Za nami Drugi Dzień SGH

Piątek 15 marca 2019 upłynął w naszej szkole pod znakiem SGH, który to odmieniany był przez wszystkie przypadki i to z dużą nieukrywaną dumą. Nie tylko biało zielone dekoracje, ale i uczniowie w zielonych koszulkach z logo przygotowanym przez Michała Żyrka informowali wszystkich o wyjątkowym charakterze tego dnia.

Od września 2017 nasza szkoła jest jedną z 50 szkół, w których znajdują się klasy objęte patronatem Szkoły Głównej Handlowej. Celem Programu Klasa akademicka SGH jest rozwinięcie współpracy Uczelni z wyróżniającymi się szkołami ponadgimnazjalnymi w Polsce. Udział w Programie stwarza uczniom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim.

Obecnie klasy akademickie SGH to II i I menedżerska. Niektórzy z nich znajdują się na ulotce SGH ( tu Was zaskoczymy – to Ci w mundurkach). Zbieg okoliczności? Raczej przeznaczenie! I to właśnie I klasa menedżerska-akademicka SGH zaprosiła dziś swoich nauczycieli, koleżanki i  kolegów do udziału w Drugim Dniu SGH w II LO.

Swoją obecnością podczas Drugiego Dnia SGH zaszczycili nas prorektor dr hab. Piotr Wachowiak oraz pani prodziekan dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska. Ze stolicy przyjechali też nasi absolwenci obecnie studiujący w Szkole Głównej Handlowej Olga Sobańska, Aleksandra Sojka i Dawid Zysiak. Nasze zaproszenie przyjęli uczniowie gimnazjów z Wiaderna i Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie. Spotkanie poprowadzili Olga Szulc i Mateusz Warczyk, o muzyczną oprawę zadbała Julia Telus i Zespół Bez Nazwy z klas pierwszych matematyczno-fizycznej i humanistycznej, oraz niezastąpiony Mikołaj Sygitowicz.

Dzień SGH rozpoczęła pani profesor Górak-Sosnowską wykładem „Muzułmanie w Europie”, który dał nam dużo do myślenia w temacie kim jest Muzułmanin i jak jest postrzegany przez Europejczyków i Polaków. Pani Profesor uczuliła nas na sposoby w jaki wykorzystywane są statystyki. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz  odwiedzi naszą szkołę i wszyscy uczniowie będą mieć przyjemność udziału w jej warsztatach lub wykładach.

Kolejnym podniosłym i historycznym punktem naszego piątkowego wydarzenia było wręczenie Medalu „Przyjaciela Arbuza” panu prorektorowi Piotrowi Wachowiakowi. To dzięki jego staraniom dołączyliśmy do grona szkół partnerskich SGH. W imieniu Kapituły Medalu laudację odczytała pani dyrektor.

Następnie nasi absolwenci, a obecni studenci SGH, opowiedzieli o swojej nowej szkole. Jeśli ktoś z obecnych na sali uczniów był niezdecydowany, czy składać papiery na tą uczelnię, ich prezentacje i zachwyt dla tego co uczelnia oferuje na pewno tą niepewność rozwiały.

Piątkowe spotkanie zakończyliśmy konkursem z nagrodami. Na scenie pięciu ochotników odpowiadało na pytania związane z przedsiębiorczością oraz Szkołą Główną Handlową. Pierwsze miejsce zostało w II LO, ale nasze serce skradł Michał Barański z Gimnazjum nr 7!

Dziękujemy uczniom  I menedżerskiej-akademickiej SGH za przygotowanie i poprowadzenie piątkowej uroczystości, która należała do niezwykle udanych. Kolejny Dzień SGH już za kilka miesięcy na który zapraszamy Was już dziś.

Share This

Share this post with your friends!