarczę Złotej Szkoły. Myli się ten, kto uważa, że jesteśmy kujonami, którzy całe dnie „stukają”. Co roku uczestniczymy w około 30 różnych akcjach charytatywnych, akcjach na rzecz środowiska (wiele z nich odbywa się w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości): Współpracujemy z:
Domem Dziecka ( organizowanie mikołajek)
Hospicjum (wspierali chorych przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno –Opiekuńczym Szpitala Rejonowego przy ul. Niskiej (wizyty m. in. z okazji Bożego Narodzenia, Dnia Babci, Dnia Dziadka, Dnia Chorego, Świąt Wielkanocnych, Pierwszego Dnia Wiosny itp., w ramach zainicjowanej przez nauczycieli II LO akcji „Pola Nadziei”, Domem Pomocy Społecznej (np. zakup drobnego sprzętu rehabilitacyjnego dla DPS nr 2)
Przedszkolami ( np. organizowanie gier i zabaw edukacyjnych, czytanie dzieciom bajek, zorganizowanie konkursów plastycznych, zorganizowanie wycieczki do straży pożarnej) Ośrodkiem Szkolno –Wychowawczym (współfinansowanie hipoterapii dzieci autystycznych) Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt
Uczestniczymy w akcjach takich jak np.:
Rodacy –bohaterom czyli świąteczna paczka dla polskiego kombatanta na kresach
Szlachetna paczka
Cała Polska czyta dzieciom
Czerwonokrzyska Gwiazdka
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, itp.
Jak zdobywamy potrzebne na ten cel pieniądze? Organizujemy:
Nocne maratony filmowe w szkole( dochód ze sprzedaży biletów)
Kiermasz ciast
Sprzedaż walentynek
Sprzedaż wyrobów miniprzedsiębiorstw
Koncerty charytatywne
Zbiórki książek, zabawek
Liceum jest szkołą przedsiębiorczości. Co roku mamy od 4 do 6 miniprzedsiębiorstw. W br. szkolnym działają 4:
Future Furniture –produkcja wyrobów drewnianych z palet( meble, gadżety)
HandY –produkcja i sprzedaż w szkole świeżych soków owocowych
Poduszkopedia –produkcja poszewek z nadrukami na poduszki wg wzoru klienta Akapit –produkcja ekologicznych artykułów papierniczych ( notatniki, zeszyty itp.) z papieru czerpanego samodzielnie produkowanego)
W finale Ogólnopolskiego Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo „PRODUKCIK 2014” szkolne miniprzedsiębiorstwo
„NEW ARTS” otrzymało GRAND PRIX i reprezentowało Polskę w konkursie europejskim w Tallinie. Reprezentacja miniprzedsiębiorstwa wzięła też udział w Forum Współpracy Polsko –Holenderskiej, które odbyło się w czerwcu 2014r. w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
Młodzi przedsiębiorcy mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć na żywo holenderską parę królewską: króla Wilhelma Aleksandra i królową Maximę, nawiązać współpracę z holenderskim miniprzedsiębiorstwem KnifeCleaner oraz porozmawiać z przedstawicielami największych polskich i holenderskich firm.
Liceum jest organizatorem:
Ogólnopolskiego Konkursu „O Literacki Laur Arbuza” ( 21 edycja)
Ogólnopolskiego Konkurs „Parafia –moja mała Ojczyzna”
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w Językach Obcych ( IV) (pomysłodawcą i organizatorem jest Samorząd Uczniowski)
Powiatowego Tomaszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek(V)
W szkole jest:
stołówka (Cena dwudaniowego obiadu dla ucznia 3,90zł.)
radiowęzeł ( Samorząd Uczniowski organizuje konkurs na prowadzenie radiowęzła; zwycięska klas przez 1,5 roku zarządza nim niepodzielnie)

klub „Cassa Grande”

Uczniowie klas humanistycznych wydają gazetkę szkolną. Od dwóch lat nosi ona nazwę „Njusy z Jałowcowej” II LO należy do Klubu Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Bierzemy udział w takich projektach jak:Plan Your Future, To jest nasz czas, Równa szkoła, Szkoła dialogu. Od wielu lat uczestniczy w programie PEACE –lekcja tolerancji. Co roku najczęściej w marcu gościmy studentów-obcokrajowców z organizacji AIESEC, którzy prowadzą zajęcia dla uczniów w języku angielskim, przybliżając kulturę krajów z których pochodzą. W tym roku szkolnym od 6 do 13 grudnia gościliśmy studentów z AIESEC w ramach projektu łódzkiego AISEC „Plan your future”. Odwiedzili nas Erum z Pakistanu, Tanya ze Sri Lanki i Emma z Korei Południowej. Była to kolejna okazja dla uczniów naszej szkoły na poznanie innych kultur, religii i obyczajów oraz szlifowanie języka angielskiego. W trakcie lekcji angielskiego Tanya, Emma i Erum uczyli Arbuzy podstawowych słów w ich ojczystych językach, pokazywali najpiękniejsze krajobrazy, najważniejsze święta i najciekawsze obyczaje pochodzące z ich stron. Oni sami poznali polskie obyczaje, mieli szansę przymierzyć polskie stroje ludowe, spróbować kuchni polskiej. Dla obu stronach było to doświadczenie niezapomniane i potrzebne, bo łamiące stereotypy i uczące tolerancji. Poza zajęciami w II LO studenci uczestniczyli w spotkaniach z dziećmi z Przedszkola nr 10 oraz uczniami klas III –VI Szkoły Podstawowej nr 14. Tygodniowy pobyt studentów sponsorowany był przez Radę Rodziców przy II LO.
Współpracujemy z wyższymi uczelniami m.in. z: Uniwersytetem Łódzkim: z Wydziałem Nauk Geograficznych UŁ i z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UŁ mamy podpisaną umowę o współpracy, w ramach której m.in. uczniowie II LO biorą udział w projekcie unijnym wspólnie z Katedrą Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roślin, uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych czy też ciekawych wykładach pracowników naukowych Wydziału Nauk Geograficznych podróżujących po całym świecie. Wojskową Akademią Techniczną, z którą też mamy podpisana umowę o współpracy. W br szkolnym uczniowie wzięli udział w zajęciach w Wojskowej Akademii Technicznej. Podczas zajęć zwiedzili Zakład Materiałów Wybuchowych, gdzie brali udział w pokazie doświadczeń chemicznych i pirotechnicznych. Nikt nie ucierpiał w wyniku eksperymentów. W Parku Techniki Wojskowej mogli sprawdzić jak to jest wsiąść do rosomaka lub wdrapać się na czołg. Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Centrum Astronomicznym w Piwnicach k/Torunia; w ramach tej współpracy uczniowie uczestniczą w zajęciach z astronomii lub astrofizyki.
Do zobaczenia we wrześniu!

 

Broszury informacyjne do poszczególnych profili:

Share This

Share this post with your friends!