18 kwietnia dwie klasy naszej szkoły: I hum i I m-f pod opieką mgr Katarzyny Kozioł-Machel, mgr Doroty Warczyk oraz mgra Macieja Błaszczyka wzięły udział  w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Tomaszów – 230 lat istnienia. Początki miasta – rozwój. Drogi do niepodległości”.
Konferencja została zorganizowana przez Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego oraz Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim.
Uczniowie klasy I matematyczno-fizycznej uczestniczyli w I panelu – Z dziejów Tomaszowa Mazowieckiego w Muzeum.
Wysłuchali następujących 15 minutowych wykładów:
dr Mariusz Ziółkowski (Muzeum Tomaszowie Mazowieckim) – Osada i cmentarzysko kultury łużyckiej w Tomaszowie Mazowieckim – Ludwikowie
dr Gabriela Ziółkowska (Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim) – Rozwój przestrzenny Tomaszowa do 1830 roku na podstawie źródeł kartograficznych. Wstęp do problematyki badawczej.
dr Antoni Maziarz (Uniwersytet Opolski) – Benedyktyni w Tomaszowie Mazowieckim 1922-1923
dr Robert Derewenda (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – Tomaszów Mazowiecki w II Rzeczypospolitej
dr Lidia Pacan – Bonarek (Piotrków Trybunalski) – Motywacje ulic Tomaszowa Mazowieckiego.
Natomiast klasa I humanistyczna uczestniczyła w II panelu – Drogi do niepodległości w Urzędzie Miasta.
W tej części konferencji młodzież wysłuchała następujących wykładów:
prof. zw. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak (Uniwersytet Łódzki) – Ewangelicy tomaszowscy w powstaniu styczniowym.
dr hab. Marek Dutkiewicz, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Filia w Piotrkowie Trybunalskim) – Polskie organizacje niepodległościowe przed Wielką Wojną.
dr hab. Witold Jarno, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) – Powstanie garnizonu Wojska Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim w 1918 roku.
dr Maciej Hubka (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim) – Wielkie wyzwanie Niepodległości. Wojna polsko-rosyjska 1919-1921 – wymiar.
mgr Michał Ordak (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim) – Tomaszów Mazowiecki i powiat tomaszowski – zarys dziejów administracyjnych.
mgr Zofia Zielińska, lic. Beata Jędrzejczyk (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim) – Wybrane aspekty historii Tomaszowa Mazowieckiego w źródłach archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.
Porządna porcja historii zarówno tej ogólnopolskiej jak i regionalnej niewątpliwie wzbogaci już posiadaną wiedzę naszych uczniów. Czekamy na kolejne spotkania.

Share This

Share this post with your friends!