19 czerwca 2019 roku zabrzmiał w II LO upragniony ostatni dzwonek, który zasygnalizował czas zasłużonych wakacji.
Zakończenie roku szkolnego miało wyjątkowy charakter. Żegnaliśmy przechodzącego na emeryturę dyrektora szkoły, pana Tomasza Węgrzynowskiego, który kończył swoją kadencję na tym stanowisku po 22 latach kierowania II liceum. Pracę w II LO zakończyła także długoletnia nauczycielka języka rosyjskiego i wiedzy o kulturze -pani Gabriela Wałach oraz sekretarka szkoły pani Lucyna Walecka.To nieuchronne następstwo mijającego czasu, ale trudno oswoić się z myślą , że po wakacjach tych osób nie będziemy widywać codziennie w szkole.
Pan dyrektor mgr inż. Tomasz Węgrzynowski przywitał na wstępie wszystkich przybyłych gości: panią Elżbietę Łojszczyk – członka Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, rodziców, uczniów, radę pedagogiczną, absolwentów szkoły oraz pozostałych zebranych.
Następnie głos zabrała pani wicedyrektor szkoły Jolanta Karwasik, która w pięknym i wzruszającym przemówieniu podsumowała dokonania dyrektora Tomasza Węgrzynowskiego na tym stanowisku. Pan Tomasz Węgrzynowski, będąc przez 22 lata dyrektorem II liceum, dbał o prestiż szkoły i jej renomę znaną nie tylko w naszym mieście, województwie, ale także w całym kraju. Od wielu lat utrzymywaliśmy w rankingu czasopisma „Perspektywy” wysokie miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju, ciesząc się tytułem „złotej” lub „srebrnej” szkoły. Pan dyrektor potrafił stworzyć klimat sprzyjający nauce, motywujący uczniów i nauczycieli do większego wysilku i osiągania sukcesów. Nie do przecenienia jest też osobowość pana Tomasza Węgrzynowskiego, emanującego spokojem, życzliwością, wyrozumiałością, wzbudzającego szacunek i dającego przykład wysokiej kultury osobistej w każdej sytuacji. Nic dziwnego, że w trakcie przemówienia niektórym słuchaczom „pociły się oczy”, bo oto zdali sobie sprawę z tego, że odchodzi wybitny dyrektor , którego sukcesy i klasę niełatwo będzie powtórzyć jego następcom. W imieniu pracowników szkoły pani Jolanta Karwasik wręczyła ustępującemu dyrektorowi ogromny kosz kwiatów.
W następnej kolejności z podziękowaniami wystąpili uczniowie, rodzice oraz obecni na zakończeniu goście.
W imieniu społeczności szkolnej przemówił przewodniczący samorządu uczniowskiego Piotr Kotynia, a Julia Telus zaśpiewała wzruszającą piosenkę „Dni, których nie znamy”. Uczniowie wręczyli panu dyrektorowi kwiaty oraz dwie poduszki w kształcie arbuza ,uszyte przez szkolne miniprzedsiębiorstwo.
W imieniu rodziców pożegnał pana Tomasza Węgrzynowskiego przewodniczący Rady Rodziców pan Krzysztof Krajewski, który podziękował za wieloletnią i dobrą współpracę dyektora z rodzicami oraz wręczył prezent i bukiet kwiatów. Podziękowania i kwiaty otrzymały również od przedstawicieli samorządu szkolmego i Rady Rodziców  obie panie odchodzące na emeryturę.
Następnie głos zabrała pani Gabriela Wałach, która w imieniu Małgorzaty Wałach, przewodniczącej fundacji „Arbuzy”, podziękowała panu dyrektorowi za tę inicjatywę doprowadzającą do powołania fundacji oraz współpracę ze stowarzyszeniem.
Jako przedstawicielka organu prowadzącego- Starostwa Powiatowego – wystąpiła pani Elzbieta Łojszczyk i odczytała list starosty tomaszowskiego pana Mariusza Węgrzynowskiego skierowany do dyrektorów, pracowników i uczniów. Pan Starosta gratulował młodzieży i rodzicom wyników i sukcesów oraz życzył udanych i bezpiecznych wakacji. W imieniu organu prowadzącego pani Elżbieta Łojszczyk podziękowała dyrektorowi i wręczyła symboliczne kwiaty.
Z kolei głos zabrał pan Marcin Kacperczyk, absolwent szkoły, obecnie profesor finansów i nauczyciel akademicki w Imperial College London, wielki przyjaciel II LO. W swoim wystąpieniu podkreślił, jak wiele zawdzięcza szkole i swoim nauczycielom, którzy nigdy nie tracili wiary w jego sukces. Współautorką sukcesów pana Marcina Kacperczyka była m.in. pani Gabriela Wałach, przygotowująca go do olimpiady języka rosyjskiego, w której uzyskał tytuł laureata. Pan profesor zwrócił się do nauczycieli i uczniów, podkreślając, że nauka i determinacja w dążeniu do celu to dwa filary sukcesu. Wiedza powinna być źródłem dumy z przynależności do elity społeczeństwa. Należy mieć odwagę, aby bronić się przed postępującą pauperyzacją umysłową społeczeństwa i mówić prawdę w zmieniającej się sytuacji politycznej.
Następnie głos zabrała pani Anna Ignasiak i przeczytała słowa skierowane do pana dyrektora Węgrzynowskiego przez byłego przewodniczącego samorządu uczniowskiego II LO , obecnie studenta prawa na UJ, Macieja Żegotę . Maciek tego dnia miał egzamin na studiach i nie mogł osobiście przybyć na uroczystość pożegnania dyrektora, więc poprosił swoją byłą wychowawczynię o przeczytanie jego podziękowań. Podkreślił on, jak wspaniałym przyjacielem uczniów był pan dyrektor Tomasz Węgrzynowski, otwartym na ich pomysły i potrzeby. Z iście ojcowską mądrościa i troską wsłuchiwał się w ich problemy i stwarzał w szkole przyjazny klimat do wspólnych rozmów,dając poczucie bezpieczeństwa i poszanowania godności.
