Dyrekcja oraz nauczyciele II LO serdecznie zapraszają wszystkich rodziców naszych uczniów na zebrania podsumowujące wyniki nauczania i zachowanie za I semestr, które odbędą się dnia 10 stycznia 2019 roku według następującego harmonogramu:

 

16.30 – spotkanie Prezydium Rady Rodziców –  stołówka szkolna

17.00 – spotkania rodziców uczniów klas I – III z wychowawcami:

 1. Klasa I m-f – sala 38
 2. Klasa I hum – sala 23
 3. Klasa I b-ch – sala 43
 4. Klasa I men – sala 21
 5. Klasa I med – sala 36
 6. Klasa II m-f – sala 44
 7. Klasa II hum – sala 24
 8. Klasa II b-ch – sala 29
 9. Klas II men – sala 40
 10. Klasa II m-ch – sala 33
 11. Klasa III m-f– sala 35
 12. Klasa III hum – sala 41
 13. Klasa III b-ch – sala 20
 14. Klasa III men – sala 28
 15. Klasa III m-ch – sala 26

 

Share This

Share this post with your friends!