W poniedziałek 3 września na cmentarzu wojennym przy ul. Smutnej w Tomaszowie Maz. odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna z okazji 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 79. rocznicy walk w Tomaszowie Maz.

W obchodach wzięli udział przedstawiciele wojska, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej , władz samorządowych, partii politycznych, harcerstwa i innych organizacji,   uczniowie i nauczyciele tomaszowskich szkół, kombatanci i mieszkańcy miasta. Nasze liceum reprezentowała delegacja uczniów klasy I m-f i I hum  wraz z wychowawcami – mgr Marzeną Piotroską- Wąs oraz mgr Adrianną Jachimowską.

Uroczystość miała bardzo podniosły charakter . Rozpoczęła się o godz. 17 modlitwą za poległych na frontach II wojny światowej, po czym wysłuchaliśmy  recytacji wiersza W. Broniewskiego „Bagnet na broń!” w interpretacji uczniów, a następnie krótkiej historii walk obronnych stoczonych w okolicy Tomaszowa Maz.  Po okolicznościowych wystąpieniach odbył się Apel Pamięci, po którym delegacje i osoby fizyczne złożyły kwiaty.

O godz. 18 w kościele Św. Jadwigi Królowej przy ul. Warszawskiej rozpoczęła się msza św. w intencji poległych w czasie II wojny światowej i w walkach w Tomaszowie Maz.

Share This

Share this post with your friends!