Po serii wzruszających przemówień, okraszonych wieloma brawami, pan dyrektor kontynuował uroczystość i pożegnał koleżanki odchodzące na emeryturę .Na pewno wielką stratą dla szkoły, a przede wszystkim dla uczniów, jest odejście p. Gabrieli Wałach, która przez 31 lat pracy w II LO wychowała całe rzesze laureatów i finalistów olimpiady języka rosyjskiego. Ich znacząca ilość i jakość osiągnięć stała się powodem przyjęcia koleżanki do elitarnego Stowarzyszenia Nauczycieli Olimpijskich. Była także wychowawcą wielu pokoleń „arbuzów”, a także współautorką monografii wydanej na 50 i 60-lecie II LO. Jako absolwentka II LO konsekwentnie, z uporem pilnowała kultywowania tradycji liceum.
Wracając do podsumowania roku szkolnego, pan dyrektor wspomniał również kilka najważniejszych aspektów działalności szkoły w kończącym się roku szkolnym, wyróżniających ją spośród innych tomaszowskich szkół i placówek.
Tradycyjnie uczniowie II LO brali udział w różnorodnych olimpiadach i konkursach. Tak bogatej oferty, z takim szerokim udziałem w zawodach w najprzeróżniejszych dziedzinach, na wszystkich praktycznie etapach, nie może pochwalić się żadna inna tomaszowska szkoła. Wyniki osiągane przez naszych uczniów są także ponadstandardowe. W bieżącym roku szkolnym uczniowie II LO wzięli udział w 29 różnych Olimpiadach i 22 konkursach o zasięgu międzyszkolnym, także międzynarodowym.
Laureatami i finalistami olimpiad zostali:
1. Filip Gągorowski – uczeń klasy II b-ch – laureat 1 miejsca XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, ucz. p. K. Marcińczak
2. Jakub Kałużny – uczeń klasy II b-ch – laureat 5 miejsca XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, ucz. p. K. Marcińczak
1. Wojciech Niewiadomski – uczeń klasy I men – laureat XIV miejsca XII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach od 1921 do 1956. Od Traktatu Ryskiego do Żołnierzy Niezłomnych” oraz finalista IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej Coptiosh, ucz. p. M. Błaszczyka
2. Julia Iwanicka – uczennica klasy III hum – finalistka XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, ucz. p. A. Ignasiak
3. Antoni Węgliński – uczeń klasy I men – finalista XII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach od 1921 do 1956. Od Traktatu Ryskiego do Żołnierzy Niezłomnych”, ucz. p. M. Błaszczyka
4. Michał Dolecki – uczeń klasy II hum – finalista XII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach od 1921 do 1956. Od Traktatu Ryskiego do Żołnierzy Niezłomnych” oraz finalista IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej Coptiosh, ucz. p. M. Błaszczyka
5. Paweł Śmigiel – uczeń klasy II men – laureat I stopnia XII Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” – geografia z elementami geologii, ucz. p. I. Śmigiel
6. Kacper Sobczyk – uczeń klasy III men – laureat I stopnia XII Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” – geografia z elementami geologii, ucz. p. I. Śmigiel
7. Przemysław Koch – uczeń klasy II men laureat III stopnia XII Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” – geografia z elementami geologii, ucz. p. I. Śmigiel
8. Michał Żyrek – uczeń klasy II men – finalista XII Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” – geografia z elementami geologii, ucz. p. I. Śmigiel
9. Konrad Cieśliczka – uczeń klasy III men – finalista XII Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” – geografia z elementami geologii, ucz. p. I. Śmigiel
10. Kacper Szulc – uczeń klasy III men – finalista XII Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” – geografia z elementami geologii, ucz. p. I. Śmigiel.
Także w konkursach osiągaliśmy znaczące sukcesy, z których najważniejsze to:
· w II  Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy i Umiejętności „Praca Organiczna 2.0” w etapie centralnym I m. w kraju zajęli ucz. kl. II bch Anna Kowalska i Hubert Borzuta, którymi opiekowała się p. Marzena Piotroska-Wąs
· w Ogólnopolskim Konkursie Matematyczno – Plastycznym „Matematyczne Przeboje” Wiktoria Szuwart z kl. II mch zajęła I m. w etapie centralnym, p. Ewa Ziółkowska
· w Ogólnopolskiego Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2019
dwa miniprzedsiębiorstwa: SLEEP’ki oraz Art.er Ego zdobyły tytuły finalistów
· Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2019” wyróżnienia zdobyli:
1. Bartłomiej Drzymalski – I m-f
2. Dawid Adamski – I m-f
3. Hubert Borzuta – II b-ch
4. Igor Gradoski – II m-f
5. Tomasz Sobkiewicz – III m-f
6. Krystian Kamiński – III m-f
uczniowie: p. p. Jolanty Karwasik, Ewy Ziółkowskiej, Tomasza Węgrzynowskiego i Krzysztofa Guraka
w wielu konkursach historycznych organizowanych z okazji roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę nasi uczniowie zdobywali miejsca na podium.

