„Czas wybija swoją próbę na książkach, dokonywa wśród nich jedynie właściwego wyboru, usuwa z widowni „książki dla nikogo”, a najlepsze i najwybitniejsze podnosi do rangi „książek dla wszystkich”. Są to książki, które każdy i zawsze nie tylko może, ale powinien wziąć do ręki, w przekonaniu, że zawodu nie dozna, że z nich właśnie może się czegoś dowiedzieć i czegoś nauczyć.”

Zdzisław Dębicki

„Książką dla wszystkich” jest „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, podejmujące kwestie ważne dla Polaków. Wybrane zostało w ramach akcji Narodowe Czytanie 2018. Fragmenty powieści zostały odczytane podczas spotkania czytelników, w tym żeromszczaków z I hum, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim w dn. 08 września 2018r.

W Narodowym Czytaniu 2018 wzięli udział m.in.: prezydent Tomaszowa Mazowieckiego – pan Marcin Witko, prokurator okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim  – pani Magdalena Witko, wiceprezydent Tomaszowa Mazowieckiego  – pani Zofia Szymańska, naczelnik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym  – pani Beata Stańczyk, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego – pan Tomasz Węgrzynowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – pani Jolanta Szustorowska, major Mariusz Kwiatkowski z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, dyrektor MBP w Tomaszowie Maz.  – pani Ewa Adamska, bibliotekarze, pracownicy muzeum, poeci, czynni i emerytowani nauczyciele oraz uczniowie szkół podstawowych i średnich, czytelnicy. Chętnych do przeczytania fragmentów ”Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego oraz ich wysłuchania było wielu. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli włączyć się w akcję popularyzowania czytelnictwa, a szczególne podziękowania kierujemy do pani Doroty Iwanickiej, która nadzorowała przygotowania do spotkania czytelniczego.

Tegoroczna akcja Narodowego Czytania została przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną we współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim. Czytanie wzbogacone zostało projekcją fragmentów filmu „Przedwiośnie” w reżyserii Filipa Bajona, a także piosenkami „Niepodległość trudne słowo”, „Na pierwszy znak” i „Ojczyzna” wykonanymi przez Aleksandrę Balińską, uczennicę kl.6 Szkoły Podstawowej w Sulejowie Podklasztorzu oraz charlestonem wykonanym przez Igę Lewandowską, Patrycję Nowak, Weronikę Skorupę i Igę Rybińską – tancerki z Akademii Tańca Sportowego „Aster” pod kierunkiem Katarzyny Ogłuszki.

 

 

Share This

Share this post with your friends!