II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza do wzięcia udziału w XXIV Ogólnopolskim Konkursie „O Literacki Laur Arbuza”.

Prosimy uczniów o nadsyłanie własnych tekstów literackich (w 5 gzemplarzach; czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,15):

– o dowolnej tematyce,

– niepublikowanych wcześniej,

– liczących nie więcej niż 5 stron prozy lub 3 wiersze,

– podpisanych pseudonimem (umieszczonym w lewym górnym rogu kartki).

Prace należy również dostarczyć na płycie CD opatrzonej pseudonimem autora.

Do tekstów prosimy dołączyć w małej zaklejonej kopercie (opatrzonej pseudonimem) kartę zgłoszeniową zawierającą następujące dane:

– imię i nazwisko autora, pseudonim,

– wiek,

– dokładny adres,

– numer telefonu,

– adres e-mail,

– nazwę szkoły, nr telefonu/fax,

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Prace przyjmujemy do 12 października br. pod adresem:

II LO im. Stefana Żeromskiego, 97-200 Tomaszów Maz., ul. Jałowcowa 10

Prace będzie oceniać pozaszkolna, profesjonalna komisja.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu Święta Patrona Szkoły 30 listopada br.

Wyróżnione prace zostaną wydrukowane, autorzy otrzymają nagrody.

Karta zgłoszenia do Ogólnopolskiego Konkursu O Literacki Laur Arbuza

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu O Literacki Laur Arbuza 2018

 

Share This

Share this post with your friends!