W szkole prowadzonych było także wiele działań charytatywnych. Pola Nadziei, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, kwesty i zbiórki na rzecz potrzebujących, to od lat wyróżniające Żeromszczaków działania w naszym lokalnym środowisku. Szkoła, mimo skromnej bazy sportowej , osiągała sukcesy również w tej dziedzinie.
Pan dyrektor podziękował uczniom, nauczycielom , pracownikom administracji i obsługi za to, że „w tym trudnym roku „stworzyli bratnie koło” jednoczące nas w realizacji wspólnego celu: wykształcenia i wychowania mądrych, młodych Polaków”. Szczególne podziękowania skierował do pani Jolanty Karwasik, która pełniła w tym roku funkcję wicedyrektora szkoły i była wielkim wsparciem dla dyrektora.
Pan Tomasz Węgrzynowski podziękował także Starostwu Powiatowemu, z którym przez wszystkie te lata przyszło mu współpracować.
Na zakończenie wystąpienia pan dyrektor podsumował swoją kadencję słowami:
” Przez 22 lata pracy w II LO przewinęło się przez jej mury, a więc także przez „moje ręce”, ponad
3500 uczniów. Przewinęło się także wielu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców. Wszyscy byli dla mnie bardzo ważni. Praca z nimi i z Wami wszystkimi bardzo mnie wzbogaciła jako człowieka, a przede wszystkim nauczyła pokory. Nauczyłem się tego, że żeby od innych wymagać, trzeba najpierw wymagać od siebie, żeby być przez innych szanowanym, trzeba najpierw samemu okazywać ten szacunek drugiemu człowiekowi – obojętnie kim on w tej chwili jest(…) Chciałbym wszystkim, których los postawił na mojej zawodowej drodze, bardzo serdecznie podziękować.”

