Wojciech Niewiadomski z klasy I men został laureatem XII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach od 1921 do 1956. Od Traktatu Ryskiego do Żołnierzy Niezłomnych”. Od 2015 roku organizatorami olimpiady są: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Centralna Biblioteka Wojskowa i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Finał miał miejsce w Warszawie w dniach od 6 do 8 czerwca 2019 r. Wojtek wykazał się wiedzą i umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza program nauczania historii rozszerzonej w aż 9 konkurencjach: praca pisemna o dziejach swojej rodziny, broń i barwa, eksponat muzealny, malarstwo batalistyczne, geografia militarna, film, literatura i poezja, pieśń, oprowadzanie po obiektach historycznych. Konkurencje odbywały się w Muzeum Wojska Polskiego i Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa. W piątek uczestnicy olimpiady i konkursu składali kwiaty pod Grobem Nieznanego Żołnierza i oprowadzali po wylosowanych wcześniej obiektach. Wojtek oprowadzał po Kaplicy Katyńskiej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Uroczyste podsumowanie odbyło się w sobotę w Galerii Porczyńskich na Placu Bankowym. Od 2016 roku finaliści i laureaci etapu centralnego uzyskują zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii oraz dodatkowe punkty przy rekrutacji na Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. W tym roku finalistami I etapu centralnego, który odbył się 28 marca, byli również: Michał Dolecki z klasy II hum i Antoni Węgliński z klasy I men. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat laureatami olimpiady zostali: Maciej Żegota, Mikołaj Zegar, Jakub Smólski, Filip Kościsty, Kacper Szulc, Paweł Śmigiel i oczywiście Wojciech Niewiadomski.

Gratulujemy Wojtkowi i jego nauczycielowi historii, panu Maciejowi Błaszczykowi.

Share This

Share this post with your friends!