Martyna Kapka, Katarzyna Żegota i Adrianna Sepkowska z klasy I menedżerskiej zajęły I miejsce w finale konkursu „Rotmistrz dla Niepodległej. Życie i działalność rtm. Witolda Pileckiego (1901-1948) na tle historii Polski”. Organizatorem był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. W pierwszym etapie konkursu trzyosobowe zespoły uczniowskie przygotowywały gazetkę szkolną – tradycyjną bądź multimedialną poświęconą postaci Witolda Pileckiego. Finałowy etap konkursu odbył się 7 czerwca 2019 r. w Piotrkowie Trybunalskim i miał formę turnieju wiedzy o rtm. Pileckim i historii Polski. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Artur Ossowski – naczelnik Biura Edukacji Narodowej IPN, Małgorzata Kupiszewska – koordynator projektu Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony oraz Paulina Szymaniak – Kowalska IPN w Łodzi.
Nagrody zwycięzcą wręczył dr Dariusz Rogut, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Konkurs odbył się pod Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Nagrody ufundowane zostały przez: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

Gratulujemy uczennicom i ich opiekunowi  panu Maciejowi Błaszczykowi.

Share This

Share this post with your friends!