Wszyscy jeszcze raz  owacją na stojąco podziękowali dyrektorowi za wspaniałe zarządzanie  szkołą i udaną wspólpracę.

Następnie przyszedł czas na wręczenie świadectw. Jako pierwsi świadectwa z rąk dyrektora oraz listy gratulacyjne dla rodziców odebrali laureaci i finaliści olimpiad:
1. Paweł Śmigiel, śr. 5,56 – uczeń klasy II men – laureat I stopnia XII Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” – geografia z elementami geologii, stypendysta Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Łódzkiego, Fundacji „ARBUZY”
2. Filip Gągorowski, śr. 5,13 – uczeń klasy II b-ch – laureat 1 miejsca XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
3. Przemysław Koch, śr. 5,11 – uczeń klasy II men laureat III stopnia XII Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” – geografia z elementami geologii
4. Żyrek Michał, śr. 5,11 – uczeń klasy II men – finalista XII Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” – geografia z elementami geologii
5. Antoni Węgliński, śr. 4,80 – uczeń klasy I men – finalista XII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach od 1921 do 1956. Od Traktatu Ryskiego do Żołnierzy Niezłomnych”
6. Jakub Kałużny, śr. 4,78 – uczeń klasy II b-ch – laureat 5 miejsca XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
7. Michał Dolecki – uczeń klasy II hum – finalista XII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach od 1921 do 1956. Od Traktatu Ryskiego do Żołnierzy Niezłomnych” oraz finalista IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej Coptiosh
8. Wojciech Niewiadomski – uczeń klasy I men – laureat XIV miejsca XII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach od 1921 do 1956. Od Traktatu Ryskiego do Żołnierzy Niezłomnych” oraz finalista IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej Coptiosh

W dalszej części uroczystości pan dyrektor wręczył świadectwa i nagrody uczniom, którzy uzyskali
średnią ocen 5,0 i powyżej.
1. Hubert Borzuta kl. II bch, śr. 5,33 (2 m. w szkole)
2. Weronika Kowalska kl. I men, śr. 5,31
3. Aleksandra Owsianka kl. II mch, śr. 5,20
4. Marta Pawlak kl. I men, śr. 5,06
5. Anna Kowalska kl. II bch, śr. 5,00
6. Natalia Dzikowska kl. I mf, śr. 5,00
7. Alicja Głowa kl. I bch, śr. 5,00
8. Martyna Kapka kl. I men, śr. 5,00
9. Kamil Kołodziejski kl. I med., śr. 5,00

Potem świadectwa i nagrody odebrali uczniowie, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem. Kolejność wręczania była zgodna z miejscem zajętym we współzawodnictwie klasowym.
klasa I m-f
1. Bartosz Łącki 4,94
2. Adam Świerzyński 4,75
klasa I men
1. Kacper Szczepanowski 4,94
2. Katarzyna Żegota 4,81
3. Anna Antczak 4,81
4. Anna Robak 4,75
5. Olga Ogłuszka 4,75
6. Patrycja Gierzkowska 4,75
klasa II men
1. Katarzyna Pełka 4,89
2. Aleksandra Badura 4,78
3. Julia Czechowicz 4,78
4. Karolina Bucholz 4,78
5. Aleksandra Kabała 4,78
6. Alicja Kondaszewska 4,78
7. Lidia Migowska 4,78
klasa II b – ch
1. Lidia Ziętek 4,78
klasa I hum
1. Jakub Minkiewicz 4,75
2. Michał Osowski 4,75
klasa II m-f
1. Paulina Kwiatkowska 4,80

klasa I med
1. Aleksandra Mińkowska 4,93
2. Kacper Śmiałek 4,88
3. Martyna Żak 4,81
4. Kinga Trzonek 4,75
klasa I b-ch
1. Nikola Brzeska 4,80
klasa II m – ch
1. Joanna Bartylak 4,80

klasa II hum
– nagrody

Ostatnim punktem uroczystości zakończenia roku były spotkania z wychowawcami,wspólne zdjęcia i podziękowania dla nauczycieli.
Kochane Arbuzy, dziękujemy Wam za osiągnięcia w nauce, wytrwałość i otwartość na nowe wyzwania. To przecież Wy i Wasze sukcesy tworzycie II LO i jego wyjątkowość i wielkość! Życzymy, aby nadchodzące wakacje były dla Was czasem bezpiecznego wypoczynku, radości i zawierania nowych przyjaźni, byście mogli nabrać sił do dalszej, owocnej nauki.
Do zobaczenia we wrześniu!

 

Share This

Share this post with your friends!