Dominika Iwińska z klasy II hum została finalistką III etapu VI edycji konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”.Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 16 trzyosobowych drużyn rywalizowało ze sobą, biorąc udział w egzaminie ustnym i obronie publicznej prezentacji multimedialnej. Wynik zwycięskiej drużyny był wypadkową punktacji uzyskanej z egzaminu ustnego, oceny prezentacji i obrony publicznej. Przebieg konkursu oceniało pięcioosobowe Jury pod przewodnictwem profesora Jerzego Eislera. Uroczysta gala została poprzedzona koncertem Ambasadora muzycznego VI edycji Olimpiady Solidarności – zespołu AudioFeels. Uczestnicy przygotowywali się do finału biorąc wcześniej udział w wizycie studyjnej w Gdańsku. Dominika powtórzyła sukces Mateusza Kuchty, który uczestniczył w finale w Krakowie w 2016 roku.

Gratulujemy uczennicy i jej opiekunowi,  nauczycielowi historii, panu Maciejowi Błaszczykowi.

Share This

Share this post with your friends!